Monthly Archives: April 2015

LÅNGSERUDSBOR ÅKTE SKARVERENNET I GEILO

Olof-Anders Jonsson, Margareta Bäckström, Per Berggren, Anna Malmqvist och Helena Wahlund från Långserud åkte alla det 37 km långa skidloppet Skarverennet i Geilo,Hol kommun, i Norge.  Kjell Olsson var med som reseledare och organisatör. Hol är Säffles vänort och  berget Hallingskarvet delar kommunen i två halvor. På den ena sidan ligger Geilo och på den andra Hol. Långserudsåkarna åkte tillsammans med ytterligare ett tjugofemtal personer och Nysäters Buss stod för säker transport de 37 milen. Tack vare mycken hjälp från Geilo IL och tävlingsledare Jan-Arne Öen kunde Säffleåkarna vara samlade på förhand.På vägen upp stannade man i Sundvolden där lunch serverades och en spännande historia presenterades. Då det fanns lite tid innan skolan tömts i Geilo passade man på att besöka Hols komunhus där den vackra fullmäktigesalen förevisades av kommunsekreterare Trond Augunset.  Den vackra fondväggen visade Hol kommuns alla näringar. Den gamla kyrkan med delar från 1200-talet väckte stort intresse där även graven med "en mördare" fanns utanför kyrkogården var spännande att se. Väl framme i Geilo inkvarterade man sig i Geilo skola. Skolköket fick bli både matsal och bankett dito.  Vid Geilohallen presenterades de norska VM-hjältarna som alla deltog i loppet bland övriga 12.500 åkare. I den stora sporthallen fanns allehanda utrustning till låga priser. Kl 07.40 gick tåget till Finse 1222 m.ö.h. Fise är ju känt för Anne Holts deckare och järnvägens barndom finns beskriven av Jan Guillou i boken Brobyggarna. Vid starten var det mestadels solsken och medvind. Längs spåren fanns det både vindhål, backar och utförslöpor. Långserudsåkarna hade både fart och lugn och i ryggsäcken fanns både smörgås och varm dryck. Alla verkade väldigt nöjda med de 37 km som innebar rejäl solbränna och en skön trötthet.  Framme i målet vid Ustaoset på 600 metersnivån väntade först den pin som  är ett bevis på att man klarat av loppet. Sedan blev  det mingel bland massor av trevliga människor. De som var i mål i tid hann se elitens framfart. Drycker dracks och choklad åts innan man med buss eller tåg åkte tillbaka till Geilo skola. Där tog P-O Schytzer med goda medhjälpare tag i "Banketten" som bestod i Jonas Byhs utsökta fläskfilé med potatisgratäng och goda sås. Skafferiet hade ordnat all mat som fanns med och den smakade förträffligt. Thorstein Gjeldokk bjöd på dragspelsmusik och berättade om Hallingdalens musik. Busschauffören Henrik Olsson stuvade i all utrustning på söndagsförmiddagen och kosan ställdes till Geilos magnifika kulturkyrka. Där guidade Inge Velle i den nu fem år gamla kyrkan. Kjell Nupens fantastiska altartavla besågs liksom den vackra bildutställningen från Hardangerviddas nationalpark. Från Kikut kunde man se ut över Geilos centrum och bese de vackra hytterna som blir alltfler. Bruslettos knivfabrik är välkänd. Svein F. Andersen tog hjärtligt emot och visade runt och berättade om hur man arbetar bl.a med att göra knivslidor. Äventyraren Lars Månsens specialknivar väckte stort intresse.  En del fann knivar som lockade till inköp. Mest kända kniven heter Hunter och är såld i 1,3 miljoner ex sedan premiären 1960.

