Sillingsfors Trä

Manuellt skogsbruk samt timring.

För kontakt:
Göran Kjellberg

tel:070-604 47 54
adress: Sillingebyn, Strömstugan, 661 96 Långserud
e-post:  sillingsforstra@allt3.se

 

goran