MILJÖBOVAR

-Tänk att folk kan bidra till att det blir sådan nedskräpning, ja svineri ! det säger en ortsbo i Långserud när han skall lämna saker vid återvinningsstationen. det är klara miljöbrott att ställa ned sopsäckar som sedan fåglarna på någon timme drar ut åt alla håll. Nu har man tröttnat rejält och i de fall man finner spår från de som ställt ned säckarna så rings dessa upp och får en chans att "snygga upp".  Det kan även bli aktuellt att göra anmälan för miljöbritt.

– man är helt enkelt trött på att det i normala fall välskötta området snabbt grisas ned. 

-Sopor kostar i alla led, menar en som ser förödelsen, mest är det lathet att inte sortera eller åka ut till Östby.

-Alla fritidshusägare är skyldiga att ha sopkärl där en del har säsongshämtning och andra helårs, säger Säffle kommun. Skräpet torde alltså komma från annat håll. Det finns f.ö även kraftiga säckar att köpa på Teknik och Fritid men då fordras ett "vanligt"  renhållningsabonemang.

IMGP6282 IMGP6284

Kjell Olsson