NÄRIDROTTSPLATSEN LIF:S HIT 2014

Naturligtvis var det den nybyggda näridrottsplatsen vid Långseruds Friskola som var pricken över i när Långseruds IF summerade det gånga verksamhetsåret. LIF:s ordf. Anna Malmqvist öppnade årsmötet. Ur verksamhetsberättelsen framgick bl.a att näridrottsplatsen invigdes med pompa och ståt den 11 oktober 2014. Massor av aktiviteter bl,a Lången Runt  och barnlopp ägde rum. Även demonstrationer av nyrenoverade gymmet, boxaerobics,tennis,basket m.m skedde. På sommaren anordnades välbesökta fotbolls, sim och idrottsskolor. Inomhus under året fanns barngymnastik, innebandy, motionsgymnastik liksom boxaerobics och barnbasket på programmet. Tredje upplagan av Långserud Triathlon lockade över hundratalet startande i den pressande värmen. En välbesökt bryggdans ordnades efteråt. De äldre har kunnat ägna sig åt boule vid Smedgården, ett populärt inslag. Hästsektionen har anordnat träningar och paddocken har fått ett rejält ansiktslyft. Snöspår har körts upp i "Falla" vid Gisslebyn samt i Nordmarken. Sportlovsaktivitet ordnades. Verksamhets och revisionsberättelsen godkändes och medlemsavgifterna fastställdes. Det konstaterades att ekonomin är god. Några nyval presenterades. Linn Aronsson tackades för fyra styrelseår och Jacob Brumer invaldes i hennes ställe. Ny styrelsesuppleant blev Jonathan Gutke. Anna Malmqvist omvaldes som ordförande. Övriga i styrelsen är Anna Dåverhög-Danielsson, Hans Peterson, Peter Johansson, Camilla Eriksson, Mariann Elfstedt-Östberg samt suppleant Thomas Peterson. Ett antal sektionsansvariga valdes och där blev Ann-Charlotte Brodin ansvarig för hästsektionen. Conny Eld tar hand om boulen, Rickard Gustafsson,Fredrik Brodin och Jonathan Gutke fixar gymmet. Jonathan Olsson ansvarar för innebandyn, Rebecka Linderberg basket, Anna Malmqvist och Mariann Elfstedt-Östberg LOK, Yvonne Malmqvist nyhet och urklipp samt Kjell Olsson utbildningsansvar. Anders Axelsson och Siv Börås omvaldes som revisorer.

Kjell Olsson


Bild 1: Fr.v nyvaldes styrelsesuppleanten Jonathan Guttke, LIF:ordf Anna Malmqvist, avtackade Linn Aronsson samt nyvalde styrelseledamoten Jacob Brumer. Bild 2: Fr.v Jonathan Guttke, Rickard Gustafsson, Peter Johansson, Hans Peterson, Jacob Brumer, Camilla Eriksson ,Kjell olsson samt Anna Dåverhög-Danielsson. Thomas Peterson saknas på bilden

CIMG4581 CIMG4584