Därefter vändes kosan hemåt Långserud  och Säffle och efter ett par stopp var alla hemma igen. En fin tur tyckte man nog överlag och många vill gärna vara med nästa år igen om det blir en ny tur till det då  fyrtiofjärde Skarverennet. Bilder och info finns  på www.skarverennet.no 

 

Kommunsekreterare Trond Augunset visade Hol kommuns vackra fullmäktigesal där fondväggen är kronan på verket. Henric Olsson stuvar i bussen. 2821 Inge Velle berättade om Geilos fantastiska kulturkyrka. 2832 Arne Risander kolla in Lars Månsens kniv medan Anna Malmqvist kollar något annan i bakgrunden Geilos gamla kyrka har delar från 1200-talet. 6206 Flickorna Caroline,Anna och Helena var inte ensamma. 4629 Therese Johaug visade klass 4625 I målet var det skidmingel och prisutdelningar. 2831 Olof-Anders och Per bekantar sig med Bruslettos knivar. 2836 Svein Andersen berättade bl.a om alla moment för att göra en fin knivslida. 6203 Fr.v Caroline Gunther, Anna Malmqvist och Helena Wahlund på gott humör före starten på det 37 km långa loppet på fjället. 4601 Margareta Bäckström kollar vädret. 4602 Olof-Anders Jonsson i vallatagen.  Kanske en Hunter ? Olof-Anders och per funderar och kollar den kniv som sålts i 1,3 miljoner ex sedan 1960. 2793 Olof Anders Jonsson tar ett rjält bett i kvällsmackan. 2801 Vallatime i skolsalen. 2800 Northug Jr väntade på svenska motståndet. 2819 Hela gänget från Säfflebygden



IMGP2832 IMGP2836 CIMG4601 CIMG4602 CIMG4628 CIMG4629 CIMG4633 CIMG4635 CIMG6203 CIMG6206 IMGP2779 IMGP2789 IMGP2793 IMGP2800 IMGP2801 IMGP2819 IMGP2821 IMGP2831



Kjell Olsson

SKRÄPPLOCKNING INFÖR VALBORG

Skräpplockardagen, Skräpplockarveckan och Håll Sverige rent är välkända begrepp.

-Numera kan man välja när man vill plocka skräp och då tyckte vi det passade bra inför valborg, sade Långseruds Friskolas rektor Susanne Wall där hon gick bland eleverna på skolgården. 

Alla skolans sextiofem elever från de yngsta till de äldsta deltog och förutom själva skolområdet rörde man sig även i skolans omgivningar. Från Håll Sverige rent-kampanjen hade man fått gula praktiska plastsäckar som fick ta emot en hel del skräp av olika slag.

-Naturligtvis talar vi om den inverkan som olika sorters skräp har på naturen, sade förskollärare Susanne Gustafsson.



Bildtext: Långseruds friskolas förskolebarn på språng efter skräp i dikena

IMGP2890 IMGP2884 IMGP2886

Kjell Olsson

BESÖK AV RIKSDAGSMÄN VID LÅNGSERUDS FRISKOLA

Johanna Jönsson, centerpartiets talesperson för migration och integrationsfrågor har varit i Långseruds friskola. Hon kom tillsammans med riksdagsman Daniel Bäckström, som hon har rum bredvid i riksdagshuset. Dessutom var ombudskvinnan Linnea Johansson, Karlstad och Anna-Karin Berglund, v.ordf i centerdistriktet på plats. Man ville träffa folk i Långserud som varit delaktiga i mottagandet av flyktingar i bygden. Helena Segerström, ordf i Utvecklingsgruppen, rektor Susanne Wall,Anna Danielsson-Dåverhög aktiv i Långseruds kyrkor och idrottsförening samt stödpersonen Lena Ulevik hade mött upp. Först gav de sistnämnda sin syn på hur allt fungerat och de insatser som gjorts av föreningar och privatpersoner. Johanna Jönsson som besökt ett femtiotal kommuner fick en ingående information om vad som skett, hur mottagningen förbereddes och de både glädjeämnen och problem som funnits.

