Monthly Archives: March 2017

BRA ÅR FÖR SMEDGÅRDEN

-Det har varit ett gynnsamt år på många vis, sade ordf Leif Peterson när han öppnade föreningsstämman för Smedgårdens ekonomiska förening. Föreningen äger och ansvarar för Smedgården och Långseruds friskolas lokaler. Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att alla lägenheter varit uthyrda. De boende har erbjudits köpa lunch från skolans restaurang. Aktiviteter såsom "afteval" , boule, stickcafé och gudstjänster samt bingo har anordnats.

-Föreningen har 113 medlemmar. Flera arbetsgrupper finns, trädgårdsgruppen,skolgruppen samt trivselgruppen gör ett gott arbete,sade Leif.

En Nobelmiddag och en julmarknad samt en skördemarknad gjorde succé.

Vid Långseruds friskola har man bl.a gjort i ordning två lekplatser och en stor investering har gjorts i bergvärme.  Vinden på matsalen har isolerats.

Därefter förrättades en hel del val. Styrelsen består av ordf Leif Peterson samt ledamöterna Jonas Byh, Margareta Bäckström, Britt Johansson, Rune Bryngel, Maria Elvingsson, Birgitta Junestedt, Wenzel Thorén samt ersättarna Calle Roos och Helena Segerström (nyval).  Hardy Börås avtackades  för styrelsearbete samt Conny Eld som  varit i trivselgruppen. Ytterligare en del val till olika grupper genomfördes.Under kommande år skall det bli ytterligare förbättringar av lekplatserna. Smedgården skall målas utvändigt och vid skolan skall entré och hall  vid Skafferiet  handikappanpassas. 

Ett stort tack framfördes till alla som på olika sätt stöttat verksamheterna. Mötesordföranden Ingemar Olsson avslutade föreningsstämman och ett gott kaffebord väntade.

8384 Kassören Anna-Karin Johansson och Smedgårdens  ordf Leif Peterson var nöjda med resultat och verksamhet för 2016  8389 Maria Elvingsson,sekreterare, samt Ingemar Olsson,mötesordförande, ledde föreningsstämman för Smedgården

 

Kjell Olsson

 

60+ FÅR GYM-INFO

-Vi har snart haft vårt gym i tio år och det används flitigt, säger Thomas Peterson, ordförande i Långseruds IF. Gymmet finns under Långseruds gymnastiksal och har efter hand utrustats med olika träningsredskap.

-Det finns vissa risker om man inte känner till träningsredskapen och hur träningen skall bedrivas, säger Thomas vidare. Därför har vi inbjudit Benthy Sjöberg Sjöberg, massageterapeut och med ortopedisk medicin i bagaget till Långseruds IF:s gym. Benthy kommer att med både teori och praktik  visa hur träningsredskapen används riskfritt.

-Vi vänder oss till de lite äldre eller som det kallas 60+ och man får gärna vara ombytt, säger Benthy.

Gymkvällen blir måndagen den 3 april.

-Vi vill lära ut hur man använder träningsredskapen på rätt sätt och undviker ev. skador och felaktigt användande, säger Thomas Peterson,ordförande i Långseruds IF.

Man startar kl 18.00 och det blir både teori och praktik.

 

