Category Archives: Uncategorized

FESTLIGT OCH GOTT VID GAMMALDAGS JULKVÄLL

-Det var verkligen gott det här, sade Göran Kjellberg när han nöjt klappade sig på magen i Långseruds hembygdsgård. Han och ett femtiotal andra hade då varit med om Gammaldags Julkväll. Det är en traditions sedan närmare fyrtiotalet år tillbaka. Formerna har ändrats lite. I början var det "knyt" d.v.s alla hade med sig varsin maträtt men idag samlas några "kockar" före och lagar till den mesta av maten.

Ordf Birgitta Kyrk hälsade välkommen till en julpyntad hembygdsgård och bjöd in till maten som smakade utmärkt. Kvällen framled sedan med allsång , lotterier, kaffe och inte minst julgröt. Siv Fors+en tog sedan upp en applåd för kökspersonalen och klingade högljutt. Birgitta Kyrk tackade alla som deltagit och folk gick mätta och nöjda hemåt.

Bildtexter:
1699 Eskil Johnsson och Gottfried Klein spelade till allsången 1700 Man mådde synnerligen bra runt borden vid Gammaldags julkväll i Långseruds hembygdsgård

1699

1700

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

234 total views, 1 views today

MÅNGA BYGDEKÄMPAR KOM TILL LÅNGSERUD

Närmare trettiotalet personer från Säffles olika delar i form av representanter från Byalag och Utvecklingsgrupper mötte upp i Långserud,Skafferiet.

Ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp, Lars Richter, hälsade välkommen och Leif Peterson gav en kort historik kring den lokal, Skafferiet, som mötet hölls i.

T.f fritidschef Viktor Weiberg berättade sedan om tankar och planer kring olika verksamheter inom sin förvaltning-

-Säffle har goda förutsättningar att locka både unga och äldre till en rad olika aktiviteter, sade Viktor.

Han slog ett slag för den alltmer ökande cykel och naturturismen där hela Säffle kan erbjuda fina upplevelser.  En medveten satsning på friluftsnära turismen utlovades. Prima anläggningar i form av badhus och ev. nytt eller nyrenoverat ridhus och ev. bollhall kan locka till lägerverksamheter. Ekenäsområdet blir ett dragplåster  när det blir klart.

Kaffe med smörgås och livligt "bordsprat följde innan Sven-Olof Sjödin från AME och Af tog till orda och informerade om de möjligheter som finns att få extratjänster ex. till föreningslivet. Britt Jansson likaledes från Af redogjorde för hur praktiktjänster fungerar.

Landsbygdsrådgivare Bengt Larsson berättade om projektet "Landsbygden med andra ögon" där Säffle är en av sju noder där det finns extra möjligheter bl.a till praktikplatser.

Kommunalrådet Dag Rogne tog sedan vid. 

-Jag vill betona att vi har ett väldigt gott politiskt klimat i Säffle där vi tillsammans har Säffles bästa för ögonen, sade Dag.

-Förvaltningschefsgrupper, presidiegrupp och fungerande förvaltningar ger bra förutsättningar och vi har sluppit uppslitande frågor som lett till nya partier ,ofta enfråges och missnöjesdito, sade Dag vidare.

Han presenterade därefter en del saker som redan är igång medan andra står strax på tur och ytterligare några lite längre fram.

-Vi är glada över Folhögskolan Kyrkeruds verksamhet  i Ungdomens Hus övre regioner, grävstarten vid Ekenäs servicebyggnad, simhallsbeslutet som nyss togs samt utarrenderingen av åkermark  vid Krokstad, menade Dag.

-Vid Krokstad håller vi dock inne  en del mark för att avvakta hur och var ridskolan kommer att utvecklas. 

-Med tanke på det stora ökade intresset för cykling, både av Säffles egna cyklister samt ev. turister, så behöver vi i etapper försöka få fram medel för att göra cykelbanor längs våra lite större vägar, konstaterade Dag. Både TSV och markägare berörs dock i denna fråga.

