FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS

Långseruds Utvecklingsgrupp har haft sitt årsmöte i sockenstugan. Ordf Lars Richter hälsade alla välkomna och man kastade sig snabbt in i verksamhetsberättelsen. Där kan bl.a utläsas att sexton personer hälsats som nyinflyttade, marknadsföring har bl.a skett via  deltagande i Hemvändardag,Sommarluff vid Esters,Sockenbladet,Mårtenkväll,Aktiva Säffle samt inköp av muggar,visitkort och strandflagga. Möten har hållits om förbyggande av brand och stöld, Trafikverket,kommunrepresentanter om ev. laddstation vid Esters och inlämning av synpunkter gällande vården. Ett möte om pendlingsparkeringsplatser vid Esters gav beslut att arbetet börjar efter påsk med dessa. Ansvarsfrihet beviljades  och val verkställdes. Styrelsen får följande utseende: Ordf Lars Richter, v. ordf Bror Bornetjärn, sekr Lars-Erik Wikholm, kassör Rune Bryngel (nyval) övriga ledamöter, Tor Ask Terkelsen, Malin Lundberg (nyval) samt Desireé  Olson (nyval)  revissorer Jan Hillerström och Yvonne Malmqvist.  Hank Höller avtackades. Inför framtiden beslutade man att två föreningar skall ansvara för 2017 års Mårtenfirande och det blir Långseruds Församling och Långseruds Missionsförsamling.  Långseruds Hembygdsförening och Långseruds Bygdegårdsförening tar hand om Nationaldagsfirandet vid hembygdsgården. Några kommer att besöka Moelven inbjudna till studiebesök och den 20 mars är det möte om den cykelled som kommer att gå från Moss till Karlstad under namnet Unionsleden till minne av Unionsupplösningen i Karlstad 1905.

Det diskuterades lite kring just den tänkta cykelleden som skulle kunna ge besökare till ex. affärer,Naturbyn och Fritidsbyn,kyrkan m.m på nära avstånd från där det cyklas.

-Vi tycker det låter intressant för vår bygd och kanske även Gillberga, menade mötet. Även deltagande vid Aktiva Säffle 13 maj bemöttes positivt.

Mötesordföranden Olle Danielsson kunde avsluta mötesförhandlingarna varpå det följde fika och god tårta. Därefter var det dags för gästen Eva Ryhr Andersson från Växtlust Värmland numera LLU Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden.

Eva berättade att sex kommuner från norr till söder i Västra Värmland, en sträcka om trettio mil, är med i Leader som samordnas från Sunne. 

-Viktigt är att göra en Bygdeanalys där såväl plus som minus finns med och där man kommer fram till en långsiktig plan, sade Eva. 

En viktig andemening är "Hur blir en bygd än mer attraktiv?" Eva menade även att det är viktigt att se i backspegeln hur man jobbat, Har man kört över någon ? Vad gick bra eller dåligt ? 

-Man har brukat göra femårsplaner men med dagens snabba utvecking så kanske 1-2 och tre år kan prövas ? funderade Eva.

Eva gick även igenom de möjligheter som finns att söka pengar för att starta projekt som sedan förhoppningsvis leder till arbeten , kanske små deltider i början. 

Eva hade även med sig det 75-punktersprogram som Landsbygdskommittén utarbetat.

-Det finns väldigt mycket bra men som vanligt blir det en del kompromisser när man vill ha en stor politisk samstämmighet, sade Eva.

-Företagssatsningar på landsbygd, forskningsmöjligheter,ytterligare stora bredbandssatsningar, satsningar på studieförbunden och bättre servicemöjligheter är några av punkterna,sade Eva. Det blev en stund för frågor innan Lars Richter tackade både Eva, med en Långserudsmugg och en blomma, samt de som kommit till årsmötet.

 

Lars Richter, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp, tackar Eva Ryhr Andersson från LEADER Växtlrust Värmland med en Långserudsmugg och en blomma. Eva håller i det förslag från Landsbygdskommittén som innehåller sjuttiofem förslag som främjer utveckling på landsbygden

 

Kjell Olsson