Susanne Wall och Anna Danielsson-Dåverhög berättade om hur man arbetat med de skolbarn främst från Syrien som kommit till bygden. Idag bor dessa i Säfle och går i skolklasser där men under sex månader gick de vid Långseruds friskola.

-Vi har fokuserat på de människor som kommit både barn och vuxna, slog Långserudsborna fast. Johanna Jönsson har utarbetat Centerpartiets program "En närodlad integration-bättre flyktingmottagande i hela landet". I denna fastslås bl.a att kommunerna måste ha en mycket större del i processerna.

-Kommunerna måste få full ekonomisk kompensation, ha tidig samverkan med Migrationsverket, ha målet att gå direkt till jobb och få snabbare värdigt boende, slog Johanna fast. 

-Tyvärr bidrar byråkratiska regler till ett flyktingmottagande i oreda och centerpartiet har tagit fram ett tjugo punkter långt program som kan förändra integrationsdebatten, fastslog Johanna Jönsson.

Det blev en givande stund på Skafferiet i Långserud där personer och föreningar på gräsrotsnivå fick framföra sina synpunkter och höra vad som sker i andra delar av Sverige och i de beslutande organen bl.a Riksdagen.



fr.v Riksdagsman Daniel Bäckström, rektor vid Långseruds friskola Susanne Wall, v.ordf i Centerdistriktet Anna-Karin Berglund, riksdagsman Johanna Jönsson, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp Helena Segserström samt Anna Danielsson-Dåverhög och Lena Ulevik, engagerade Långserudsbor i flyktingfrågan i Långserudsområdet

IMGP2847



Kjell Olsson

ÄNTLIGEN ÄR VÄGEN KLAR !

Ett av de större vägprojekten på senare år är nu avslutat. 1500 meter väg från Gisslebyn till Sillingebyn har fått sin asfalt och det är inte av små mått ! Hela 785 ton asfalt har lagts av fem män från Gunnarskog, Mangskog och Bortan. Sex lastbilar körde asfalten och en CAT AP 500 lade med bred och säker körning ut asfalten. På en och en halv dag var vägen klar ! Kostnaden låg strax över två millioner kronor. Vägföreningen fick stort beröm av asfaltläggarna eftersom man dikat så bra och gjort ett grundligt förarbete.

Lite högtidligt var det allt när den sista meterna lades sent på måndagseftermiddagen och männen från SKANSKA kunde få plocka ihop sina grejer för att göra klart för nästa arbete i Grumsområdet,

IMGP2883 IMGP2876 IMGP2877 IMGP2879 IMGP2881 IMGP2882



Kjell Olsson

TENNISPROPAGANDA I LÅNGSERUD

Redan 1978 anlades en tennisplan i Långserud. Det var en grusbana och intresset var stort. Med åren sjönk dock detsamma, främst p.g.a mycken skötsel med vattning, linjespikande m.m. Nu kanske intresset är på väg tillbaka ?

Långseruds IF hade i helgen inbjudit Billeruds TK att komma och "missionera" lite och låta bygdens folk pröva på tennissporten. Vädret vgar väl inte så bra och det var  många konkurrerande verksamheter men ett femtontal personer i olika åldrar hade mött upp. Tränaren Fabian Nunez satte genast igång med olika övningar och ungdomstränaren Victor Lindström hjälpte till. Billerud TK:s stora talanger Kajsa Persson-Teiler och Matteo Nunez-Marquisio uppvisningsspelade och visade upp ett bra och varierat spel. Korv och kaffe samt saft hanns med mellan bollarna. Som avslutning överlämnades från Billeruds TK en hink bollar och ett antal tennisreckets vilket tacksam togs emot av LIF:s ungdomar. Man hann även att diskutera ett fortsatt samarbete som skulle kunna bestå i både tennisskola och en tennisdag i samband med Långseruds Idrottsskola som varje år äger rum i augusti månad. Som helhet en bra dag för tennissporten!

