Långseruds Centerkvinnor

Styrelsen för Långseruds Centerkvinnor.
 
Ordförande Christina Koppfelt Scott
v. ordf Birgitta Edvardsson Kyrk
sekr. Margareta Bäckström
kassör Karin Täppers Lööf
Övriga: Birgitta Thorstensson
Anita Brodin.