Långseruds bygdegårdsförening

Styrelse:
Ordförande:    Johan Karlsson
Vice ordf:        Rune Bryngel
Kassör:           Helena Rooth
Sekreterare:    Kina Eld-Larsson
Ledamöter:     Kurt Johansson, Urban BäckströmLeif Bryntesson, Louise Jakobsson, Marie Edqvist

Bokning av lokaler görs f.n. genom Rune Bryngel på telefon 070-527 39 85.

Alla är välkomna som medlemmar. Medlemsavgiften är 50 kr för enskild medlem eller 150 kr för familj.
Bankgiro 424-0909

4,059 total views, 2 views today