BRÄNDER,INBROTT OCH STÖLDER

Var tjugofjärde minut sker ett inbrott i ett hus eller lägenhet och hittills i år har 21.000 brand och åskskador rapporterats. Det tyckte Långseruds Utvecklingsgrupp var värt en träff i ämnena.

Bror Bornetjärn, kunde hälsa ett tjugofemtal personer välkomna till en träff i Långseruds Bygdegård. Inbjudna gäster var t.f polischefen Peter Molinder samt Susanne J önerfall,Verisure och Securitas Direct.

Peter inledde med att berätta om den nya organisation som håller på att genomföras. Han kom även in på den brott statistik som finns att tillgå gällande 2015 och 2016 för Långserud ochGillberga.

-Vi är 8+1 i bemanning i  Säffle men saknar just nu en person,sade Peter. 

-I Långserud har det 2016kommit in 51 anmälningar och det gällande 60 brott,sade Peter. En anmälan kan ge upphov till flera brott. Samma tid för förra året var siffrorna 35 respektive 39. Viltolyckorna har ökat från 13 till 23 där majoriteten är rådjursolyckor. I hela Säffle var det 193 viltolyckor varav tjugotvå med älg.

-Det har fungerat väldigt bra med inrapportering bl.a tack vare Bengt Stevenson som centralfigur, säger Peter.

Vidare skedde i Långserud sex stölder, fyra dieselstölder, fyra misshandelsfall,två trafikolyckor och två bedrägerier,två olaga hot ,något egenmäktiga förfarande och ett narkotikabrott samt en skadegörelse.

-Det mesta är relaterat till  E 18 och närområdena där. I hela Säffle var det 1400 ärenden ifjol ,och 1442 i år. Antalet stölder var oförändrat eller 300st per år. 

Någon frågade om de telefonbedrägerier och falska fakturor som dyker upp då och då.

-Tacka bara nej och lägg på eller bestrid,menade Peter. han berättade även om en episod när han var hos en lite äldre person som ansåg sig lurad.

-Vi ringer upp, sade Peter, som tog luren efter lång väntan på svar hos telefonbolaget.

-När de hörde att det var polisen som ringde blev det annat ljud i skällan trots att de fjorton dagarnas ¨ångerrätt" hade passerat, mindes Peter.

För Nysäter var det 81 brottsanmälningar i år och 70 ifjol och antalet viltolyckor var samma eller 29 st. Arton stölder anmäldes bl.a fyrhjulingar och båtmotorer.

-det är lite flera inbrott i fritidshus i Gillbergaområdet, sade Peter som då även kom in på Grannsamverkan.

-det har absolut effekt och att man rör sig ute, syns och gärna har västar och ficklampor samt "kollar av" hos grannarna, är väldigt bra ,sade Peter. dessutom är det bra med mycket ljus och intryck av att ett ställe är "bebott"

Dieselstölderna har blivit färre. Några anledningar är att ägarna till fordonen är mer aktsamma och  har mindre i tankarna när kvällen kommer . 

Publiken fick komma till tals och bl.a finns det en del oklarheter var man skall ringa.

-Örebro är vårt nya nav och de har snabb koll på var platserna finns och kan snabbt kontakta närmaste polisbil eller polislokalområde, sade Peter.

De närvarande var väl inte helt överens och några menade att det tog väldigt lång tid att komma fram samt att det rådde oklarhet vilket eller vilka nummer man ringer.

-Vi har ju tyvärr polisbrist fortfarande men prioriterar större evenemang,sade Peter.

Därefter tog Susanne Jönerfall, Verisure  Securitas Direct, vid och hon berättade om de som skett på området hemlarm.

-Tidsfaktorn är mycket viktig och det gäller att ha smarta lösningar och varje hus och familj kan ha olika behov,sade Susanne.

Hon berättade hur larmkedjorna går där numera GPS liksom kameror och samtal blivit viktiga inslag och dygnet runtkontollen är livsviktig. Larmen har utvecklats och idag är även trygghetslarmen med i bilden.

Hon gav även tips hur man försvårar för inbrottstjuvar.

-Göm guld och kontanter för nio av tio tjuvar är ute efter det, sade Susanne. Man skall även ta kopior på allt av värde, gömma passen och lägg upp stegen på balkongen, om det finns någon.

Det blev även diskussion om hur man skall larma flera enheter såsom hus, förråd och ladugård.

Bror Bornetjärn tackade Susanne och Peter och de fick en rejäl applåd för en givande kväll med många tips och råd.

Långseruds Friskola klass 4-5 serverade kaffe med hembakt bröd

Bildtext: 7431 Susanne Jönefall, Verisure, samt t.f polischefen Peter Molinder  och Bror Bornetjärn från Långseruds Utvecklingsgrupp höll i kvällen om bränder,stölder och inbrott vid en träff i Långseruds Bygdegård. 7429  T.f polischef Peter Molinder berättade att det finns  ett tjugofemtal Grannsamverkanssgrupper inom Säffle kommun och dessa är viktiga.

imgp7431 imgp7429

Kjell Olsson