ARBETSKVÄLL VID LÅNGSERUDS FRISKOLA

Tobias Karlsson och Olle Danielsson i "den hårda gruppen" vid Långseruds skola hade skrivit ned ett tjugofemtal punkter  på behövliga arbeten vid Långseruds friskola. Ett tjugotal vuxna och barn kastade sig över listorna och kom snabbt igång. Basketkorgar fixades, takrännor rensades, plank byttes och bollplanket korrigerades. Grus flyttades och lås byttes med snabba tag. Som belöning väntade ett rejält bord med grillkorv och dryck. 

-Nu hoppas vi att både elever och personal är nöjda när de kommer tillbaka till skolan efter lovet, sade Tobias och Olle när de tackade för de de frivilliga insatserna.

 

Bildtexter:

Sopning och rensning var några arbetsuppgifter.  2710 Äntligen blev basketkorgen lagad och uppsatt 2720 Även barnen hjälpte till att fixa sina lekutrymmen 2726 En stolt Robert Almberg vid ett nyuppsatt räcke  2728 Takrännorna rensades 2714  Belöningen   2715  Önskelistan  2718 Johan Graad tar i med krattan

2717

2718

2719

2720

2722

2726

2728

2715

2712

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

116 total views, no views today

JOST LAKMAKER BESÖKTE LÅNGSERUDS FRISKOLA

2699

2700

2701

2702

2707

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildtexter:

2695-2699 Joost Lakmaker trivdes bland Långseruds friskolas nyfikna och frågvisa  mellanstadieelever  2700 Joost både berättade och svarade på frågor om sitt eget liv och det han gått igenom 2701 Kost trivdes bland  nyfikna och frågvisa elever vid Långseruds friskolas mellanstadium  2707 Även lärarna fick en pratstund med Joost

86 total views, no views today

FANTASTISK MILJÖ OCH KYRKKORV VID KOPPERUDSTJÄRNET

Det var 2008 som Göran Kjellberg var färdig med ett fint och rejält vindskydd samt grillplats vid Kopperudstjärnet i Esbjörbyn,Långserud.

Varje år har det sedan hållits en friluftsgudstjänst på platsen och så även i år. 

-Alla vägar bär till Kopperudstjärnet, sade Göran skämtsamt och det hade han rätt i. En del gick den lite längre vägen  längs "Hålvägen" den gamla vägen som folk använde för hundratals år sedan. Göran Kjellberg lade ned ett stort arbete med att först  finna och sedan röja den "gamla" vägen.

I ett strålande soligt väder kunde Inger Peterson hälsa ett tjugofemtal personer välkomna. Carlo Nielsen höll i gudstjänsten vars tema för dagen handlade om Bönen. Inger Peterson och Birgitta Thorstensson läste dagens texter. De passande psalmerna 199 Den blomstertid, 90 Blott det öppna, 752 Över berg och dal samt 730 Må din väg sjöngs och kantor Martin Rhodén  ackompanjerade med sitt dragspel. 

Carlo Nielsen talade över Bönen och barnen, Guds barn där alla finns med oavsett ålder. 

-Att be är att samtala med den himmelske fadern, sade Carlo. Som postludium spelade Martin Rhodén På en byväg om våren. Därefter väntade fika och medhavd matsäck plockades fram. Göran Kjellberg och Siv Forsén-Kjellberg hade fixat en grillbrasa och bjöd på välsmakande kyrkkorv. Göran hann även berätta om hur livaktigt det var i bygden för 100-200 år sedan då det fanns flera gårdar samt både sågverk och kvarn vid Ysjöälven.

-Sedan kom flottningsperioden och då jämnades allt detta bort för att timret skulle flyta utan besvär, sade Göran.

Inger Peterson framförde församlingens och de närvarandes tack till Göran och Siv Kjellberg för deras förberedelser och generösa mottagande. Nästa aktivitet blir på Kristi Himmelsfärdsdag då Långseruds Hembygdsförening inbjuder till gudstjänst i hembygdsgården. Carlo Nielsen,Anders Segerström samt Anna  Andersson Vass,violin, medverkar och då det bjuds på "klengås" enligt traditionen.