Kjell Olsson

UNIONSLED KARLSTAD-MOSS

-Lättare cykling eller Leisure biking är något vi tror mycket på. et sade projektledaren Elisabeth Dammyr när hon besökte Långseruds sockenstuga för att informera kring och svara på frågor om Interregprojektet Unionleden Karlstad-Moss. Det ligger en historisk grundton i just Karlstad och Moss då unionen mellan Sverige upplöstes  1905 på Frimurarlogen i Karlstad och i konventionen i Moss 1814 var en grundbult i Norges självständighet och sista fasen i Sveriges sista krig. År 2005 sprangs Unionsvägen i en stafett av skolbarn från Norge och Sverige. Nu finns alltså planer på att försöka starta en cykelaktivitet längs den 27 mil långa sträckan där hela eller delar kan åkas. Totalt är det tio kommuner som berörs längs vägen. Nio v dessa har sagt sig positiva men Säffle har tackat nej. Unionsleden kommer under alla omständigheter att gå genom Gillbergas och Långseruds socknar en sträcka som mäter c:a tre mil. Bakom kvällen stod Långseruds och Gillbergas Utvecklingsgrupper  då en hel del verksamheter kan komma att beröras. Även företrädare för  kommersiella intressen fanns på plats då de ju kan komma att beröras av cyklister på leden.

-Ökad attraktionskraft för området med besöksnäringar, boende,matpaket, övernattningsmöjligheter och intresse för sevärdheter,kultur och historia  ligger i potten,säger Elisabeth. Idag finns två motsvarande cykelprojekt, Sydostleden och Kattegattleden men de har andra miljöer. 

Infrastrukturen är naturligtvis mycket viktig och vägstandarden har utvärderats  efter bl.a standard och trafiksäkerhet och vägarna har fått olika färger enligt en skattning. De grupper som främst kan tänkas vilja cykla i dessa områden tror man kommer från Tyskland,Holland,Danmark samt Sverige och Norge med Belgien och Italien som nästa målgrupp. 

-Det är tänkt att man skall kunna göra kortare turer och starta vid olika punkter,menade Elisabeth. André Scholte och Anja Moons i Gillberga driver redan idag ett företag med cykeluthyrning och de såg goda möjligheter att haka på detta projekt. Tomas Peterson so driver Naturbyn tillsammans med hustru Rebecka så också positiva möjligheter  men ställde frågan hur långsiktigt projektet är.

-Vi ser på tio års sikt och det finns ju olika möjligheter hur det sedan skall drivas vidare, menade Elisabeth. 600.000 euro ligger i startkapital. Kommunerna går in med något där ex Bengtsfors satsar 10000 euro. Lena Tidstad från Gillberga Byalag såg möjligheter för sin bygd och Siv Hillerström från Hillerströms lanthandel såg också positiva effekter på handeln.

Kjell Nyström, arkitekt från Grums, hade med sig rejäla och detaljerade kartor som täckte hela sträckan samt alla de mindre vägar som kan komma ifråga.

-Man får avvika en viss procent både med vägar och annat från huvudleden och visst finns det en del punkter som vi måste titta extra på e.x där trafikintensiteten är hör, sade Kjell. Trettiotalet sevärdheter lär inte vara så svårt att få ihop. Logistik med cykeluthyrning, matställen och matpaket liksom övernattningsmöjligheter behöver det säkert jobbas med. Idag är det en enorm trafikintensitet med 5-6000 fordon beroende på årstid och helt klart är det stora turistströmmar som far på E 18,de flesta med bil och buss.

-Vi tror att cykling med lättare cyklar, vare sig mountain-bikes eller racercyklar, kan passa bra in och det finns krav på hur vägarna skall vara som sämst, sade Elisabeth.

Varje kommun har ett par projektpersoner som regelbundet träffas  och den 20 juni kommer en testcykling att göras.

Nämnas kan att Säffle var med i starten och en av de mer intresserade kommunerna men sedan har intresset svalnat helt kanske för andra större projekt skall kunna genomföras ? 

-Cykla, må bra och ha trevligt, är några motton vi har, sade Elisabeth avslutningsvis. De närvarande kastade sig sedan över kartorna för att mera noggrant se vilka sträckningar som kan vara aktuella och hur infrastrukturen ser ut längs de närmare två och en halv milen av Unionsleden som passerar Gillberga och Långserud. 

Elisabeth Dammyr lovade att hålla Utvecklingsgrupperna informerade och även be om lokala råd och tips längre fram.

