LARS RICHTER TOG ÖVER KLUBBAN

Efter två år som ordförande och fjorton år i styrelsen tackade Helena Segerström för sig i Långseruds Utvecklingrupp. Ny ordförande blev Lars Richter.
Årsmötet var överens om att det är mycket viktigt att ha en formell förening eller grupp som kan vara kontakten med ex. Säffle kommun, remissinstans i olika frågor samt driva på när viktigare frågor kommer fram rörande Långseruds folk och bygd.
Man beslöt att banta den formella styrelsen där nu även Bror Bornetjärn, Lars-Erik Wikholm,Thor Ask Terkelsen och Henk Köller ingår.
Dessutom kommer man att kalla samman representanter från Långseruds alla föreningar och dessa kommer att erbjudas platser för kontaktpersoner. I verksamhetsberättelsen framgår att man haft kontakter med byalag och utvecklingsgrupper i närområdet och just nu är en fråga om kontanthantering på tapeten. Även kommande nedmontering av koppartrådsbunden telefoni är en aktuell sak. Debatten och besluten om strandskydd engagerade många och Utvecklingsgruppen har även varit engagerad vid nationaldagsfirande och den årliga Mårtenkvällen då man bl.a hälsar nyinflyttade välkomna till bygden. Ett glädjande besked var att det verkar bli nybyggnation i Långserud samt att flera bostäder just nu renoveras för uthyrning eller kanske försäljning. En T-shirt med lokalmotiv har tagits fram och haft god åtgång.

Ytterligare några val gjordes där Inger Peterson och Helena Segerström blir valberedning och revisorerna Jan Hillerström samt Rune Bryngel får nytt förtroende. Lisa Sprengel meddelade att ekonomin är god. Både revisions och verksamhetsberättelsen godkändes. Ett slag slogs även för Hemvändardagen som skall hållas lördagen den 23 juli med massor av aktiviteter på programmet. Nämnas kan att Långseruds Utvecklingsgrupp är en av de allra äldsta i Sverige då man bilades redan 1983 som en av tio i Sverige. Avslutningsvis avnjöts en god soppa som tillagats av avgående styrelseledamoten Jonas Byh.
-Den var så god så han kan få vara en extra "matledamot", skojades runt borden.

Bildetxet: 4849 Helena Segerström överlämnar ordförandeklubban till Lars Richter gällande Långseruds Utvecklingsgrupp. 4851 Långseruds Utvecklingsgrupps styrelse fr.v Lars-Evert Wikholm, Henk Köller,Lars Richter, Thor Ask Terkelsen samt Bror Bornetjärn.

IMGP4849 IMGP4851


Kjell Olsson