S.Höglund

Gräv- & markarbeten
 
För kontakt:
Stefan Höglund

tel: 0533-502 42
mob: 070-338 41 14
adress: Gisslebyn Lyckås, 661 96 Långserud
 
Vi gör arbeten av olika slag och du är välkommen att ta kontakt för mer information när det gäller arbeten som:

  • Dränering
  • Dagvatten
  • Dikning
  • Vägtrummor
  • Avlopp
  • Vägunderhållning sommar – vinter
  • Infiltration
  • Kabel
  • Jordvärme
  • Grundplattor till bostadshus & garage