Långseruds Fibernät ek.för.

Intresserad av att få tillgång till vårt höghastighets fibernät i Långserud? Kontakta vår förening för information kring anslutning.

Vi kan leverera upp till 1000 Mbits/sek till din fastighet.

 

Med vänliga hälsningar             

Långseruds Fibernät ek.för.     

Hans Hillerström – hans.hillerstrom@telia.com

 

Hemsida: Fibernät