SIMSKOLA I ELDAN

Långseruds IF brukar ordna en simskola varje i i slutet av sommaren i sjön Eldan. Så skedde även i år och vädret var till stor del nådigt och vattentemperaturen likaså. Ett tjugofemtal barn deltog  och dessa indelades i grupper allt eftersom förkunskaper. Just vattenvaneövningar är viktiga och ingår naturligtvis. Den fjärde och sista dagen kunde de som vill även ta simmärken.

-Det blev en bra simskola även i år sade Anna Malmqvist och hon tackade de fem duktiga ledarna från Långseruds IF:s sida och föräldrarna instämde

 

Kjell Olsson