Kondoleanser

Visste Du att det går att skicka kondoleanser genom Långseruds Utvecklings- och Trivselfond ( LUT ) ?

Kontakta Anette Bäckström på telefon 070-2707256 eller LUT direkt på lut@langserud.nu och lämna uppgifterna. 
Pengarna stannar därmed i Långserud och går till utvecklings- och trivselfrämjande åtgärder i hela socknen.