Monthly Archives: February 2016

TREKLÖVERN UNDERHÖLL PÅ SMEDGÅRDEN

Det blev närmare en och en halv timmes underhållning i form av sång, musik och historier samt skrönor när årets andra "Afteval" anordnades på Smedgården.
Treklövern med Ström d.v.s Gunnel Ström,durspel och dragspel, Villy Johansson, trummor, Ingvar Olsson,gitarr och durspel samt Rolf Roth bas och gitarr hade en bred reportoar. Det bjöds på schlager som ex. Ensam jag är, Gamla dansbanan och I väntan på sommaren av Ingvar Hög. Ett rejält Sven-Ingvars-potpurri lockade till allsång och även Rock and roll hanns med. Ett trettiofemtal personer fanns på plats för att lyssna, skratta och sjunga med samt inte minst äta goda smörgåsar och dricka kaffe. 
Vid första "Aftevaltillfället" var Nya Tvetatrion på plats och gjorde ett uppskattat framträdande.

Bildtexter: 4692 Fr.v Rolf Roth, Ingvar Olsson, Villy Johansson och Gunnel Ström, kallade Treklövern med Ström underhöll på Smedgården. 4688-4690 Publiken var nöjd. 

IMGP4692 IMGP4687 IMGP4688 IMGP4690 (1) IMGP4690 IMGP4691

Kjell Olsson

BRUMER NY ORDFÖRANDE I LIF

Jacob Brumer heter den nye ordföranden i Långseruds IF. F.d ordf Anna Malmqvist överlämnade klubban efter tre år på ordförandeposten. LIF har haft ett optimistiskt och välbesökt årsmöte i Skafferiet. Ett antal styrelseledamöter träder tillbaka för att ge plats åt Eveline Hager, Urban Larsson, Joanna Olsson och Jonathan Guttke som alla nyvaldes. Kvar i styrelsen fanns Hans Peterson, Peter Johansson och Jacob Brumer, som blir ordförande, medan Tomas Peterson omvaldes som  suppleant och även Anna Malmqvist finns valdes som en sådan. 
-Du har gjort tjugofem år i styrelsen varav tre som ordförande och är kvar som suppleant så du får blommorna för tiden som ordförande, sade Hans Peterson. Anna fick även tillsammans med avgående styrelseledamöterna Marianne Elgtberg, Camilla Eriksson och Anna Dåverhög-Danielsson  fribiljett i årets Triathlon och Lången runt. Ett antal sektionsansvariga valdes.  Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas en mängd aktiviteter. I gymnastiksalen har det varit motionsgymnastik, Box-aerobic, Innebandy samt basket och fotbollsträningar. Vid Smedgården har ordnats boule och i somras var det fotbolls, sim och idrottsskolor som alla var välbesökta. Triathlon med 130 anmälda ordnades för fjärde året tillsammans med Bygdegårdsföreningen och över hundratalet kämpade främst i vågig sjö. Segrarna hette Annelie Olsson från Sillerud och Christian Sörqvist från Åmål. Billeruds Tennisklubb var på besök och en idrottsledarutbildning tillsammans med SISU genomfördes. Tillsmmans med Långseruds församling ordnades sportgudstjänst i samband med Lången Runt där 4.500 insamlades till Barncancerfondens "Walk of hope". Flyktingar vid Vildmarken har deltagit i motionsaktiviteter.

-Vi är glada över att kunnat ha ett gott samarbete med bl.a Kila/Gillberga,Billeruds TK, Långseruds församling , Bygdegårdsföreningen m.fl , sade Anna Malmqvist
När det fanns snö körde Peter Johansson och Thomas Peterson upp skidspår främst vid Falla och isen sköttes av nestorn Leif Peterson. Det konstaterades ekonomin är god och en del investeringar har gjorts. Ansvarsfrihet beviljades. Några saker inför kommande verksamhetsår diskuterades bl.a blir det femte Triathlonloppet i samband med Hemvändardagarna den 23 juli. Årsmötet avslutades och god smörgåstårta samt semletårta hade strykande åtgång.

Bildtexter: 4680 Anna Malmqvist överlämnade ordförandeklubban till Jacob Brumer. 4678 Fr.v Joanna Olsson ,Jonathan Guttke samt Eveline Hager invaldes i Långseruds IF:s styrelse. Urban Larsson saknas på bilden. 4671 fr.v Anna Malmqvist, Anna Dåverhög-Danielsson, Marianne Elfstedt samt Camilla Eriksson avtackades för många år i LIF-styrelsen. Alla fick dock varsina biljetter till årets Triathlon och Lången Runt. 4684 En chockad Anna Malmqvist med beviset att hon fått fribiljetter både till Triathlon och Lången Runt i år.

