Monthly Archives: May 2014

SKOTSK/IRLÄNDSK KVÄLL I LÅNGSERUDS BYGDEGÅRD

Irish Stew=Irländsk Stuvning, mumma !! Bengt gillade vitlöksbröd !

444 Helena Roth och Anders Nilsson var ett par i staben. 445 Mästerkocken Mikael Roth ! Kokbok nästa ? 446  Mera saft ?

Dun Aengus, alias Peter Andersson t.v och Martin Rahmberg bjöd på äkta skotsk och irländsk sång och musik


Foto:Kjell Olsson

447 446 445 444 443 442

 

 

HÖGLUNDAELEVER BESÖKTE LANDSBYGDEN

-Oj, vad spännande ! 


-Jag har aldrig åkt buss ,sade en elev  och en annan hade aldrig sett en livs levande ko.


Spänningen var stor hos de tjugotvå eleverna från Höglundaskolans förskoleklass när de äntrade en buss med Bror Bornetjärn vid ratten. Färden gick mot Långserudsbygden och det var Katarina Bäckström som var värd och det var samtidigt hennes farväl till klass och personal då hon nu börjar ett nytt arbete.


Först kom man till Guteruds stora och moderna bondgård där Olle Jakobsson tog emot. Det blev rundvisning i ladugården med alla dess kor och vissa robotar som mjölkade och andra som tog bort kobajset imponerade. Allra roligast var dock besöket vid kalvarna som gärna och länge sög på barnens fingrar i tron att det var spenar. En alldeles nyfödd kalv väckte stor beundran. Därefter gick resan vidare mot Strandhagen vid Aspens strand där man tittade på både stora och små Higland Cattleboskap. De långa hornen imponerade verkligen ! Gårdshunden fick många kramar men katten ville inte vara med.  Barnen fick sedan gå en bana och leta efter olika saker att minnas. Bullar och saft smakade bra och innan avfärd åts pasta och köttfärssås som även det hade stor åtgång. Vid Strand väntade sedan besök hos hönor, tuppar och påfåglar. Det var trötta men glada barn som sedan vände hemåt Säffle igen och ledarna Inger Karlsson och Britta Berg riktade ett stort tack till  Katarina Bäckström och busschauffören Bror Bornetjärn för en intressant och givande dag ute "på landet".


871 867 863 876


Bilder: 863 Olle Jakobsson tog emot vid Guteruds stora ladugård  867 Vid kalvarna sögs det på fingrar 871 Higland Cattle boskapen imponerade 876 En jättestor ek blev ett bra gömställe


Foto; Bror Bornetjärn Text:Kjell Olsson

MÖTE OM STRANDRÄTT I LÅNGSERUD

Ett fyrtiotal personer hade kommit till den informationskväll som Långseruds Utvecklingsgrupp inbjudit till i Långseruds Bygegård. Anledningen var de förslag och tolkningar som gjorts från Länsstyrelsens sida gällande regeringens proposition 2008)9:119 gällande strandskydd och Landsbygdsutveckling.

I Långserud har bl.a Utvecklingsgruppen arbetat hårt både lokalt och i samarbete med Säffle kommun och det blev något av en chock när man fick se ett förslag där sju av sjöarna och vattendragen fått fördubblat strandskydd elelr till 300m. Nämnas kan att det i hela Säffle kommun är tio objekt som fått samma listning.


-Vilken är anledningen till detta förslag ? undrade flera i publiken.


Helena Segerström, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp hälsade först alla välkomna och Länsstyrelsens tre representanter Bengt Falemo, Jan Rees samt Magnus Ahlstrand inledde med att ge en bakgrund till de lagda förslagen.


Behovet av skydd uppkom redan på trettiotalet när många sommarstugor byggdes nära städerna, på cykelvägs avstånd. 1952 kom en ny strandlag som sade att det rörliga friluftslivet inte fick hindras och 1965 kom en ny Naturvårdslag som 1973 fick fullt genomslag. 1975 kom ett generellt strandskydd om 100m och 1994 ett förstärkt strandskydd för växter och djur. År 2009 ändrades strandskyddsreglerna i miljöbalken. 


-Det är alltså många gamla och spretiga lagar och regler och man vill modernisera dessa och ha enhetliga lagar, sade Jan Rees. Senast 31/12 2014 skall besluten vara tagna och remisstiden är slut den nittonde juni.


Fortfarande skall dock undantag kunna göras och det finns sju olika skäl för detta.


Efter denna inledning började man att beta av de tretton frågor som insänts i förväg från Långseruds utvecklingsgrupp och markägarrepresentanter i Långserud.


Först undrade man över vilket exploateringstryck som man tror eller vet sig känna till längs sjöar och vattendrag i Långserud.  Har detta ökat ?