 

Bildtexter:

2646 Kopperudstjärnet glittrade under friluftsgudstjänsten  2650 Ett tjugofemtal personer hade kommit till friluftsgudstjänsten vid Kopperudstjärnet i Esbjörbyn,Långserud   2662 Göran Kjellberg berättade om "gamla tider"  med kvarn,såg och folk runt Kopeprudstjärnet för länge sedan 2665 Välkommenlapp !  2668 Den gamla hålvägen som gjordes för hundratals år sedan och nu har letats fram igen  2654 Kantor Martin Rhodén hade bytt ut kyrkorgeln mot dragspelet och det gick bra 2667 och 2666 Kyrkokorven smakade bra    2648  Ett tjugofemtal personer hade mött upp till natursköna Koppungen i Esbjörbyn,Långserud för att delta i Friluftsgudstjänst

2667

2666

2665

2662

2655

2654

2650

2648

2646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

88 total views, no views today

VALBORGSFIRANDE I SILLINGSFORS OCH VID SMEDGÅRDEN

-Hjärtligt välkomna hit både manskör och publik. Det sade Anna Dåverhög-Danielsson när hon som mötesledare hälsade Anders Segerström och manskören välkommen till Sillingsfors Missionskyrka på söndagskvällen. Traditionen är mer än tio år gammal och kören gillar att sjunga i missionskyrkan då akustiken där är mycket bra.

Långseruds manskör sjöng de traditionella vårsångerna Längtan till landet vanligen benämnd Vintern ra, Majsång, O, hur härligt majsol ler, Vårsång, Glad såsom fågeln samt En sommarafton

-Det är ju lite spännande att sångtitlarna inte stämmer med den sånginledning som folk känner så väl till, sade Anders Segerström. Han gjorde lite vårlika utvikningar innan han fick alla med i ett fyrfaldigt leve för våren.

Carlo Nielsen talade över dagens texter och gav den fullsatta missionskyrkan en fläkt av våren. Två psalmer sjöngs , trosbekännelse och bön lästes. Kollekten som insamlades går till ytterligare renovering av missionskyrkan där redan ett stort arbete lagts ned.

Manskören sjöng I månans skimmer, Under rönn och syrén, Blommande sköna dalar, innan Majsång, Sköna maj, avslutade sångprogrammet.

Som avslutning samlades alla runt kaffeborden.

På måndagen var det Valborgsmässofirande vid Smedgården. Mycket folk hade samlats för att först gå en klurig tipspromenad a la Johan Graad. Sedan fanns lotter, kaffe med gott hembakt bröd samt varm korv att köpa. Rune Bryngel tände brasan som snabbt flammade upp. Manskören under Anders Segerströms ledning sjöng ett antal vårsånger där inledningen dock var Rövarsången och ett mäktigt avstamp.  

Publiken verkade nöjd trots att vinden tog i och regnet ökade i styrka. Paren Urban Bäckström/Leif Bryntesson samt Louise Jakobsson/Johan Graad hade klurat ut frågor till tipspromenader för vuxna resp. barnklasserna- Bland barnen vann Alma Malmqvist före Valdemar Segerström medan paret Sofia och J-O Bennetoft tog hem vuxenklassens två första platser före Nicholas Hillerström. 

-Viktigt var att man inte kunde googla fram svaren, sade nöjda frågeproducenter med glimten i ögat.

Man passade även på att sälja majblommor.

