Category Archives: Uncategorized

THOMAS JANSSON VANN LÅNGEN RUNT

4994

4996

5000

5002

5008

5013

5020

5026

5037

5039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5002 I suverän stil vann Thomas Jansson årets Lången Runt 5000 Glada gångare mot mål fr.v  Urban och Veronika Fjälltorp samt Helena och Mikael Rooth 4994 Mer än femtio Lången runt har fr.v Kjell Svensson och Håkan Loftman sprungit genom åren 4990 Fr.v  Mattias Kareliusson,Lennart Strandlund samt Håkan Loftman inför start 4996 Starten har gått 5013 Lotta Boholm-Wall fick en tid strax över timmen men var bästa dam och totaltrea. 5008 -Grattis pappa, säger Madicken och utdelar en kram 5037-5039 Pristagare fr.v Mattias Kareliusson (3:a) Thomas Jansson (1:a) samt Jörgen Karlsson (2:a) 5020 Lennart Strandlund på väg mot mål 5026 Lucas Jansson t.v och Victor Johansson spurtar mot mål efter nästan elva km löpning

 

Kjell Olsson

167 total views, no views today

IDROTTSGUDSTJÄNST OCH INVIGNING I LÅNGSERUD

4946

4952

4960

4962

4997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4946 Efter en uppskattad sportgudstjänst var Mattias Kareliusson klar för start på Lången Runt 4997  Lisa Malmqvist t.v samt Sofia Bennetoft sjöng vackert i samband med Idrottsgudstjänsten i Långserud 4962 Kyrkkaffe med dopp lockade 4952 Malin Andersson och sonen Theodor fick äran att klippa av det röda bandet den nya entrén som tillgänglighetsanpassats 4960 Kerstin Olsson.representant för LUT-fonden, överlämnade en check med 50.000 kr till Smedgårdens ordf Olle Danielsson- Även styrelsemedlemmen Venzel Thorén var nöjd med detta

 

Kjell Olsson

192 total views, 1 views today

LÅNGENRUNTDAGEN MED OLIKA INSLAG

öndagen den 16 september är det åter dags för Långenruntdagen i Långserud.  Löpningen och gången runt sjön Lången har gamla anor med premiär på sjuttitotalet. Sedan har man haft löparrangemang i olika långa perioder och kanske rör det sig om trettiotalet arrangemang totalt ? Sedan några år tillbaka har man  gjort ett samarrangemang mellan Långseruds IF och Långseruds Församling kring en idrottsgudstjänst med flera ingredienser, både sportsliga och andliga.

Dels är det idrottsgudstjänst där Mattias Kareliusson och Anders Segerström medverkar. Efter den bjuds det på kyrkkaffe. Skönt sittande i sina stolar kan man sedan följa både start och målgång i de tre aktiva grenarna. Lången runt består av en grupp för gående som startar timmen före de som springer och joggar. Dessemellan anordnas ett barnlopp om 550m där alla får medalj och glass. Detta gäller elever t.o.m åk 6. Anmälningar kan ske dels före dels efter Idrottsgudstjänsten. Bland Långenruntdeltagarna delas priser ut till de främsta och en del priser utlottas ut bland alla startande. De som önskar kan få de legendariska diplomen vars original ritades av Hjalmar Frisell.,Kolsäter.

I samband med Långenruntdagen kommer man även att inviga den handikappanpassade och utbyggda entrén till Fritidshemmet och Skafferiet.

-Allt överskott från dagen, kollekt,startavgifter  m.m kommer att gå till den nyss nämnda handikappanpassningen, säger Inger Peterson,Långseruds församling, och LIF-ordföranden Thomas Peterson nickar instämmande.

Nämnas kan även att det i deltagaravgiften ingår mat och för de som ej löper/springer går det bra att köpa densamma.

 

 

Kjell Olsson

251 total views, no views today

800KG FÄRG HAR SKRAPATS BORT I LÅNGSERUDS KYRKA

-Vi har skrapat bort hela 800 kg färg från som mest åtta lager av färg. Det sade Jean Louis Barréra som bär huvudansvaret för det stora renoveringsarbetet av Långseruds kyrka.

