NYA LÄNSRÅDET HADE EN HELDAG I LÅNGSERUD

Robert Andrén heter det nya länsrådet som i september 2013 efterträdde Björn sandborg på Länsstyrelsen. Han var i Långserud senast i samband med utvecklingsgruppens trettioårsfirande. Då fick han en inbjudan att återkomma och det var Långseruds Utvecklings och Trivselfond (LUT) som stod för inbjudan denna gång. 

-Vi ville att länsrådet skulle få en rejäl inblick i hur vi har det i Långserud både med avseende på småföretagandet och i övrigt, sade Hans Hillerström. Långserud är ju en stor socken arealmässigt och det blev en hel del resande. På programmet fanns besök hos Acki Gauffin som driver BS Agro  där skräddarsydda ladugårdsinredningar är prio ett. Finnerudsområdet , ett av LIS-områdena, besöktes liksom Guteruds ladugård där man fick vara med om en kalvning.

-Det har jag aldrig sett, spännande, sade länsrådet Andrén. Esters Café med nya hedersutmärkelser samt Tore Anderssons Långseruds Bokföringsbyrå hanns med liksom Smedgården  och Skafferiet.

Sista anhalten var Nataaurbyn där Thomas Peterson tog emot och visade runt. Innan Jonas Byh var klar vid grillen hade man ett möte i Långhuset. Där berättade först Thomas om sin snart femtonåriga verksamhet och eftersom Robert Andrén tidigare arbetat nära näringslivsdepartementet så blev det ett mycket bra idéutbyte.

-Att söka något "speciellt" eller udda är något som växer och jag har besökare från världens alla hörn, sade Thomas. På väg mellan Stockholm och Oslo med sitt storstadsliv ligger exotiska Naturbyn och där stannar man gärna till efter att ha sett på nätet vad som finns där. Bl.a så har ett antal journalister från Europa varit på besök.

-Vi kan inte tillräckligt tänka på alla de som har specialintressen, naturen är ett, kanske bilskrotar ett annat och bygga gärdesgårdar ett tredje, sade Thomas och Göran Kjellberg utvecklade det sistnämnda.

-Det var en familj som ville göra från grunden alltifrån att leta rätt på råmaterialet i skogen till hantverket till färdig produkt, sade Göran. 

Man var överens om att kulturhistoria, hantverk och spännande produkter och nya upplevelser  rätt "förpackade" har stora möjligheter att locka turister.

Vid ett möte i Långseruds Bygdegård nyligen var det ett ganska hett möte kring nya förslag kring strandrättsregler bl.a för Långseruds sjöar. naturligtvis kom även denna frågan på agendan.

-Vi hade underskattat kraften i frågan som verkar vara en stark symbolfråga för hela Värmland, sade Bertil.

-Jag förstår den upprördhet och besvikelse som folk kände och det kommer att ske stora förändringar i ursprungsförslaget,menar Bertil vidare.

Han kan naturligtvis inte ange var och hur de nya förslagen skall se ut men utlovar en fortsatt dialog och menar även att det kommer att finnas kvar olika slag av dispenser i frågorna där även kommunerna har en hel del att säga till om.
En fråga som diskuteras lokalt i Långserud är hur regler om nybebyggelse skall tolkas.
-Vi har i fyrtio år arbetat hårt för att få folk att flytta till Långserud och varje nybyggt hus är otroligt viktigt för både skola och affär, säger Leif Peterson.

Som helhet var det ett konstruktivt möte med många intressanta förslag och ideér och man var mycket nöjd med att både få visa runt i bygd och hos småföretagare och sedan lägga fram sina tankar och få dessa granskade och underlag för fortsatta diskussioner

Bildtexter 5783 fr.v Inger Peterson, Göran Kjellberg, Cecilia Nyström,Daniel Ulff,Leif Peterson,länsrådet Robert Andrén, Hans Hillerström, Siv Forsén, Jonas Byh,Anders Axelson, Thomas Peterson och Jacob Brymmer åkte runt en hel dag och tittade på Långserudsbygden samt besökte småföretagare för att höra om nuläge och framtidsutsikter  5781 Anders Axelsson i samspråk med länsrådet Bertil Andrén  5779 Thomas Peterson  har drivit Naturbyn tillsammans med sambon Rebecca i femton år och har fått stor erfarenhet men är fortfarande "hungrig" på framtiden

 
Text: Kjell Olsson 
Bilder: Kjell Olsson och Siv Forsén
 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 5772 5776 5777 5779 5781 5783 101 102 103 104 105 106 107 108 109