Långseruds utvecklings- och trivselfond (LUT)

Långseruds utvecklings- och trivselfond är en idiell förening som skall främja trivselskapande åtgärder och utveckling av företagande inom Långseruds socken. Genom att stödja kreativitet hos enskilda personer samt organisationer skall fonden medverka till att göra det trivsammare att bo och lättare att få sin försörjning i Långserud.

Bidrag är tänkt att ges till personer eller organisationer som bedriver verksamhet med barn-, ungdoms- och äldreverksamhet. Bidraget kan användas för verksamhetsutveckling eller investering. Den årliga avkastningen får delas ut till organisationer och enskilda personer med verksamheter för barn, ungdom och äldre. Fonden kan även vara medfinansiär i utvecklingsprojekt.

Föreningen hoppas att få in pengar från:

  • Gåvor
  • Kondoleanser
  • Donationer
  • Testamentering

Små och stora summor är lika välkomna!

Insättning görs till BG 241-9323 eller med Swish till 123 681 70 35