-Men vi målar bara tillbaka 360 liter, skojade han. 

-Det betyder ju att kyrkan blivit större och väggarna tunnare, skojade en besökare tillbaka. Nyfikenheten har varit stor över vad som skett och hur långt man kommit i det komplicerade arbetet. I tisdags var det "öppet hus" och många passade på att titta in,bese och fråga hur det gått och hur det ser ut för framtiden.

-Det är väldigt roligt att  främst församlingsborna varit så intresserade, det tyder på en stark känsla för bygdens kyrka, sade Jean.Louis faktiskt lite rörd.

-Även turister har tittat in under sommaren, fortsatte Jean Louis.

-Har det inte stört arbetet ?

-Nej, inte alls bara uppmuntrande för oss.

Det kom som sagt många besökare. Bland dem fanns  bl.a Lena Skoting som kommer att leda återinvigningsgudstjänsten som sker den tredje advent.

-Mycket bra arbete berömde antikvarie Maud Forsberg och konservator Cecilia Skoglund nickade instämmande.

-Detta känns faktiskt väldigt speciellt och då inte främst på kommersiella grunder, sade Anki Gustafsson,Åmål. Anki är född i Långserud och både hennes far Arne Kyrk och farfar David var under lång tid kykvaktmästare i Långseruds kyrka. 

-Det är ett hedersuppdrag att få ordna med den nya belysningen som naturligtvis är LED-baserad.

-Men det ser ju ut som en "discoslinga" ?

-Nej då, slingan kommer att sättas så diskret som möjligt men ändå ge bra och behövligt ljus, säger Anki. Hon visar även spot-lights som kommer att finnas på en ramp som kommer att smälta in i omgivningen och ge perfekt ljus.

En del under en läktare är helt klar och där kunde man se de olika färgerna och deras nyanser brytas mot varandra i ett vackert samspel. En kyrkbänk stod nymålad mitt på golvet och marmorerade partier glänste. Prästerna Carlo Nielsen och Lars Richter gick fram och tillbaka och nickade förnöjt över vad de såg.

Ett annat arrangemang där Långseruds församling är inblandad är Sportsöndagen den 16 september då man tillsammans med Långseruds IF både anordnar gudstjänst och löpningen/gången Lången Runt.

 

Bildtexter:

4301 Antikvarie Maud Forsberg var väldigt nöjd med vad som åstadkommits. Här är en liten bit kav från "gamla tiden" 4303 Färsk marmorering 4310  En nymålad kyrkbänk 4312  Intresset var stort att närgranska hur långt renoveringen av Långseruds kyrka kommit 43244327 Discoljus ? Nej, en del av den Led-belysning som kommer att anbringas på ett diskret sätt fr.v Lena Skoting, Maud Forsberg, Jean Louis Barréra samt Anki Gustafsson 4339  Anki Gustafsson har uppdraget att ordna med all ny belysning i samband med renoveringen av Långseruds kyrka 4348 Detta är mera än ett jobb, menar Anki Gustafsson, född Kyrk, , vars far Arne och farfar David båda var kyrkvaktmästare under lång tid i Långseruds kyrka

4303

4310

4312

4324

4327

4339

4348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

215 total views, no views today

HUR KOMMER MAN ÅT “MILJÖSVINEN”

 

 

 

 

Hur tänker folk som bara låter andra  ta hand om deras skit?" Återigen har någon/några bara av slapphet (?) ställt ned ett stort antal sopsäckar utanför containrarna vid en återvinningsstation i Långserud längs E 45. Ena dagen är det rent och snyggt, andra dagen står där 13 sopsäckar i olika färger och former och tredje dagen har fåglarna haft sin buffé och det ser ut som en svinstia (ursäkta svinen!) 

Detta sker på många ställen att någon enda sabbar för övriga. Skall det behöva vara så ? Hur stoppar man det hela ? Hur får man bort latheten och totala slappheten mot det gemensamma ? Det är allt från elektronik, byggnadsmaterial,rena sopor och burkar/glas.

