Serviceboende

I Långserud har vi ett eget trygghetsboende som heter Smedgården. Du finner information också under fliken Hyra & Bo. Till Smedgården flyttar man på eget initiativ och det drivs som en
ekonomisk förening på lokalt initiativ. 

Smedgården är byggt 2006 och är ett boende med tillgänglighetsanpassad miljö både inne och
ute. På de boendes eget initiativ erbjuds de hårvård, fotvård och gymnastik på Smedgården.
Kyrkan har också aktiviteter i lokalerna som t.ex. gudstjänst.
På smedgården erbjuder vi aktiviteter så som bingo, tipspromenader och boule.

Smedgårdens ekonomiska förening äger nu även Friskolan lokaler.
Idag hyr friskolan även en lägenhet till förskoleverksamhet som kallas övre mörten på
smedgården

Lunch finns att beställa från skolan, Vi har även en trivselvärd på smedgården.

För mer information kontakta:

Bygdekontoret – Anders Johansson 0533-509 15
Olle Danielsson 070-576 74 68
Margareta Bäckström 073-087 41 55