 

Bildtexter:

2625 Långseruds manskör under ledning av Anders Segerström, längst t.v, sjöng både inomhus i Sillingsfors missionskyrka samt ute vid Smedgården.  2639 Brasan fick bra fart vid Smedgården  2635 Mycket folk hade samlats vid Smedgården i Långserud 2636 Korv, kaffe med hembakt bröd m.m hade god åtgång 644 Trots vind och  regn i luften kämpade sig Långseruds manskör under ledning av Anders Segerström sig igenom sitt program som hyllning till våren   2640 Många hade kommit till Smedgården i Långserud där man för andra året firade Valborg

2635

2636

2639

2640

2644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

73 total views, no views today

NATTVARDSSERVIS SKÄNKT TILL LÅNGSERUDS FÖRSAMLING

Monica och Bengt Sandström har bott tjugotalet år som "bofasta" i Långseruds socken. Båda  är och har varit synnerligen aktiva inom Långseruds kyrkliga församlingsliv. Monica tyckte att man behövde en extra nattvardsservis att använda ex. i sockenstugan eller på andra ställen. Hon och maken beslutade sig då för att skänka en sådan och man behövde inte gå långt i tanken för att göra en beställning.

Parets son  Jakob Danhard är nämligen utbildad keramiker och driver sin verksamhet i Färila,Hälsingland.

.Han fick en förfrågan  och nappade, säger Monica. En vacker stengodsservis med kanna, kalk och oblatfat tillverkades och det blev ett vackert resultat.

-Vi är väldigt tacksamma för denna gåva, sade Långseruds församlingsråds ordf Inger Peterson när Jakob lämnade över nattvardsservisen.

-Det är bränningen i hård värme som ger denna gulvita färg,sade Jakob. Han gör egentligen allt i lera, mest bruksföremål men även offentliga uppdrag. Utbildningen har han fått i Gävle samt på Konstfack.

 

Bildtexter:

2452 Keramiker Jakob Danhard har gjort en vacker nattvardsservis i stengods till Långseruds församling 2457  Inger Peterson,ordf i Långseruds församlingsråd, tackar Jakob Danhard för gåvan från Monica och Bengt Sandström bestående av en nattvardsservis i stengods

 

 

 

 

Kjell Olsson

167 total views, no views today

LÅNGSERUDS KYRKA STÄNGS UNDER NIO MÅNADER

-OBS ! Detta är inget aprilskämt att Långseruds kyrka stänger ! Det sade prästen Carlo Nielsen när han avslutade påskdagens glädjegudstjänst. Under närmare nio månader eller fram till Julottan kommer Långseruds kyrka att genomgå en rejäl renovering. Redan kommande torsdag kommer ett initialt möte att hällas och riktlinjer dras.

-Det betyder även att alla slag av förrättningar kommer att ske någon annanstans och i en del fall har vi sockenstugan i andra den nyrenoverade Missionskyrkan i Sillingsfors.

-Sedan skall vi ju ha friluftsgudstjänster och andra rrangemang där ex. Långseruds Bygdegård och Långseruds hembygdsgård kan komma med, sade Carlo vidare.

Symboliskt stängde Inger Peterson, ordf i Långseruds församlingråd, kyrkvärden Anna Danielsson-Dåverhög,kantor Anders Segerström och prästen Carlo Nielsen kyrkan med den stora nyckeln. Ett välbesökt påskfirande i Långseruds kyrka var därmed avslutat och nu ser man framåt mot nya möjligheter.

 

Bildtexter:

2545, 2552  Nu stänerg Långseruds kyrka för renovering ! Inger Peterson, ordf i Långseruds församlingsråd, kyrkvärden Anna Danielsson-Dåverhhög,kantor Anders Segerström och prästen Carlo Nielsen vrider symboliskt om nyckeln för närmare nio månader av renoveringsarbete 2537  Det är ett stort behov av bl.a målningsarbeten i Långseruds kyrka