Man är så lat att man inte orkar sortera burkarna, många med pant, utan bara ställer ned säcken lutad mot containern. 

På något ställe försökte man med pensionerade poliser som vakter och andra har försökt få övervakningskameror. PUL-lagen satte stopp för båda slagen. Det diskuteras i valrörelsen om det globala miljöhotet men ingenstans ser man om det lokala. Nedgrisningen är ju ett miljöbrott och när alla möjligheter, vädjanden m.m inte har någon verkan måste något annat ske. Rejäla straff och övervakningar, attitydförändringar ?

Naturligtvis måste containers tömmas ofta på sommaren. Kommunerna gör upp avtalen. Den enskilde sorteraren bör snabbt kunna ringa och anmäla när det är fullt. Kanske kan några stänger lämpliga för ändamålet finnas vid container för att skjuta på när det blir fullt i öppningarna. Det är säkert ofta tomt i mitten och ibland hjälper det att bara gå runt till en annan öppning på containern.

En fråga alltså till Säffles lokala politiker är vilka förslag man har till att få ordning på återvinningsstationerna ? Risken finns ju att flera dras in p.g.a misskötsel från några "miljösvins,ursäkta) sida.

Det finns ett utmärkt fungerande ställe som heter Östby men dit är det ju tydligen alltför långt ?

Raka frågor alltså: Hur ser kommunens avtal ut angående tömning av sopcontainrar ? Vem avgör frekvensen ? vem får betala för den ideligen återkommande städningen ?  (Stor heder åt de som snabbt utför den !) Hur gör man med "syndarna ? Kan frågan lyftas högre i hierarkin ? Får kameror sättas upp och bevakning ske ?

 

Ps. Medan detta skrevs landades ytterligare fem stora sopsäckar utanför containrarna

 

Sign  "Trötta på svineriet"

 

 

Hardy Börås, Långserud

Kjell Olsson Långserud

243 total views, no views today

FRiLUFTSGUDSTJÄNST I LÖNNSKOG

-Äntligen vackert väder ! Det sade Ringaren i Lönnskog, Bengt Sandström, när han genom att dra i repet fick kyrkklockan att ljuda till gudstjänst. Platsen var Lönnskogs medeltida kyrkplats som låg prunkande grön och med massor av blommor som tittade nyvaket upp rots tidigare torka.

Inger Peterson hälsade ett tjugofemtal kyrkobesökare välkomna. Carlo Nielsen sade att temat för söndagen var "Friheten i Kristus". Inger Peterson och Rune Bryngel läste dagens texter. Carlo Nielsen utvecklade sedan tankarna kring frihet.

-Det kan vara politisk, ekonomisk och hälsomässiga friheter vilka kan saknas på många håll, sade Carlo. Han kom även in på friheter som ex. den första lönen och den första bilen.

.-Men snart kommer hinder som ex. att klara körkort,kolla olja,reparera,hålla hastighetsgränserna och hamna i bilköer,sade Carlo.

Han fastslog att friheten inte alltid är total, många gånger en dröm och ibland motsägelsefull. Som ex. berättades om Bibelsällskapet som delat ut NT  till många i öststatsfängelser samt en dansk Fångkör som trots långa fängelsestraff fått en ny och annan slags frihet genom evangeliet.

Psalmerna 200 I denna ljuva sommartid, 90 Blott i det öppna samt 752 Över berg och dal samt 730 Må din väg gå dig till mötes sjöngs och Anders Segerström sjöng även passande "Källan" av Anna-Maria Lenngren.  Gudstjänsten avrundades med att Inger Peterson tackade alla som deltagit och kommit samt berättade om att det är möjligt att "tjuvtitta" på färgsättning m.m i Långseruds kyrka den 28/8.

-Då är det öppet hus, sade Inger.

