Monthly Archives: July 2014

SIMSKOLESTART I LÅNGSERUD

Under många år har Långseruds IF anordnat simskola vid Eldan och så blir det även i år. P.g.a det stora antalet barn så har man i år valt en lite annorlunda modell.

-Vi kommer att köra i två omgångar där den första startar nu på söndag 6/7 och sedan hålla på t.o.m 10/7, säger Stina Hägerdal som är en av de huvudansvariga.

Den andra perioden startar den 12/7 och pågår t.o.m 16/7. Det blir fem grupper där en är en ren vattenlekgrupp.  Den som vill kan vara med båda perioderna eller välja en av dem. Naturligtvis blir det tillfällen att erövra simmärken. Det kommer även att finnas sommarkiosk i den gamla Mörtstugan. Anmälningar kan göras vid Hillerströms affär och förfrågningar besvaras av Hanna Wahlund tel 070-9967771

 

Kjell Olsson

 2,413 total views

INGEN FÖRSÄLJNING AV LÅNGSERUDS FIBERNÄT

Det var en debattfrisk samling av människor i Långseruds Bygdegård när hölls årsstämma i Långseruds Fibernäts ekonomiska förening. Eftersom det är svårt att sia om framtiden så blev det mycket diskussioner kring det som varit och gjorts. Om framtiden är det svårt att veta något säkert. Gunnar Nyrén valdes till mötesordförande. Han menade att det inte finns något förhandlingsutrymme kvar med SÄKOM, Säffle. Han och styrelsen förordade en försäljning av fibernätet vilket skulle ge medlemmarna 10.000 kr tillbaka. Ett motförslag ställdes av en ev. ny styrelse om fortsatta förhandlingar med SÄKOM och även en tolkning av det avtalsförslag som Kilas fiberförening skrivit och gått till nya samtal med SÄKOM om. Efter två och en halv timmes intensiva diskussioner var det dags för omröstning och då visade det sig att förslaget om fortsatta förhandlingar fått 55 röster, förslaget om omedelbar försäljning 38 samt att 6 lappar var blanka. Därmed avgick tidigare styrelsen som bestått av Gunnar Nyrén och Calle Roos samt Britt-Marie Jonsson,sekreterare. En ny styrelse valdes och kommer att bestå av Hans Hillertsröm,ordförande, Anders Axelsson samt Ingemar Olsson. En stående applåd gavs till avgående styrelsen för det stora arbete som de lagt ned för Långseruds Fibernäts ekonomiska förening.

Kjell Olsson

807 810 801 802 809 803

 1,749 total views