Kontakt

Om oss

Långseruds utvecklingsgrupp bildades 1983 som ett resultat av den landsbygdsatsning som dåvarande regering utlyste. Det gör utvecklingsgruppen till en av landets äldsta. Vi i gruppen träffas en gång i månaden och jobbar med övergripande frågor, håller kontakt med kommunpolitiker och försöker påverka beslut så att det gynnar landsbygden.

Långseruds utvecklingsgrupp, vald vid årsmötet 2022

Oskar Danielsson, e-post: oskar_danielsson@hotmail.com, telefon: 076-848 72 49

Karl Wikholm, e-post: karl@wftech.com, telefon: 070-772 01 11

Har du någon fråga som du tycker att utvecklingsgruppen borde driva?

Vill du bidra med något till hemsidan?