-Menas inte att man ger starkare skydd i vissa områden och mindre i andra ? frågade Anders Axelsson men fick inget tydligt svar annat än att man gjort en bedömning för Långserud.


-Har man utvärderat nuvarande strandskydd i Långserud ?


-Nej men på riksplanet och det saknas resurser i form av tid och pengar för att göra detta på regional nivå, sade Jan Rees. Han menade även att inga incidenter skett som skulle föranleda hårdare strandskyddsavstånd.


Publiken ansåg att en utvärdering borde göras och någon sade att största exploateringstrycket består av några bär och svampplockare.


En lång stund ägnades åt att diskutera det förslag som säger att bara verksamheter som ger stor ekonomisk effekt till hushållet kan få dispens för ex. byggnation.


-Vi har mest småföretagare och många har flera små "ben" att stå på och då är detta förödande, menade Anders Axelsson.


Lisa Sprengel undrade om man kan ha kortare strandskydd vid några sjöar och längre vid andra.


-Nej, man kan inte jämföra den ena mot den andra för att ex. öka nyttjandegraden, menade Rees.


David Nordholm representerade Säffle Kommun och han gick igenom Säffles LIS-ansökningar och menade att en utvärdering borde göras inom Säffle gällande det rörliga friluftslivet och att kanske "nedstick" , förmågan att ta sig ned till ex. en sjö eller andra platser på rimligt sätt skulle undersökas. 


-Det kanske inte behövs samma strandskydd runt hela sjön, funderade David.


Frågan om dispenser diskuterades även flitigt och frågan var om det kommer att bli en enhetligt bedömning i hela Sverige.


-Så är tanken, sade Jan Rees.


Vägar kan upphäva strandskyddet men inga vägar förutom E 18 är av den storlek som kan gälla.


ena Ulevik undrade hur en strandtomt påverkas vid utökat skydd.


-Får man fälla träd och borra efter bergvärme ?


-Enstaka träd gör inget , kanske om hela strandlinjen påverkas och borra får man , menade Jan Rees.


-Finns landsbygdsutveckling med i förslaget ? Jag ser det som man lägger en dödande hand över landsbygden om detta går igenom, sade en i publiken.


Hans förmodan fick stå emotsagd.


Ingemar Olsson var mentor för debatten och han lyckades på ett bra sätt leda diskussionerna till de lokala förhållanden.


Totalt finns det fem hundra sjöar av viss storlek i Värmland och av dessa får i förslaget ett hundra stycken strandskydd om 300 m. I Säffle finns tio varav sju i Långserud.


Informationsmöten har hållits på åtta ställen varav tre i Säffle kommun med Ölserud (Vänerkusten) samt Kila (Sjön Sjö och Summeln).


På frågan om man räknat med så stort intresse svarade Länsstyrelsens representanter nej. 


Anders Axelsson avslutade en intensiv kväll med ett citat från Värmlands landshövding där det tydligt framgick att man måste se till landsbygdens utveckling och där finns större möjligheter vid sjöar och vattendrag som en viktig ingrediens.

289 Lena Ulevik och Johan Karlsson studerar en av kartbilderna. 290 Intresset för strandrättsfrågorna var stort. 295 David Nordholm gav Säffle Kommuns syn på förslagen. 297 Fr.v  Peter Pettersson och David Nordholm,Säffle kommun, diskuterar ett strandrättsärende med Jacob Brummer,Långserud. 299 fr.v Peter Petttersson och David Nordholm,Säffle kommun, Jan Rees,Magnus Ahlstrand och Bengt Falemo,Länsstyrelsen i Karlstad, samt moderatorn Ingemar Olsson och en av frågeställarna ,Anders Axelsson.

289 297 295 299 290


Kjell Olsson

 

 

KARATEMÄSTARE BESÖKTE LÅNGSERUD

Ky Buon Tang är en mycket meriterad och välkänd profil inom karatestilen Kuniba Kai. Nyligen besökte Ky Långseruds gymnastiksal där han ledde och instruerade ett rejält träningspass. Ky kom till Sverige och Loka Brunn samt senare Karlskoga. Året var 1979 och Ky kom som båtflykting via Indonesien men är född kines och bodde i Vietnam.  Han hade sysslat med kampsport och kom med i Karlskoga Karateklubb. Karriären ledde snabbt uppåt och det blev landslaget under tiotalet år med bl.a SM och NM-guld i lag och individuella pallplatser i Kata (form) och Kumite (fight). I tre år, 2007-2010 var Ky förbundskapten  och han har varit ordförande i flera av Sveriges Kuniba-Kaiklubbar. I Kuniba-Kai finns fyra grenar. De är Goshindo (självförsvar) Kobudo (redskap/vapen) samt Laido (svärd)  samt karate.


