LÅNGENRUNTDAGEN 11 SEPTEMBER

Ja, nu är bitarna i stort sett på plats avseende Långenruntdagen den 11 september i Långserudsbygden. De flesta aktiviteterna kommer att äga rum i närheten av Långseruds skola. Det är tre delar som ingår: sport/motion, sportgudstjänst samt integration genom idrottskul.

Fjolårets sportgudstjänst blev en succé trots att hedersgästen, dåvarande biskopen Esbjörn Hagberg, fick förhinder. I år är han dock på plats med hustru och goda vänner både för att delta i sportgudstjänsten samt delta i Lången Runt. Även prästerna Lars Richter och Lennart Strandlund och kantor Anders Segerström samt sångaren Emma Danielsson kommer att medverka. Det insamlas kollekt. Långseruds församling bjuder på kyrkkaffe med dopp. Efter sportgudstjänsten startar de som skall gå runt Lången och timmen senare de som skall jogga och springa samma sträcka. En barnlöpning om 550m runt skolan där man får vara t.o.m åk 6 skall även genomföras. I Lången Runt får de tre främsta i varje klass pris och det utlottas även priser. Barnen får medalj och glass.

Fredrik Eriksson håller i delen integration/idrottskul och det betyder gästspel från Säffle och att "Långseruds flyktingar" från Vildmarken deltar. Enklare servering kommer att erbjudas. Några idrottsföreningar kommer att presentera sig och sina föreningar.

Tidsprogram:

10.00-11.00   Anmälan till Lången runt och ungdomslöpningen
11.00-12.00   Sportgudstjänst (ingen anmälan till Lången runt under gudstjänsten)
12.00             Start gående Lången runt
12.30             Start Ungdomslöpning 550m
13.00             Start Lången runt löpare
c:a 14.30       Prisutdelning

 

Alla hjärtligt välkomna till Långenruntdagen !
Långseruds IF, Långseruds Församling, Sillingsfors Missionsförsamling och Integration/Idrottskul