FRÖDING SLOG PUBLIKREKORD

-Det är faktiskt så att du ordnat ett nytt publikrekord här på Smedgården ! Det sade Leif Peterson när han hälsade Frödingkännaren Allan Salmi välkommen till Smedgården i Långserud.  Ett trettiotal personer hade slagit sig ned runt borden för att vara med om en och en halv timmes Frödingprogram. 

– Ända sedan tonåren har jag varit intresserad av Gustaf Fröding, hans diktning och levnadshistoria och det intresset har bara blivit allt större med åren, sade Allan. För sina stora insatser belönades han ifjol med Frödingsällskapets medalj på sin egen åttioårsdag.

Allan har även samlat sin forskning och sina synpunkter i ett digert häfte som många passade på att köpa efter föredraget. Allan inledde med Gustaf Frödings släktskap sett till föräldrar och generationen innan och det är fascinerande och spännande, ofta tragiska, omständigheter som framkommit. Pendlingen mellan god och dålig ekonomi, sjukdomar och massor av resor till och från släktingar präglade säkert Gustafs barn och ungdomstid. Frödings skoltid i Karlstad och Uppsala där nöjeslivet med flickor och alkohol samt kamratskap med Långserudssonen Mauritz Hellberg belystes. På ett  mustigt sätt beskrev Allan Salmi både "Taddis" och "Tappen" som var nöjescentra av olika slag. Ett stort arv gick åt på ett par år genom egen konsumtion och generösa lån till flyktiga vänner. Dikterna Vallarlåt och Ett liv efter detta lästes och den sistnämnda fick extra omnämnande.

-Ju mer jag läst om Fröding desto mera ville jag lära om och ta reda på vad som fanns bakom raderna, sade Allan.

Genom Mauritz Hellberg framkom att "Klockarens ko gått in på kyrkogården i Sillerud och där betat gräset.

-Det visade sig i ett protokoll att det 1885 stod att det ej var klockarens utan vik. kyrkvaktmästarens ko som gjort detta, sade Allan. 

-Dessutom var denna vik. kyrkvaktmästare min farfars far, sade Allan leende. Eftermiddagen fortsatte sedan med dikt och visa och många intressanta beskrivningar från Gustaf Frödings diktning och levnad. man var överens om att det finns mera att berätta om och Allan fick en stående inbjudan om ett nytt besök.

-Även om han ibland var i armod så blev hans final med begravning nästan av kunglig klass, yppade Allan.

5031 5025 5029 5032

5029 Allan Salmi har samlat sin forskning kring Gustaf Fröding i ett häfte som flera passade på att köpa i Långserud

5025 Allan Salmi läste med inlevelse både välkända och mera okända dikter av Gustaf Fröding
5031 Smedgården var fullsatt under Frödingprogrammet

5032 Allan Salmi och Märta Jonsson är båda från Sillerud och hade en del gemensamt att tala om vid kaffebordet. Dessutom jobbade Märta i maten vid Långseruds skola när Allan var rektor där
 

Kjell Olsson