En bra stund berättade han sedan om Svanskogs skola och de kommande arbetena där.

-Lite olycklig rubriksättning berättade att renovering och byggnation stoppats men så är inte fallet, klargjorde Dag.

-Vi renoverar just nu men måste göra omtag för att få fram vad BUN behöver för skolans verksamheter, sade Dag. 

-Att våga ta ett omtag är också ett beslut och det kan röra sig om 2-3 månaders förlängning av planerna och vi vill få bästa möjliga resultat,betonade Dag. Svanskogs byalagsrepresentanter hade en längre pratstund med Dag Rogne efter mötets avslutande.

Dag Rogne framförde även att man i hela Säffle måste arbeta hårt med att höja grundskoleresultaten i skolan.

-Det är ytterst viktigt för Säffles framtid, sade Dag.

Byalagen och Utvecklingsgrupperna fick möjlighet att "lufta" sina synpunkter och det verkade som just nu är allt focus på kommande julhelger med marknader, basarer m.m

Bengt Larsson tackade alla informerat och de som mött upp till kvällen.

-Det är roligt att så många kommer och vi brukar ha 2-4 gånger per år beroende på när ärenden som är lite extra angelägna för landsbygden dyker upp, sade Bengt. Man har avhandlat energi , avfallsplaner, strandrätter,post och telefonärenden och  turismfrågor m.m

 

Bildtexter:
1488  fr.v Landsbygdsrådgivaren Bengt Larsson samt Britt Jansson,Af, och Sven Olof Sjödin,AME och Af, t.f fritidschef Viktor Weiborg samt kommunalrådet Dag Rogne deltog alla i den välbesökta Kommunbyalagskvällen i Skafferiet,Långserud 1485 Värmlandsnäs var välrepresenterat genom ett antal "bygdekämpar" 1486  Kurt R Gustafsson t.v visar stolt upp senaste numret av den eminenta sockentidningen Gillberga Bygdeblad för t.f fritidschefen Viktor Weiber

1485

1486

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

100 total views, 1 views today

VÄXTLUST VÄRMLAND SÖKER NYA IDEÈR

-Det finns faktiskt hela 28 miljoner kr kvar att söka av de fyrtio som fanns inom ramen. Det sade verksamhetschef Eva-Ryhr Andersson när Växthus Värmland hade ett informationsmöte i Långseruds hembygdsgård. 

-Det gäller att komma till oss med sina ideér och så skall vi tillsammans se om det passar inom de riktlinjer som finns, sade Eva.

Perioden gäller fram till 2020 men troligen kommer det att bli ännu längre eller 2022. Både företag och allmännyttan kan söka och i Säffleområdet är det bl.a Elsa och Företagarna i Säffle som finns med i projektbasen. 

Det är sex kommuner som finns med och förutom Säffle är det Eda, Arvika,Hagfors,Sunne och Torsby.

-Ett syfte är att skapa arbetstillfällen och leda ideérna fram i en positiv utveckling, säger Eva.

Verksamheten startade redan 1995/96.

En som närvarade var Henrik Fredriksson,stor innovatör boende i Långserud.

-Det ser intressant ut och ideér har jag många , sade Henrik. 

De projektstöd som finns att söka är 1. För genomförande 2.Till företag samt 3.För samarbetsprojekt där flera projekt kan länkas samman inom landet eller EU.

Två temaområden finns 1.Landsbygdsfond och Socialfond för att bryta mänskliga barriärer  samt 2. Landsbygdsfond och Regionalfond för Landsbygdens näringar. Projektstöden kan ligga mellan 40-100" vid projektstöd i allmännyttan samt 40-70% till företag

Många frågor ställdes och besvarades och nu gäller det att komma fram med egna ideér och testa hur dessa kan få plats inom Växtlust Värmlands område.

 

 

 

 

fr.v Mattias Dahlman,AnderS Nilsson,Henrik Fredriksson,Birgitta Edwardsson-Kyrk samt Eva Ryhr.Andersson deltog alla i Växtlust Värmlands träff i Långseruds Hembygdsgård.