 

Bildtexter: 8348 fr.v Lena Tistad,Gillberga Utvecklingsgrupp, Tomas Peterson,Naturbyn i Långserud, Lars Richter,Långseruds Utvecklingsgrupp, Kjell Nyström,arkitekt från Grums, Anja Moons,Nysäters Cyklar, Elisabeth Dammyr,projektledare frö Unionsleden,Siv Hillerström,Hillerströms Lanthandel samt André Scholte,Nysäters cyklar, studerar intensivt den sträcka av 27 mil långa Unionsleden som passerar Gillbergas och Långseruds socknar i Säffle kommun. 8349 Thomas Peterson sätter pennan på en viktig punkt längs  en cykelled  8346 Arkitekt Kjell Nyström från Grums berättar om viktiga sträckningar längs tilltänkta Unionsleden

 

Kjell Olsson

CALLES LYFTAR RÄDDAR ARBETARRYGGAR

Ergonomi står alltmer i focus på dagens arbetsmarknad. Det är något som Calle Roos i Långseruds tagit fasta på.

I dagarna skeppas en last med fem höj och sänkbara arbetsplatftormar på båt f.v. transport till USA. 

-Redan för trettio år sedan började jag att fundera kring problematiken om arbetsmiljöer och  ergonomi på arbetsplatserna, säger Calle. Calle driver sitt företag i Långserud under namnet Levero. År 2005 byggde han sin verkstadslokal och där har han sedan både funderat på och verkställt arbeten som nu bär frukt.

-Dessa arbetsplattformar gör det möjligt att anpassa sin egen  arbetshöjd e.x vid ett löpande band, förklarar Calle. 

Redan 1987 levererades den första plattformen, då till ett Landstingstvätteri i Alingsås. I samband med det registrerades produkten hos Patent och Registreringsverket.

Därefter har bl.a Posten och Kährs fabriker i Nybro beställt  sextio resp. trettio lyftar. Ytterligare c:a hundra företag finns i referenslistan.

-Produkten har utvecklats alltmer och 2012 fick jag kontakt med ett multinationellt företag som  säljer produkter till stora aktörer och därför behöver ergonomisk anpassning, förklarar Calle vidare.

2014 resulterade detta i en stor order om fjorton lyftar till Helsingborg då sportföretaget Puma kom med en beställning. Detta efter att ha jämfört de produkter som fanns på marknaden.

Även andra intressenter har dykt upp såsom  ex. Försäkringskassan.

-De har köpt  en lyft som hjälpmedel  för att personen skall kunna återgå i arbete.

En lyft består bl.a  av en tre meter lång plattform som styrs genom höjdreglering med ett spann på 200mm. Med ett enkelt handgrepp kan man höja och sänka steglöst och därmed anpassa sig själv till rätt arbetshöjd.

Totalt har tvåhundratjugosju plattformar levererats och senaste leveransen går alltså till USA.

-Spännande då detta multinationella företags högste chef besökte Puma i  Helsingborg och då tog beslut att plattformarna skall ingå i hans företags utrustning.

Nu är det inte bara i Långserud som tillverkning sker. Styrning och hydraulik importeras från Schweiz

-Nej, vi har ett gott samarbete med Säffle Verkstadsbolag, Nilssons Plåtindustri och Åmåls industrilack som alla bidrar till produktionen med hög kvalité och på bästa sätt, säger Calle. Dessutom har Pall och Träindustri i Årjäng gjort pallådorna som vardera väger 170 kg och är spcialgjorda inför USA-exporten. S.k oceanpapp har klätt insidorna som extra skydd. En lastbil hämtade fem lådor på fredagsförmiddagen för transport till Göteborg f.v.b till Chicago.

-Blir det någon USA-resa nu då ?

-Nja, med sjutton nya lyftar som skall fram före älgjakten så finns nog tyvärr ingen tid till detta. myser Calle.

God hjälp med montering och emballering har Calle fått av grannen, den mångkunnige, Stig Jonsson i Byn.

