Mårtenfirande

Långseruds Utvecklingsgrupp fyller trettio år i år och naturligtvis var det detta faktum som stod i centrum vid årets Mårtenkväll i Långseruds Bygdegård. Borden var pyntade med stående ballonger och servetter med 30 år  som text, levande blommor och ljus mötte gästerna som totalt blev mellan 150-160 st. Alla hälsades välkomna och ett speciellt välkommen riktades till hedersgästerna med landshövding Kennteh Johansson i spetsen. Lars Richter, ordförande under många år och med ett speciellt öga för siffror, räknade upp namnen på alla de tjugotre som flyttat in sedan förra Mårtenkvällen.

-Speciellt roligt är att det är så  många barn med, sade Lars när han hälsade de "nya" välkomna till bygden. Iklädda Långseruds IF-overaller från 80-talet bjöd Hans Peterson och Urban Bäckström på sketcher, en rebus och ett sätt att avleda smärta i foten genom en musfälla på näsan. Ordf Susanne Wall bjöd sedan på skönsång i Främling, passande från 1983, iförd Caroladräkt i gult och med skolelever i kören och Anders Segerström som ackompanjör. Stort jubel i publiken ! 

En vägg med trettio tegelstenar var och en från ett Utvecklingsår hade byggts upp på scenen.

-Här finns plats för visioner och önskemål för de närmaste tolv åren, sade Lars Richter och berättade att det låg tegelstenar ute på borden och att man vid salladen skulle tänka till och samsas om en sak. En god sallad med trettio ingredienser serverades och trevligt bordsprat tog vid.  Efter maten fick gästerna ordet och många ville både säga något och lämna gåvor.

-Jag var här den 31 maj och åkte då runt i vackra Långserud och tittade på alla de utvecklingsobjekt som finns och som ni kan vara stolta över, sade Kenneth Johansson. Som tidigare ordförande I bygdegårdarnas riksförbund gladdes han även åt en vackert smyckad och fullsatt lokal samt åt den gemenskap som verkade råda. 

-Känn stolthet för er bygd och ha visioner för framtiden, sade landshövdingen samt överlämnade en nyutkommen bok, Nordens längsta vattendrag. Tillsammans med landshövdingen var länsrådet Robert Andrén och Bengt Falemo,Länstyrelsen samt Gun Stavik, Länstyrelsen.

Från Stockholm kom Krister Hård af Segerstad och han överlämnade Värmlandsföreningens  75-årsstandar och berättade att LUT (Långseruds Utvecklings och Trivselfond) besökt föreningen och berättat om sin och Långserudsbygdens aktiviteter. 

-Det blir nog vår vänort i Stockholm, sade Susanne Wall. F.d landsbygdsrådgivarna Per Jonsson och Bengt Larsson , idag kommunalråd i Bengtsfors resp anställd på Hushållningssällskapet berättade i varma ordalag om sina tidigare möten med Långseruds Utvecklingsgrupp, utbyte av idéer och gott samarbete under mer än tjugo år.

-Det känns mycket positivt att komma hit, sade de och överlämnade Dalslandsmuggar resp ett presentkort på en tårta att äta vid kommande årsmöte.

Eva Ryhr och Claes-Göran Kihlström har stor del  i att de Leaderprojekt såsom ex. Skafferiet och Generationsvägen m.fl kunnat genomföras och de menade att i framtiden skall Långseruds Småföretagare satsa på mera samarbete så kan det bli nya Leaderaktiviteter.

Halvar Pettersson, hedersmedborgare i Långserud, tackade för inbjudan och sade att den vackra skylt han fått som bevis på detta hänger väl synlig.

-Ni i Långserud är väl pålästa och kunniga och inte minst "stöniga" och då kan mycket klaras av, sade Halvar och överlämnade blommor.

Leif Peterson representerade LUT och överlämnade en check om 20.000 samt ett löfte om ytterligare tre tusenlappar till inköp av en Hjärtstartare.

-Detta är en viktig sak som vi ansökt om och den kommer att placeras centralt, sade Susanne Wall. 

-Långserud ligger väldigt centralt och kanske skulle ett höghastighetståg från Stockholm till Oslo passera här, sade Daniel Bäckström på halvt allvar.

-Vi tittar på en ny översiktsplan och då kan det bli positivt för Långserud som har enormt mycket vattendrag och kanske kan dessa locka till nybyggnation,menade Daniel. Han berömde Långseruds Utvecklinsgrupp som verkat så länge och hela tiden med tydliga mål och visioner och där mycket ideellt arbete lagts ned. 