 

Kjell Olsson

191 total views, 1 views today

HUNDRAÅRINGEN SOM LÄT SIG TRAMPAS

Området kring kyrkorgeln i Långserud brukar vara kantor Anders Segerströms eget ”revir” Nu när kyrkorgelns jubileumsår, för aktningsvärda åldern hundra år, ”drabbades” kyrkorgelns både närområde och innanmäte av en rejäl uppmärksamhet.

-Vi låtsas som det inte finns någon ström, antingen i början av kyrkålderns era eller genom något strömavbrott under senare tid, förklarade Anders Segerström.

Då återstod bara att trampa de synnerligen tröga pedalerna så rejält att en pinne med markerad linje hölls uppe i luften under hela psalmsången. Ingen visste vem den med så starka ben var förrän Rebecka Linderberg kunde presenteras. Rebecka är synnerligen vältränad med massor av klassikerträning i benen men hon fick jobba hårt.

-Ja, idag behöver jag inte gå på gym, pustade Rebecka som mottog en blomsterkvast för sin stronga insats.

Hela fem psalmer med flera verser vardera samt postludium fick ”trampkraft”.

Nu var det bara en del av ”orgeltramparsöndagen” där Carlo Nielsen först förrättade gudstjänst. Ganska många, både unga och äldre, var intresserade av hur kyrkorgeln egentligen fungerar och Anders Segerström fick demonstrera och visa massor av delar. Det finns ex 842 orgelpipor och några plockades ut. ”Plingklockan” som skulle ge orgeltramparen signal hittades under tangentbordet och den som ville fick provspela lite. Många jobbade hårt för att ”trampa upp pinnen” och förnöjsamheten var stor när det lyckades.

Den sista ”officiella” orgeltramparen var Gustaf ”På Backen” Johansson som alltså måste haft god kondition.

Det bjöds även på ”kyrkorgelkaffe” och både besökare och kantor verkade nöjda med  demonstrationen  och orgeltrampet”

 

Bildtexter:

Bilder från 1367 "orgeltrampdagen" i Långseruds kyrka  Rebecka Linderberg t.v var den som under fyra psalmer och ett postludium genom benstyrka kunde "hålla orgeln " levande 1376 Långseruds "hundraåring", kyrkoorgeln 1386 Rebecka Linderberg klar att trampa för att hålla bälgen fylld med luft för att kantor Anders Segerström skulle kunna spela fyra psalmer och ett postludium 1398 Lisa Malmqvist kollar några av de totalt 842 orgelpiporna 1401 En intresserad Lena Ulevik för några orgeldetaljer presenterade av Anders Segerström 1407 Anders Segerström har plockat loss en orgelpipa för närmare demonstration 1416-1417 Monica Sandström letar efter "plingklockan" som skulle ge orgeltramparen en signal när det var dags att börja trampa för att få luft  som skulle göra orgeln spelbar via en mekanik 1426 En av de minsta orgelpiporna blot några dm lång 1429  -Yes, pinnen är uppe tillräckligt för att orgeln skall kunna spelas, menar en nöjd Lars Richter

 

1367

1376

1386

1398

1401

1407

1416

1417

1426

1429

1431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

66 total views, 1 views today

LÅNGSERUDS FRISKOLA HAR AVSLUTAT SITT SJÄTTE ÅR

Långseruds friskolas ekonomiska förening har haft sitt årsmöte i Skafferiet,Långserud. Ordf Ingemar Olsson öppnade mötet och sedan tog Olle Danielsson vid som mötesordförande. Ur verksamhetsberättelsen nämndes att skolan granskats utan anmärkning av Skolinspektionen. En liten passus klarades av per telefon. Personalrummet har helrenoverats och förskolan Mörten har fått nytt ventilationssystem. Som enda klass i Säffle har 4-6:an kommit med i ett intressant energiprojekt och skolans elever  har nästan blivit "kamrater" med prins Carl-Philip efter dennes besök i Långserudsområdet, brevväxling m.m . Eleverna har samlat in 10.000 kr till ett Barncancerprojekt. Skolpersonalen har genomgått HLR-utbildning och skolan har ytterligare digitaliserats. 