 

Kjell Olsson

 

 

FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS

Långseruds Utvecklingsgrupp har haft sitt årsmöte i sockenstugan. Ordf Lars Richter hälsade alla välkomna och man kastade sig snabbt in i verksamhetsberättelsen. Där kan bl.a utläsas att sexton personer hälsats som nyinflyttade, marknadsföring har bl.a skett via  deltagande i Hemvändardag,Sommarluff vid Esters,Sockenbladet,Mårtenkväll,Aktiva Säffle samt inköp av muggar,visitkort och strandflagga. Möten har hållits om förbyggande av brand och stöld, Trafikverket,kommunrepresentanter om ev. laddstation vid Esters och inlämning av synpunkter gällande vården. Ett möte om pendlingsparkeringsplatser vid Esters gav beslut att arbetet börjar efter påsk med dessa. Ansvarsfrihet beviljades  och val verkställdes. Styrelsen får följande utseende: Ordf Lars Richter, v. ordf Bror Bornetjärn, sekr Lars-Erik Wikholm, kassör Rune Bryngel (nyval) övriga ledamöter, Tor Ask Terkelsen, Malin Lundberg (nyval) samt Desireé  Olson (nyval)  revissorer Jan Hillerström och Yvonne Malmqvist.  Hank Höller avtackades. Inför framtiden beslutade man att två föreningar skall ansvara för 2017 års Mårtenfirande och det blir Långseruds Församling och Långseruds Missionsförsamling.  Långseruds Hembygdsförening och Långseruds Bygdegårdsförening tar hand om Nationaldagsfirandet vid hembygdsgården. Några kommer att besöka Moelven inbjudna till studiebesök och den 20 mars är det möte om den cykelled som kommer att gå från Moss till Karlstad under namnet Unionsleden till minne av Unionsupplösningen i Karlstad 1905.

Det diskuterades lite kring just den tänkta cykelleden som skulle kunna ge besökare till ex. affärer,Naturbyn och Fritidsbyn,kyrkan m.m på nära avstånd från där det cyklas.

-Vi tycker det låter intressant för vår bygd och kanske även Gillberga, menade mötet. Även deltagande vid Aktiva Säffle 13 maj bemöttes positivt.

Mötesordföranden Olle Danielsson kunde avsluta mötesförhandlingarna varpå det följde fika och god tårta. Därefter var det dags för gästen Eva Ryhr Andersson från Växtlust Värmland numera LLU Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden.

Eva berättade att sex kommuner från norr till söder i Västra Värmland, en sträcka om trettio mil, är med i Leader som samordnas från Sunne. 

-Viktigt är att göra en Bygdeanalys där såväl plus som minus finns med och där man kommer fram till en långsiktig plan, sade Eva. 

En viktig andemening är "Hur blir en bygd än mer attraktiv?" Eva menade även att det är viktigt att se i backspegeln hur man jobbat, Har man kört över någon ? Vad gick bra eller dåligt ? 

-Man har brukat göra femårsplaner men med dagens snabba utvecking så kanske 1-2 och tre år kan prövas ? funderade Eva.

Eva gick även igenom de möjligheter som finns att söka pengar för att starta projekt som sedan förhoppningsvis leder till arbeten , kanske små deltider i början. 

Eva hade även med sig det 75-punktersprogram som Landsbygdskommittén utarbetat.

-Det finns väldigt mycket bra men som vanligt blir det en del kompromisser när man vill ha en stor politisk samstämmighet, sade Eva.

-Företagssatsningar på landsbygd, forskningsmöjligheter,ytterligare stora bredbandssatsningar, satsningar på studieförbunden och bättre servicemöjligheter är några av punkterna,sade Eva. Det blev en stund för frågor innan Lars Richter tackade både Eva, med en Långserudsmugg och en blomma, samt de som kommit till årsmötet.