IMGP4684 IMGP4671 IMGP4678 IMGP4680


Kjell Olsson

Hembygdsföreningens årsmöte

Vid ett välbesökt årsmöte hos Långseruds Hembygdsförening valdes en ny ordförande i Birgitta Edwardsson-Kyrk som efterträdde Bengt Johansson som avböjd återval. Birgittas framlidne make Arne var under många år ordförande och nu tar alltså Birgitta klubban. Bengt fick en FBK-tröja vilket även hustru Gunnel förärades.

Årsmötet inleddes annars med en tyst minut för nyligen avlidne Folke Bäckström som var ordförande mellan åren 1974-77. Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar i en positiv atmosfär. Många val förrättades och nya i styrelsen blev Rolf Thorén och Kerstin Hildén. Inger Axelsson,Gunnel Johansson och Gunnel Johansson II samt Ann-Marie Karlsson tackades för stort arbete inom olika funktioner. Även Evy och Håkan Loftman avtackades fast de inte var närvarande. Ur den digra verksamhetsberättelsen kan nämnas Påskparad, Släktforskning, Kyrkkaffe, Gammelvala för Långseruds friskolas elever, Nationaldagsfirande, Midsommarfirande, Familjekväll,Hembygdsdagar,Deltagande i Nysäters marknad, Gårdsvandring i Yttra Lofterud, Skördefest och Poesiafton samt Gammeldags julkväll. Många aktiviteter drog mycket folk. Bagarstugan har nyttjats flitigt i samband med arrangemangen samt uthyrts. Lite nyheter presenterades såsom val av en Gårdsgrupp. Dennas uppgift är att se över och åtgärda de byggnader och lokaler som man har. Anders Axelsson, Göran Kjellberg,Per-Anders Henningsson och Finn Adolfsson skall utgöra bemanningen med möjlighet att ringa in flera. Bygdebandsgruppen ligger i tiden och det blir Inger Axelsson och Helena Johansson som tar hand om det. Helena meddelade att man fått flera spännande kontakter genom nätet.Fest och städkommittén blir Camilla Eriksson, Anna-Lena Adolfsson och Anna Peterson medan Anna-Lena Adolfsson  och Kerstin Scott även ansvarar för dräkt kommitténs arbete. Ytterligare ett antal kommittéansvariga valdes bl.a representanter i Marknadskommittén. Ekonomin är god främst tack vare inkomsterna från Nysäters marknad. Medlemsavgiften behålls oförändrad. Nyinvesteringar har gjorts i en restaurangdiskmaskin samt ny belysning i stora rummet och tjärstrykning har skett av tak.

Bildtexter: 4640-4650 Det var god uppslutning vid årsmötet hos Hembygdsföreningen och fika med semletårta smakade bra. 4624 En björnkram från Johan. 4629 Den duktiga valberedningen tackade för väl utfört jobb fr.v Helena Segerström, Anders Axelsson och Agneta Bäckström. 4636 En f.d och en nyvald ordförande. 4633 Avgående ordföranden Bengt Johansson överlämnar ordförandeklubban till nyvalde Birgitta Edwardsson-Kyrk. 4646 Inger Axelsson fick ett Långserudssmycke som tack för fjorton år som kassör. 4623 Johan Graad avtackade fr.v Gunnel Johanson, Bengt Johansson och Inger Axelsson för massor av år i styrelsen. 4628 Avgående ordföranden Bengt Johansson förärades en FBK-tröja med födelseår och namn. 4638 fr.v Rolf Thorén,Birgitta Edwardsson-Kyrk och Kerstin Hildén valdes alla in i nya styrelsen i Långseruds Hembygdsförening.

IMGP4624 IMGP4628 IMGP4629 IMGP4633 IMGP4636 IMGP4638 IMGP4640 IMGP4642 IMGP4646 IMGP4647 IMGP4648 IMGP4649 IMGP4650 IMGP4623