Behörighetsgraden är hög hos lärarkåren och rektor är klar med sin utbildning. Kommande sommar skall hallen till Skafferiet renoveras och ritningarna är klara. Ett antal lekredskap har satts upp och en del har nyrenoverats.

-Det har varit en positiv anda när vi träffat kommunens skolfolk, betonade Ingemar. 

-Vi tackar för all hjälp bl.a vid den arbetskväll som hölls, sade Ingemar Olsson vidare. Tore Andersson gick igenom ekonomin. Därefter förrättades val och styrelsen för kommande år blir följande: ordf Ingemar Olsson,omval för ett år, och ledamöter Margareta Bäckström, Helena Wahlund och Maria Elvingsson (alla har ett år kvar) Mikael Roth, omval, samt Tobias Karlsson och Linn Graad, nyval på två år. Suppleanter Ulrica Johannesson-Blixt,omval, samt Leif Peterson och Elvira Sparre, nyval. Revisorer: Morgan Nilsson,omval, samt Anders Axelsson, nyval.

Slutligen avtackades Tore Andersson som varit kassör ända sedan starten. Leif Peterson tackade styrelsen för ett utmärkt arbete.

-Det är glädjande att skolrestaurangen Skafferiet haft så stor framgång och fortsatt att utvecklas under Jonas Byhs ledning,m sade Ingemar Olsson

 

 

 

 

-Tack för dina sex år som kassör,sade ordf Ingemar Olsson t.h när Tore Andersson avtackades i samband med Långseruds friskolas ekonomiska förenings årstämma

 

Kjell Olsson

170 total views, 2 views today

NYA GREPP KRING MÅRTENKVÄLLEN

Mårtenfirandet av Långseruds anfader Mårten har skett i mer än tjugotalet år. Denna gång var det lite annorlunda upplägg då  Långseruds församling och Långseruds Missionsförsamling tillsammans gjort upp ett trevligt och varierat program. Anders Nilsson och Olle Danielsson presenterade programmet inledningsvis. Lars Richter från Utvecklingsgruppen berättade om vad som skett i bygden sedan förra Mårtenkvällen och vad som står närmast på tur för bygden.

Pendelparkeringsplatser har uppförts och träffar har hållits om bl.a  laddstation vid Esters. Möten har även hållits  om Unionsleden för cyklister, med politiker om hemtjänstens lokalisation, med t.f fritidschef Viktor Weiberg om olika önskemål .Mn har även haft en kväll om hur man  förebygger  bränder och stölder. Tio nyinflyttade välkomnades till bygden. Susanne Wall, Emma Danielsson och Jannike Karlsson framförde Halleluja och En plan för alla. Ett synnerligen klurigt quiz bestående av både bilder och frågor kring Långserudsbygden, dess personer och historia var något de närvarande fick fundera ordentligt över. 

-Vilka ingick i segrande Vi i femmanlaget 1996 ? Hur många präster finns namngivna på tavlan vid kyrkan och vad är de vanligaste pojk och flicknamnen bland eleverna i dag i Långseruds skola ?  Största invånarantalet någonsin,namn på sjöar och tjärnar samt konstnärer och bilder på både mjölkbord, skjul och personer var andra svar som söktes. Mycket hårkliande behövdes för at lösa de totalt arton uppgifterna.  Kaffe och gott dopp serverades av elever och föräldrar ur åk 5-6. Lotter försåldes och Urban Bäckström, Sven Carlsson och Madeleine Schlegel framförde ett bygdespel som kan få en framtida fortsättning. 

Föreställningen lockade fram många skratt. Felicia Byh sjöng känslosamt  sången I morgon ur musicalen Annie. Det drogs fram vinnare på lotterierna innan elever från Långseruds friskola åk 6 sjöng What are words. Ett drygt sjuttiotal personer i olika åldrar hade kommit till Mårtenskvällen och det blev en synnerligen trevlig och omväxlande kväll. Nu kommer stafettpinnen att överlämnas till nya arrangörer.