 

Lars Richter, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp, tackar Eva Ryhr Andersson från LEADER Växtlrust Värmland med en Långserudsmugg och en blomma. Eva håller i det förslag från Landsbygdskommittén som innehåller sjuttiofem förslag som främjer utveckling på landsbygden

 

Kjell Olsson

 

 

 

VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE

Långseruds Hembygdsföreing har haft ett välbesökt årsmöte i hembygdsgården. Först på programmet var verksamhetsberättelsen som var omfattande. Antalet medlemmar är 267 stycken. Åtta sammanträden har hållits. Bland programpunkterna kan nämnas: Påskparad med c:a hundra deltagare och kyrkkaffe vid Kristi himmelsfärdsdag lockade fyrtiotalet till klengås och tårta. Internationellt café blev en succé med bl.a bröd gjorda av syriska bagare från Vildmarken. I samband med Öppet Hus på Långseruds friskola besökte många även hembygdsgården. Nationaldagen bestod av skattjakt a la Utvecklingsgruppen, kakbuffé, tal av kommunchefen Ingemar Rosén samt musik av Kerstin och Ulla Hildén. Midsommar firades med  stång och blommor, mat och kaffe,fiskdamm,musik och lotteri samt knäckebrödsförsäljning. Många besökte hembygdsgården på Hemvändardagen i juli bl.a för att lyssna till rektor Allan Salmis berättelser om skolorna i Långserudsbygden genom åren. Hambygdsdagarna med mopedrally, sextiotalsmusik, minnen från krigsåren på 40-talet av Finn Hjelmström, modevisning m. lockade över två hundra personer. Nysäters marknad blev en succé med god ekonomi och Gammaldags julkväll bjöd både på mys och god mat. Ett stort arbete har lagts ned både ute och inne och det tackades för detta. Bagarstugan har använts både för eget bruk och hyrts ut. Styrelsen kommer att bestå av ordf Birgitta Edvardsson-Kyrk, v.ordf Johan Graad, sekr. Hardy Börås samt Kerstin Hildén och  Desiré Olsson, båda nyval, samt Karin Skoog som har ett år kvar- Ett flertal val gjordes till olika kommittéer. Det konstaterades av ekonomin är god. Gott kaffe med semledopp avslutade årsmötet.

 

8242 Birgitta Edwardsson-Kyrk, ordf, tvåa fr. höger, tackade Rolf Thorén t.v ,Camilla Eriksson och Anders Axelsson för bl.a styrelsejobb. Karin Brumer saknas på bilden.

 

Kjell Olsson

 

 

 

NY ORDFÖRANDE I LÅNGSERUDS IF

Thomas Peterson valdes till ny ordförande efter Jacob Brumer som avböjt omval men stannar kvar i styrelsen. Omval blev det även för Peter Johansson och Hans Peterson medan Joanna Olsson, Jonathan Gutke och Eveline Hager samt suppleanterna Anna Malmqvist och Sophia Bennetoft.

Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att LIF haft ett gott samarbete med övriga föreningar i bygden såsom Triathlon med Bygdegårdsföreningen,Lången Runt med Långseruds Församling och basket med SK Sifhälla. Gymmet har haft många besökare liksom innebandy,motionsgymnastik och box-aerobic. Ledarinnan Carin Roos avtackades för tretton år som omtyckt "slavdrivare".  Simskolan hade fyrtiofemtalet deltagare och sommaridrottsskola bedrevs under två veckor.  LIF har även en häst och ridsektion. LIF deltog även i Aktiva Säffle tillsammans med Långseruds Hembygdsförening och Långseruds Bygdegårdsförening. Ekonomin är god och de finns planer på en del inköp.

8233 Nyvalde ordföranden i Långseruds IF,Thomas Peterson t.v, avtackar gymnastikledarinnan Carin Roos som varit omtyckt ledare i tretton år, och avgående ordföranden Jacob Brumer kan bara instämma.

 

Kjell Olsson