BÄSTA LUCIATABLÅN I LÅNGSERUD?

-Det här måste vara en av de allra bästa luciatablåerna, kanske den allra bästa i skolans regi. Så tyckte många av de som satt i publiken vid torsdagskvällens luciatablå i Långseruds kyrka. Kantor Anders Segerström hade lagt ned ett stort arbete för att få de femtioen eleverna från Förskoleklass t.o.m åk6 vid Långseruds friskola (samtliga elever deltog) att både låta och stråla det allra bästa man kunde. Det blev succé och programmet avbröts då och då av spontana applåder.

Först fram mot altaret kom småtomtarna och Midnatt råder samt Tomtar,tomtar. Rektor Sten Ekberg kom därefter indansande  i tomteboschottis tillsammans med läraren Marina Gustafsson och ett yngre danspar fanns i Ella Segerström och Viktor Enocksson. Luciatåget anfördes av Emilia Eriksson varefter följde många  tärnor och stjärngossar.

Verser lästes och ljus tändes  och det bjöds på både solo, duett och kvartettsång. Anders Segerström hade arrangerat en del av de kända julsångerna på ett smakfullt sätt ex. Staffan var en stalledräng. Populära önskelistan följdes av klassiska och stämningsfulla Nu tändas, Betlehems stjärna och Stilla natt. Mycket stämningsfullt !

När luciatåget gått ut efter tre kvarts mycket fint och välkomponerat program var det dags för starka applåder.

Anders Segerström berättade att man även "lussar" på Smedgården, vid Hillerströms samt åker på en turné till Edsvalla med en del av luciaföljet.

-Edsvalla ?

-Ja, Rune Bryngel har inbjudit till Fryksdalsgillets julfest och et är ju verkligt roligt att få visa upp dessa välsjungande elever. sade Anders.

Helt klart behöver inte Långseruds kyrkokör bekymra sig för återväxten och i den frivilliga kollekten trängdes sedlar av olika valörer.

  5151 5149 5144

5149 Emilia Eriksson från Långseruds friskolas åk 6 var lucia och i täten för femtio luciatablådeltagare. 5144 Astrid Andersson var en av de yngsta pepparkaksflickorna i publiken. 5151  Lucian Emilia Eriksson i täten för det långa luciatåget.

Kjell Olsson