-Jag vet att just er grupp kommer upp på många andra ställen där landsbygdsutveckling diskuteras, sade Daniel och överlämnade femton utbildningspaket för den nya Hjärtstartaren.

-Nja, det har varit mycket beröm men jag vill nog säga att vi i grannsocknen Gillberga är lika bra fast vi ordnar grejerna lite senare, sade Roland "på Torp" Johansson. 

Han förklarade dock att han fått mycket gott från Långserud som arbete för fru och dotter och tidigare för sonen och kunde man nu ordna ett hus eller äldreboende för Roland själv så var det OK med grannsocknen Långserud.

Susanne Wall passade även på att tala om att Rune Bryngel blivit Årets Grålle, Thomas Peterson och Bröderna Jakobsson fått Säffle Kommuns Guldess och Lotta Ståhl på Esters Café utsetts för 2012 års  Företagarkvinna. Susanne Wall tackade för alla vänliga ord och gåvor och överlämnade ordet till Mårten och Mörta, Göran Kjellberg och Siv Forsén. Den förstnämnde hade inte mycket till övers för utveckling medan Mörta ville gå på årsmöte med den nystartade Utvecklingsgruppen. efter många förvecklingar ändrade Mårten synsätt och blev positiv till bl.a bygge av äldreboende. 

Långserudskakor, bakade av många runt om i bygden,  med kaffe och te samt vaniljsås smakade utmärkt. Helena Segerström, iklädd käck 80-talsklänning, ledde en Långserudslek där det gällde att pricka in värdefulla Långserudsmärken såsom ex.  Smedgården,70-Km gränserna, postnumret,Hagaleden, Returen,Förskolan Mörten m.fl på en tidsaxel. Vinnare blev lag Rune Bryngel.

Som allra sista punkt byggdes Långseruds teglvägg , framtidsvision upp med de nya stenarna där man bl.a ville ha Näridrottsplats, fler bostadsrätter, ett Smedgården för unga, taxi, motionsspår, tåg.idrottshus, gårdsbutik med lokalproducerat.shoppingcenter och ännu mera grannsamverkan samt stor lekplats och samverkan mellan företag och transportlogistik. därmed var den tjugoandra Mårtenkvällen avslutade och det var en riktigt trevlig kväll tyckte de närvarande. Nämnas kan att en del av de långväga gästerna före kvällen besökte bl,a Naturbyn, Smedgården,Esters Café och Skafferiet där man fick god inblick i hur dessa aktiviteter drivs.

9552 9480 9477 9439 9457 9429 9420 9512 9484 9501 9505 9550 9535 9540 9543 9470

9420 En musfälla i näsan var en alternativ behandlingsmetod när skorna var för trånga. 9429 1983 slog Carola igenom med Främling och Susanne Wall framförde låten tillsammans med barn från Långseruds friskola. 9439 Susanne Wall, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp framförde Främling a la Carola och år 1983. 9457 Långserud har goda utsikter att lyckas i framtiden menade landshövding Kenneth Johansson
9470 Kanske en ny vänort i Stockholm ? Krister Hård af Segerstad gratulerade från 75-åriga föreningen för värmlänningar i Stockholm. 
9477 Roland "På Torp" Johansson tyckte att Långserud  borde tänka lite mer på grannsocknen Gillberga. 9480  Bengt Larsson från Hushållningssällskapet berömde Långseruds Utvecklingsgrupp som hållit på med givande arbete under alla trettio åren hittills. 9552  Lars Richter som "byggmästare". Trettio tegelstenar symboliserar de år som gått hos Utvecklingsgruppen samt kollar de tolv som kom in från borden för kommande visioner. 9550 Lars Richter med tegelvägg för gångna projekt och visioner. 9543 Rune Bryngel funderar över hur olika bilder på Långserudsprojekt skall placeras tidsmässigt. 9540 Funderingar om tidsförhållanden. Lekledaren Helena Segerström klädd i åttiotalskläder på scenen. 9535 Lars Richter fick mottaga ett minidass för sitt stora engagemang i bygget av dass vid Hillerströms affär. 9512 Eva Ryhr och Claas-Göran Kihlström från Leader gratulerade och tipsade om flera småföretag i nätverk som kan bli nya projekt. 9505 Kommunalrådet i Bengtsfors Per Jonsson erinrade sig om ett besök i Långserud för tjugotvå år sedan då han jobbade som landsbygdsrådgivare. 9501 Förra kommunalrådet Halvar Pettersson är hedersinvånare i Långserud och gratulerade till ett gott Utvecklingsarbete. 9484 Leif Peterson överlämnade en check från LUT, Långseruds Trivsel och Utvecklingsfond för inköp av en hjärtstartare.

Kjell Olsson