Monthly Archives: August 2018

HUR KOMMER MAN ÅT “MILJÖSVINEN”

 

 

 

 

Hur tänker folk som bara låter andra  ta hand om deras skit?" Återigen har någon/några bara av slapphet (?) ställt ned ett stort antal sopsäckar utanför containrarna vid en återvinningsstation i Långserud längs E 45. Ena dagen är det rent och snyggt, andra dagen står där 13 sopsäckar i olika färger och former och tredje dagen har fåglarna haft sin buffé och det ser ut som en svinstia (ursäkta svinen!) 

Detta sker på många ställen att någon enda sabbar för övriga. Skall det behöva vara så ? Hur stoppar man det hela ? Hur får man bort latheten och totala slappheten mot det gemensamma ? Det är allt från elektronik, byggnadsmaterial,rena sopor och burkar/glas.

Man är så lat att man inte orkar sortera burkarna, många med pant, utan bara ställer ned säcken lutad mot containern. 

På något ställe försökte man med pensionerade poliser som vakter och andra har försökt få övervakningskameror. PUL-lagen satte stopp för båda slagen. Det diskuteras i valrörelsen om det globala miljöhotet men ingenstans ser man om det lokala. Nedgrisningen är ju ett miljöbrott och när alla möjligheter, vädjanden m.m inte har någon verkan måste något annat ske. Rejäla straff och övervakningar, attitydförändringar ?

Naturligtvis måste containers tömmas ofta på sommaren. Kommunerna gör upp avtalen. Den enskilde sorteraren bör snabbt kunna ringa och anmäla när det är fullt. Kanske kan några stänger lämpliga för ändamålet finnas vid container för att skjuta på när det blir fullt i öppningarna. Det är säkert ofta tomt i mitten och ibland hjälper det att bara gå runt till en annan öppning på containern.

En fråga alltså till Säffles lokala politiker är vilka förslag man har till att få ordning på återvinningsstationerna ? Risken finns ju att flera dras in p.g.a misskötsel från några "miljösvins,ursäkta) sida.

Det finns ett utmärkt fungerande ställe som heter Östby men dit är det ju tydligen alltför långt ?

Raka frågor alltså: Hur ser kommunens avtal ut angående tömning av sopcontainrar ? Vem avgör frekvensen ? vem får betala för den ideligen återkommande städningen ?  (Stor heder åt de som snabbt utför den !) Hur gör man med "syndarna ? Kan frågan lyftas högre i hierarkin ? Får kameror sättas upp och bevakning ske ?

 

Ps. Medan detta skrevs landades ytterligare fem stora sopsäckar utanför containrarna

 

Sign  "Trötta på svineriet"

 

 

Hardy Börås, Långserud

Kjell Olsson Långserud

FRiLUFTSGUDSTJÄNST I LÖNNSKOG

-Äntligen vackert väder ! Det sade Ringaren i Lönnskog, Bengt Sandström, när han genom att dra i repet fick kyrkklockan att ljuda till gudstjänst. Platsen var Lönnskogs medeltida kyrkplats som låg prunkande grön och med massor av blommor som tittade nyvaket upp rots tidigare torka.

Inger Peterson hälsade ett tjugofemtal kyrkobesökare välkomna. Carlo Nielsen sade att temat för söndagen var "Friheten i Kristus". Inger Peterson och Rune Bryngel läste dagens texter. Carlo Nielsen utvecklade sedan tankarna kring frihet.

-Det kan vara politisk, ekonomisk och hälsomässiga friheter vilka kan saknas på många håll, sade Carlo. Han kom även in på friheter som ex. den första lönen och den första bilen.

.-Men snart kommer hinder som ex. att klara körkort,kolla olja,reparera,hålla hastighetsgränserna och hamna i bilköer,sade Carlo.

Han fastslog att friheten inte alltid är total, många gånger en dröm och ibland motsägelsefull. Som ex. berättades om Bibelsällskapet som delat ut NT  till många i öststatsfängelser samt en dansk Fångkör som trots långa fängelsestraff fått en ny och annan slags frihet genom evangeliet.

Psalmerna 200 I denna ljuva sommartid, 90 Blott i det öppna samt 752 Över berg och dal samt 730 Må din väg gå dig till mötes sjöngs och Anders Segerström sjöng även passande "Källan" av Anna-Maria Lenngren.  Gudstjänsten avrundades med att Inger Peterson tackade alla som deltagit och kommit samt berättade om att det är möjligt att "tjuvtitta" på färgsättning m.m i Långseruds kyrka den 28/8.