I Långserud var det ett tiotal i olika åldrar som fick intensiv träning med Ky Buon Tang som tränare. I Långserud har man tränar karate i närmare åtta år och platsen är då Långseruds Friskolas gymnastiksal.

Liam Gustafsson , Asko Leppänen och Magnus Elvingsson samt den välmeriterade tränaren Ky Buon Tang. Träning med svärd, laido. Träningsgruppen bakre raden fr.v Rickard Gustavsson, Johan karlsson,Tommy Nguyen,Asko Leppänen och magnus Elvingsson främre raden fr.v Ky Buon Tang, Liam Gustavsson, Linus Karlsson, Lucas Gustavsson samt Lovisa Nguyen

322 310 306 351

Kjell Olsson

 

VALBORG I RUDSBYN

F.d kommunalrådet Daniel Bäckström höll ett inspirerat vårtal i Rudsbyn vid Myrsjöns strand i Långserud.  Han hade hittat egna släktrötter till Långserudsbygden och han utvecklade allt som just nu sker i naturen. 

-Tranorna syns på åkrarna,fåglarna sjunger,björkarna lövas,bönderna harvar och sår och björnarna kryper ur sina iden ,och syns t.o.m i Annelund, sade Daniel. Han kom dock även in på allvarligare saker såsom folk på jorden som slåss för sin frihet och som inte kan försvara sina revir.

-Jag tänker på Ukrainakrisen med sin otrygghet och jämför med vår stora frihet, sade Daniel. Han belyste även Långserudsbygdens framtidshopp och övriga delar av Säffle kommun där det nu spirar av optimism. Han citerade Nils Ferlin innan han avslutade med att leda ett fyrfaldigt leve för våren,skapelsen och Långserudsbygden.

Vädret var ganska "uggigt" och när Rudsbyns "allt i allo", Rune Ryberg tände på brasan som snabbt tog sig flyttade publiken, närmare två hundra personer, närmare för att få värme. Kvällen hade dock inletts med en klurig tipspromenad där Urban Bäckström varit frågekonstruktör. Rätta svaren blev vita bokstäver på Bygdegården, …under vindarnas växlande sång.. 72 råttor, Carola Häggqvist 9 år, 2,5 kg gödsel per hektar, Thore Skogman var inte där, njur-talg, sjukdom, Svensbyns affär, Arne kastade 60 alnar, IFK Åmål i div II samt målaren Micke. Rätt rad xx2 2×2 211 211 Barnsvaren E 18, blå traktor, Ior, vit och blå färg, Atlas, Sanna Nielsen, Myrsjön, Valborg, Estelle, varg, Paris SG och fiskbullar. Rätt rad22x 12x 221 x22 Skiljeuppgiften 166 st. Vinnare blev bland vuxna Sofia Bennetoft (12rätt) samt bland barnen Meja Peterson (11) Många priser utlottades även bland de många deltagarna. denna gång hade även promenadvägen en ny sträckning.

En av huvudpunkterna var även framträdande av Långseruds sexton man starka manskör under ledning av Anders Segerström. Tidigare under kvällen hade kören först tränat utanför Anders garage i starka kastvindar och duggregn och ett framträdande gjordes även vid Smedgården. Kören stod ute och åhörarna satt inne i en bra mix. Anders Segerström fick en liten present eftersom det var femårsjubileum.Fem vårsånger stod på programmet som dock inleddes med ett vårskrik a la rövarnas i Ronja Rövardotter. Vintern rasat följdes av Glad såsom fågeln och O, hur härligt majsol ler. Daniel Bäckström vårtalade sedan innan Under hägg och syrén följde och som avslutning sjöngs Sköna maj. Starka applåder och inom kort är nya sångprojekt på gång där det spännande resultatet visas upp i mitten av juni.

En luftgevärsstation fanns och där segrade Martin Larsson i vuxenklassen med 26 poäng medan Matheus Roth segrade i barnklassen med 24 poäng.

Massor av lotter försåldes liksom korv med bröd och kaffe med dopp. En lår med brasved såldes innan det blev ett vackert fyrverkeri. Ett stort tack framfördes till Rudsbyns befolkning med Rune Ryberg i spetsen samt Långseruds Bygdegårdsförening som haft huvudansvaret.

Full fart vid fikabordet och Rudsbyns egen "pyroman" och allt i alla Rune Ryberg förbereder tändning av Vårbrasan. 357 En stor brasa hade ordnats i Rudsbyn,Långserud 369 Bengt Malmqvist värmde sig med kaffe och kaka. 357 En stor brasa hade ordnats i Rudsbyn,Långserud 369 Bengt Malmqvist värmde sig med kaffe och kaka.

369 375 366 389 396 360 379 403 367 368 353 355 358 356 357

Kjell Olsson