En klurig rebus med fiskanknytning fick gästerna att fundera på under fikat. Ingen fick alla rätt men Lars-Evert och Emma Wikholm lyckades bäst och fick naturligtvis en wobbler i pris. Den kommer väl till pass i Aspen ! Övriga priser var godisfiskar.

Bildtexter: 
1284 Fr.v Olle Danielsson,Långseruds Mfs samt Anders Nilsson,Långseruds församling, var propra presentatörer av Mårtenskvällens programpunkter 1286 Lars Richter, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp, gav både en tillbaka och en framåtblick över viktiga händelser 1295 -Vems är mjölkbordet ? En av flera kluriga frågor med anknytnning till Långserudsbygden 1297 Full fart vid kaffeserveringen. Per Adolfsson sköter kaffekannan 1301 Det diskuterades väldigt runt borden bl.a om kluriga Långserudsquizet 1317 Elever från Långseruds friskola åk 6 fr.v Frida  Eriksson-Byh, Ida Gulberg, Meija Peterson, Ester Peterson samt Valdemar Segerström, sjöng What are the words till ackompanjemang av Jannike Karlsson

1286

1295

1297

1301

1317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

107 total views, 1 views today

JULPYSSEL

Gör din egen julgrupp/krans i Långseruds bygdegård. Tisdag 5:e december kl. 18:30. Lena från Pomonadalen kommer. Vi får 10% av materialkostnaden. (Ta gärna med egen kruka eller korg)

Anmälan görs till Louise J på 073-80 51 953 senast 27:e november.

139 total views, 1 views today

NÄSTAN 19.000kr resultat vid höstauktion i Långserud

-Tänk att Anna Nilsson  i "Söränga" kan göra så välgjorda och vackra saker. Det var kommentaren när Annas välstickade vantar och sockar gick under klubban vid Långseruds kyrkliga sykrets höstauktion i Långseruds sockenstuga.

Det var välfyllt med folk i alla åldrar och med gäster både från Sillerud, Gillberga och Danmark när Monica Sandström hälsade välkommen.

Ett berg av varor bl.a  i form av bröd av mjuk och hård kvalité såldes liksom textilier som  mattor,sockar, vantar, löpare,dukar och grytlappar. De populära årgångarna liksom brödlotterna hade strykande åtgång och mitt i det hela dracks kaffe och pratades om allt möjligt. Lotterivinster från det försålda lotteriet delades ut. När Lars Richter och Bojan Ström räknat samman kassan visade det sig att närmare 19.000 kronor var behållningen varav 4000 från försålda lotteriet.  Damerna från Silleruds Idé och Hantverk passade på att göra reklam för den julmarknad som äger rum vid Tjolitta den 18 och 19 november.  Lars Richter inbjöd även till Mårtenfirande i Långseruds bygdegård kommande lördag den 11 november. Monica Sandström rundande av och tackade för all generositet och sade att pengarna kommer att sändas ut i världen bl.a till barn som har det svårt.

Bildtexter:
1276 Jens-Jörgen Jensen från Säffles tidigare vänort Törring-Uldum var nöjd vinnare på en "årgång" 1272 Lars Richter var en av auktionisterna 1271 Förväntasfulla köpare vid höstauktionen i Långseruds sockenstuga

1272

1271

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

91 total views, 1 views today

IRLÄNDSK PUBAFTON

LÖRDAGEN DEN 25:E NOVEMBER

  • Plats: Långseruds Bygdegård
  • Pris: 300kr inkl. Mat och Kaffe
  • Tid: Dörrarna öppnas kl 20:00
  • Anmälan: Föranmälan på Hillerströms affär.

Det kommer att bli en trivsam kväll!
Hjärtligt Välkomna!

Långseruds Bgf

124 total views, 1 views today