HÖGTID OCH FEST

Det blev både festligt och högtidligt i samband med söndagens gudstjänst i Långseruds kyrka. en kyrkvärd, Mary Georgsdotter, avtackades efter sju års tjänst och en ny,Birgitta Thorstensson, välkomnades. Långsreruds kyrkokör under ledning av Anders Segerström bidrog till högtiden med bl.a ett lovsångsmedley som svängde skönt. Prästen Gunnar Imberg predikade över dagsne texter och uppehöll sig just vid skördetider både i vårt närområe och i östra delarna av Medelhavsländerna. Han berörde även föreställningarna förr om att sjukdomar var följder av syndigt liv och att det t.o.m kunde gå i släktleden. Även häxrättegångarna på 1600-1700-talen bl.a på Värmlandnäs belystes. 

-men Jesus ville bota, ej straffa ,sade Imberg. 

Ett antal psalmer sjöngs och kyrkvärden Margareta Bäckström samt Långseruds församlingsråds Inger Peterson läste dagens texter. Den sistnämnde vände sig sedan till Mary Georgsdotter som under sju år varit kyrkvärd.

-Det har varit väldigt lätta att arbeta tillsammans med dig och du hade gärna fått vara med sju år till, sade Inger. Hon överlämnade en gåva i keramik, en fågel gjord av Gerd Wahlström i Sillerud. Även blommor överlämnades. Sedan vände sig både närvarande kyrkvärdar liksom prästen Gunnar Imberg till Birgitta Thorstensson som påbörjat sin gärning som kyrkvärd.

-Hjärtligt välkommen, sade Gunnar Imberg och överlämnade blommor. Övriga kyrkvärdar välkomnade med handslag och kramar och det var en stunds trevlig kyrklig samvaro. Ännu trevligare blev det efter gudstjänsten då det bjöds på kaffe och tårta inne i sockenstugan.

 

Bildtext: 7085  Ordf i Långseruds församlingsråd,Inger Peterson, överlämnade en keramikfågel gjjord av gerd Wahlström till avgående kyrkvärden Mary Georgsdotter. 7083 fr.v Gunnar Imberg, Rune Bryngel,kyrkvärd, Mary Georgsdotter, avgående kyrkvärd, Birgitta Thorstensson, nyvald kyrkvärd med stöd av barnbarnet Tilda Edberger 2år, Inger Peterson,ordf Långseruds församlingsråd, samt kyrkvärdarna Margareta Bäckström och Anna Danielsson-Dåverhög  samlade i Långserdus kyrka på Tacksägelsedagen.  7074 -Välkommen som kyrkvärd, sade Gunnar Imberg. 7088-7091 Kyrkan var vackert smyckad och i sockenstugan väntade goda tårtor a la Esters Café. 7063 Långseruds kyrkokör sjöng bl.a ett Lovsångsmedley som det svängde om. 7078 Mary Georgsdotter överlämnade skylten som det stod kyrkvärd på.

imgp7091 imgp7063 imgp7074 imgp7078 imgp7083 imgp7085 imgp7087 imgp7088 imgp7089

Kjell Olsson