Kjell Olsson
 

RIA-Hela Människan på besök

Inger Peterson hälsade alla välkomna till Fastlagssödagens gudstjänst i Långserud. Denna hölls i sockenstugan. Dagens texter lästes och Gunnar Imberg predikade på ett inlevelsefullt och intressant sätt om Esters Bok.  Han talade om avgörande val och möten både då och i nutiden.  Passande psalmerna 135 Se vi gå upp till Jerusalem. 39 Jesus från nasaret, 204 Kornet har sin vila samt 37 Kristus är världens ljus sjöngs unisont till Nils Lundströms ackompanjemang.  Som postludium spelades den vackra Siciliano. Välsmakande kyrkkaffe med kaffebröd och kakor följde. Tage Pettersson från RIA Hela Människoan i Säffle berättade både om sig själv och den viktiga verksamheten som bedrivs i dess namn i Säffleområdet.
Det är ett samarbete mellan Säffle kommun och kyrkan/församlingarna. Tage berättade att han under c:a tre år varit ansvarig och idag har han två personer till sin hjälp. På agendan finns bl.a öppen caféverksamhet, ungdomsarbete, hembesök,skjuts och hjälp vid ex sjukhusbesök samt utflykter och olika aktiviteter.

-Vi erbjuder gemenskap, miljöombyten,samtal,resor och andra aktiviteter, förklarade Tage. Vidare kan man hjälpa till att förmedla kontakter med andra och erbjuda stöd och hjälp till ex. föräldrar.
Under s.k riskhelger d.v.s skolavslutningar, valborgshelgen,påsk och lucia finns det alltid folk från RIA ute i Säffles vimmel.

-Vi har flera frivilliga men det finns plats för flera att bry sig om, menade Tage. Även  diakonen A-K Gillberg är med i verksamheten.
En aktivitet som rönt uppmärksamhet är den s.k Blåsa Grönt-kampanjen där det gäller att vid två tillfällen samma dag/kväll blåsa grönt i ett test. Fina priser finns då att vinna.

-Jag vill  betona att vi har ett väldigt gott samarbete med Säffle Kommun och dess företrädare men vet att en översyn just nu pågår om hur ungdomsfrågorna skall behandlas, säger Tage. Under 2016 skall en ungdomsinventering göras för att man skall få fram en helhetsbild och sedan agera utifrån den. Även nyanlända har hittat till RIA Hela Människan och man har breddat sin verksamhet.
En hel del frågor dök upp och de närvarande intygade att man tyckte det är en viktig verksamhet som RIA Hela Människan bedriver.

Bildtexter: 4548 Gunnar Imberg höll en inspirerad predikan om bl.a innehållet i Esters Bok. 4550-4555 tage Pettersson, RIA och Hela Människan föreståndare i Säffle, berättade om verksamheten. 4546 Tage Pettersson,RIA Hela Människan, fick en del frågor efter sin presentation. 4547  Enkelt men vackert altare i Långseruds sockenstuga. 4548 Lars Richtert.v och Nils Lundström diskuterade musik.

IMGP4548 IMGP4549 IMGP4551 IMGP4555 IMGP4546 IMGP4547

Kjell Olsson

PREMIÄRCAFÈ I LÅNGSERUD

Vid en träff nyligen där många av Långseruds föreningar träffades diskuterades hur man kan hitta plattformar för enkla samtal och möten med de flyktingar som just nu bor på Vildmarken. Långseruds församling tog taktpinnen och man inbjöd till ett internationellt café i Långseruds sockenstuga. Ett trettiotal personer  hämtades i bilar och småbussar till första träffen. Totalt blev man närmare sextiotalet personer varav hälften från Vildmarken och bland dessa var säkert det massor av små barn. Våfflor med sylt, grädde och kaffe samt saft stod på menyn liksom möjlighet att leka både på övervåningen och i stora salen. Flyktingarna kom från Syrien, Afganistan, Palestina och Eritrea. Vid en liten rundfråga om vad man jobbat med hemma så kom det fram att det fanns en farmaceut, dataprogrammerare,antikvitetshandlare,flera kockar och restaurangpersonal,frisör, mekaniker till stora fordon, elektriker,trädgårdsarbetare, jordbrukare och lastbilschaufför.
-Ni kommer verkligen att bli en tillgång i Sveriges arbetsliv, sade Anders Nilsson som arbetar just med sådana frågor.
Efter ett par timmars trevlig samvaro var det dags för hemfärd till Vilmarken igen och det meddelades även att nästa internationella café kommer att anordnas i Sillingsfors missionskyrka.

Bildtexter: 4531 Första internationella cafeét i Långserud  lockade sextiotalet personer varav hälften var flyktingar från Vildmarken. 4532  Våfflan smakade gott liksom kaffet. 4537  Många barn var med och leksakerna lockade.4534 Anders Nilsson på knä var nyfiken på de förhoppningar flyktingarna hade. 4536 -Härlig ballong !

IMGP4532 IMGP4534 IMGP4536 IMGP4537 IMGP4538 IMGP4531

Kjell Olsson