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

123 total views, no views today

HEMVÄNDARPÅSK I LÅNGSERUD

Sedan många år tillbaka anordnar Långseruds Hembygdsförening en påskmarsch. Så skedde även i år och över hundratalet var samlade när Långseruds Hembygdsförenings ordf Birgitta Edvardsson Kyrk satte i gång påskmarschen. I maklig fart vandrade sedan både yngre och äldre, både utklädda och icke utklädda men påskintresserade iväg. Man går runt Hillerströms affär, via Nordtomtas godiskorg till Smedgården. Där tittar många in och lämnar påskbrev till de lite äldre som även får massor av kramar. Marschen avslutas sedan vid hembygdsgården där de yngre får korv och bröd och de lite äldre får köpa kaffe och påskbakelse. Då har alla hunnit att byta sina påskbrev och mycket snack har också utbytts. Påskmarschen har blivit rena hemvändardagen ! Priser utlottades bland de som klätt ut sig och familjerna Göte Jakobsson och Pontus Lawner fick varsin "frikväll" i bagarstugan.

-Roligt att så många kom med och att traditionen hålls vid liv och dessutom var ju vädret med oss, summerade Birgitta Edvardsson-Kyrk.

 

Bildtexter:

2487 Fam Jakobsson med nestorn Göte i spetsen tog hem ett av de utlottade priserna för bra maskering 2497 Färggrann klädsel 2499 Klart för paradstart 2501 Birgitta Edvardsson Kyrk startade påsktåget 2505 Tvillingarna Noel t.v samt Isak var bland de yngsta påskmarschdeltagarna 2506 Färggrann mot Blåkulla 2510 Byte av påskbrev är en mycket viktig ingrediens i påskfirandet i Långserud 2516 Ett knippe utklädda deltagare vid påskmarshcne i Långserud 2520 Ett fint guldägg fanns i familjen Malmqvist/Nilssons vagn 2522 -2523 En äggspert fanns på plats 2526  På Nordtomta fanns det som vanligt massor av god nougat för de som passerade 2530  Eva Hagelin på Smedgården fick ett påskbrev av bl.a Rut Ginström,dotter till Lars Olsson som för många år sedan var dagbarn hos Eva 2509 Samling för påskmarschstart med över hundra deltagare i Långserud  2508 Påskbrevsbyte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

105 total views, no views today

OLLE DANIELSSON NY ORDFÖRANDE I SMEDGÅRDEN

Smedgårdens ekonomiska förening som förutom Smedgården även äger de fastigheter som Långseruds friskola hyr har haft ett välbesökt årsmöte. Det var positiva tongångar och ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att målningsarbeten utförts vid Smedgården. Långseruds friskola har fått en totalrenovering av personalrummet. Under innevarande år kommer man att göra en handikappanpassing av entrén till Skafferiet.

Val förrättades och då Leif Peterson avböjt omval på ordförandeposten blev det ett nyval och ny ordförande blir Olle Danielsson. Två nya ledamöter invaldes i Smedgårdens ekonomiska förenings styrelse och de är Marie Edqvist och Christian Svensson. Avgående Kicki Junestedt och Calle Roos avtackades med både blommor och lovord.  Avgående ordf Leif Peterson tackade styrelsen för gott samarbete och fick själv mottaga en blombukett för ett gott ordförandeskap. Årsmötet leddes av Ingemar Olsson med Mari Elvingsson vid sin sida. Som avslutning spisades utsökt smörgåstårta a la Jonas Byh.

 

Bildtext: Olle Danielsson t.v tackar som nyvald ordförande Leif Peterson  f.d ordförande. Även Calle Roos och Kicki Junestedt avtackades för sina år i Smedgårdens ekonomiska förening

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

234 total views, no views today

PÅSKPARAD I LÅNGSERUD

Som traditionen bjuder kommer även i år den populära påskparaden att anordnas i Långserud. Det är Långseruds hembygdsförening som står som arrangör och samling och start sker på påskaftonens förmiddag vid parkeringen. Barnen kommer efter avslutad vandring, som brukar gå runt affären och Smedgården, bjuds det på korv med bröd. De vuxna kan köpa kaffe och påskbakelse.

-Vi kommer att utlotta priser bland de som klätt ut sig, säger Birgitta Edvardsson-Kyrk, ordförande i Långseruds Hembygdsförening.

184 total views, no views today