2851 Tomas Peterson får tips av tränaren Fabian Matteo 

2856 Tennis på gång i Långserud på den nya näridrottsplatsen

2861 Fr.v Waldemar Segerström, Tindra Högberg, Kajsa Persson-Teiler, Meja Petsrson, Ester peterson , Matteo Nunez-Marquisio och Linus Grötting har bollarna i luften.
2862-2864 Tindra,Meja och Ester fick ta emot både tennisrackets och tennisbollar av tränarna Viktor Lindström och Fabian Nunez

 
IMGP2860 IMGP2861 IMGP2862 IMGP2864 IMGP2848 IMGP2851 IMGP2854 IMGP2855 IMGP2856
 
Kjell Olsson
 
 

VÅRSÅNGSPREMIÄR I SILLINGSFORS

-Jag tror det är femte gången vi sjunger här i Sillingsfors missionskyrka och det känns väldigt bra för det är bra akustik. det sade Anders Segerström som är körledare för Långseruds manskör som främst framträder vid valborg. Anna Danielsson Dåverhög hade hälsat välkommen till en välfylld kyrka. Dagens tema i den ekumeniska gudstjänsten var Vägen till livet och det genomsyrade både bibeltexter, predikan och psalmer. Manskören sjöng först tre sånger,  Längtan till landet (Vintern rasat) Majsång samt Glad såsom fågeln. Alla sjöng ps 198 Likt vårdagssol i morgonglöd. Prästen Maria Karlsson predikade över dagens tema varpå man sjöng ps 252 Hela vägen går han med mig. Manskören sjöng Under rönn och syrén samt naturligtvis Majsången (Sköna maj) Ps Se jag vill bära ditt budskap sjöngs och efter bön och välsignelse väntade ett välfyllt kaffebord. Långseruds manskör kommer närmast att uppträda på Smedgården samt vid Valborgsmässofirandet vid Myrsjön i Rudsbyn.
 
Det meddelades att Sillingsfors Missionskyrka måste renoveras och att man tacksamt tar emot gåvor till detta på BG 743-8310 eller byggkonto 8156-2,933304781-0 .
Två kollekter upptogs, den ena till Evangelisk mission och den andra vid kaffebordet just till renoveringen.

IMGP2873

Kjell Olsson

MASSOR AV PÅSKFIGURER I LÅNGSERUD

I ett soligt men lite småkallt väder ägde årets Påskparad i Långserud rum.  Som vanligt var det Långseruds hembygdsförening som stod bakom det hela. Att allmänt bytande av påskbrev vidtog och det fanns massor av olika figurer både stora och små. Bortåt etthundrafemtio personer i alla åldrar hade samlats för att gå vägen runt Hillerströms affär,  Malmqvists godislåda,till Smedgården och tillbaka ned till Hembygdsgården. Där väntade korv med bröd och saft för de yngsta paraddeltagarna och de äldre kunde gå in och köpa värmande kaffe och påskbakelser. Som vanligt ett uppskattat initiativ som fått några år på nacken.

Kjell Olsson

 

IMGP2753_resultat IMGP2755_resultat IMGP2756_resultat IMGP2759_resultat IMGP2764_resultat IMGP2714_resultat IMGP2715_resultat IMGP2716_resultat IMGP2717_resultat IMGP2718_resultat IMGP2719_resultat IMGP2721_resultat IMGP2722_resultat IMGP2723_resultat IMGP2724_resultat IMGP2725_resultat IMGP2726_resultat IMGP2727_resultat IMGP2730_resultat IMGP2731_resultat IMGP2732_resultat IMGP2733_resultat IMGP2735_resultat IMGP2736_resultat IMGP2737_resultat IMGP2739_resultat IMGP2741_resultat IMGP2743_resultat IMGP2744_resultat IMGP2745_resultat IMGP2746_resultat IMGP2752_resultat