 

Bildtexter:

4267 Ringaren i Lönnskog, Bengt Sandström,  ringer till gudstjänst vid den medeltida kyrkplatsen 4276 Carlo Nielsen talade över temat "Friheten i Kristus" 4278 Friluftsgudstjänst i Lönnskog är en tradition och minnesstenen på platsen restes 1961 av ortsborna 4284 Anders Segerström sjöng bl.a Anna-Maria Lenngrens vackra sång Källan  42884286 Ett välfyllt kaffebord väntade efter friluftsgudstjänsten i Lönnskog

4288

4286

4284

4278

4276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

292 total views, no views today

DUO FAGERÄNG UNDERHÖLL PÅ SMEDGÅRDEN

Med jämna mellanrum anordnas Afteval vid Smedgården i Långserud. Oftast är det då någon form av underhållning där sång och musik står på programmet.

Den här gången var det Duo Fageräng d.v.s Per Kristian Fageräng med sologitarr och sång samt Svante Olsson med sin bas och rytmspel som kom på besök. Det blev en trevlig timme med en rad minnesvärda låtar bl.a flera av Jim Reeves och Sven-Ingvars. Finn Kalvik fanns med  liksom Lisa Ekdahl, Jailbird Singers,Gunnar Wiklund,Elvis samt Trio med Bumba. Det var idel hits och det lät mycket bra  och ibland satte Per Kristian extra vibration på ljudet med rena Shadowsljudet med rejäla vibrationer i svajarmen på gitarren. Lite småtrevligt svensk-norskt musikgnabb lockade fram skratt och Svante hade en hel del att berätta ur sin långa spelkarriär. Några av låtarna inbjöd även till allsång.

.-Ibland blir vi en kvartett då Bo Rhodén och Jonny Nilsson kommer med, förklarade Per Kristian.

Det hanns även med kaffe och goda smörgåsar samt en avtackning där Britt Johansson tackade paren jeanette och Wenzel Thorén samt Inger och Leif Peterson för deras jobb med att göra två mycket uppskattade "vagnsturer" till Eldan samt senare Naturbyn. 

Inger Peterson framförde de tjugofem i publikens stora tack och av applåderna att döma är Duon välkommen tillbaka.

 

 

 

 

Fagerängs duo d.v.s Per Kristian Fageräng t.v samt Svante Olsson underhöll på Smedgårdens Afteval

 

Kjell Olsson

197 total views, no views today

TUR MAN INTE SATT PÅ UTEDASSET

-Det gick ju trots allt bra och utedasset missades med någon dm av de jättestora asparna. Det säger Bengt Sandström,Nestuga i Lönnskog, när han står och tittar ut över de träd som stormen fällde på fredagseftermiddagen. För några år sedan gjordes en stor avverkning alldeles nära hans och hustrun Monikas egendom i Berga. Det öppnade upp för sydliga och sydvästliga vindar. 

Som ett plockepinn föll sett femtontal aspar, många upp till 6-7 dm i diameter kors och tvärs vid tomtgränsen. Lyckligtvis landade träden inte på något av husen men det var nära ögat. Närmast var det ett vackert utedass som klarade sig med någon dm och tut var att ingen hängde i hängmattan som fick träd och grenar över sig.

-Tur att ingen satt på dasset och skulle gå ut, skojade Bengt.

Nu skedde "trädfällningen" under fredagseftermiddagen så Bengt och Monika kunde stå och se på.

-Visserligen har jag gjort klart "hemveden" men nu föll ju kanske fem års förbrukning, sade Bengt med en viss suck. Huvudsaken var dock att inga skador skedde på hus och hem. Även i övrigt var det många träd som föll bl.a blev Mörtens förskola av med sitt vackra äppelträd och en jättelönn fick delvis avsluta sitt liv vid Krokusbacken.

 

Bildtexter:

4146.4157 Utedasset hade tur 4152 Bengt Sandström bland ett par av de totalt femton jättestora aspar som knäcktes av stormen i Berga,Lönnskog 4138 Bengt Sandström mitt i  "aspröran" på tomten i Berga,Lönnskog  4159 Tur man inte kom ut från utedasset just när asparna föll.menade Bengt Sandström

4152

4138

4159

194 total views, no views today