-Då är det öppet hus, sade Inger.

 

Bildtexter:

4267 Ringaren i Lönnskog, Bengt Sandström,  ringer till gudstjänst vid den medeltida kyrkplatsen 4276 Carlo Nielsen talade över temat "Friheten i Kristus" 4278 Friluftsgudstjänst i Lönnskog är en tradition och minnesstenen på platsen restes 1961 av ortsborna 4284 Anders Segerström sjöng bl.a Anna-Maria Lenngrens vackra sång Källan  42884286 Ett välfyllt kaffebord väntade efter friluftsgudstjänsten i Lönnskog

4288

4286

4284

4278

4276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

DUO FAGERÄNG UNDERHÖLL PÅ SMEDGÅRDEN

Med jämna mellanrum anordnas Afteval vid Smedgården i Långserud. Oftast är det då någon form av underhållning där sång och musik står på programmet.

Den här gången var det Duo Fageräng d.v.s Per Kristian Fageräng med sologitarr och sång samt Svante Olsson med sin bas och rytmspel som kom på besök. Det blev en trevlig timme med en rad minnesvärda låtar bl.a flera av Jim Reeves och Sven-Ingvars. Finn Kalvik fanns med  liksom Lisa Ekdahl, Jailbird Singers,Gunnar Wiklund,Elvis samt Trio med Bumba. Det var idel hits och det lät mycket bra  och ibland satte Per Kristian extra vibration på ljudet med rena Shadowsljudet med rejäla vibrationer i svajarmen på gitarren. Lite småtrevligt svensk-norskt musikgnabb lockade fram skratt och Svante hade en hel del att berätta ur sin långa spelkarriär. Några av låtarna inbjöd även till allsång.

.-Ibland blir vi en kvartett då Bo Rhodén och Jonny Nilsson kommer med, förklarade Per Kristian.

Det hanns även med kaffe och goda smörgåsar samt en avtackning där Britt Johansson tackade paren jeanette och Wenzel Thorén samt Inger och Leif Peterson för deras jobb med att göra två mycket uppskattade "vagnsturer" till Eldan samt senare Naturbyn. 

Inger Peterson framförde de tjugofem i publikens stora tack och av applåderna att döma är Duon välkommen tillbaka.

 

 

 

 

Fagerängs duo d.v.s Per Kristian Fageräng t.v samt Svante Olsson underhöll på Smedgårdens Afteval

 

Kjell Olsson

TUR MAN INTE SATT PÅ UTEDASSET

-Det gick ju trots allt bra och utedasset missades med någon dm av de jättestora asparna. Det säger Bengt Sandström,Nestuga i Lönnskog, när han står och tittar ut över de träd som stormen fällde på fredagseftermiddagen. För några år sedan gjordes en stor avverkning alldeles nära hans och hustrun Monikas egendom i Berga. Det öppnade upp för sydliga och sydvästliga vindar. 

Som ett plockepinn föll sett femtontal aspar, många upp till 6-7 dm i diameter kors och tvärs vid tomtgränsen. Lyckligtvis landade träden inte på något av husen men det var nära ögat. Närmast var det ett vackert utedass som klarade sig med någon dm och tut var att ingen hängde i hängmattan som fick träd och grenar över sig.

-Tur att ingen satt på dasset och skulle gå ut, skojade Bengt.

Nu skedde "trädfällningen" under fredagseftermiddagen så Bengt och Monika kunde stå och se på.

-Visserligen har jag gjort klart "hemveden" men nu föll ju kanske fem års förbrukning, sade Bengt med en viss suck. Huvudsaken var dock att inga skador skedde på hus och hem. Även i övrigt var det många träd som föll bl.a blev Mörtens förskola av med sitt vackra äppelträd och en jättelönn fick delvis avsluta sitt liv vid Krokusbacken.

 

Bildtexter:

4146.4157 Utedasset hade tur 4152 Bengt Sandström bland ett par av de totalt femton jättestora aspar som knäcktes av stormen i Berga,Lönnskog 4138 Bengt Sandström mitt i  "aspröran" på tomten i Berga,Lönnskog  4159 Tur man inte kom ut från utedasset just när asparna föll.menade Bengt Sandström

4152

4138

4159