Lönnskogsbygdens Byalag

Lönnskogbygden består av Botten, Fjäll, Elovsbyn, Stenbyn, Berga, Lönnskog, Övra Lofterud, Hällesbyn och Råtakan.

Lönskogsbygdens byalag är en ideell förening som arbetar för en trevlig och levande bygd. Förutom återkommande tillställningar som till exempel pubkvällar och filmkvällar sköter de om Siktjärns badplats, Lönnskogs gamla kyrkplats, kolarkojan och underhåller de fina vandringsleder som finns i området, samt verkar för att samhällsservice fungerar.

Föreningens ledningsgrupp består av Helena Karlsson (sammankallande), Joel Jansson, Ulrika Holmström och Lotta Boholm Wall.