SKÖRD OCH ÄLGAR I LÅNGSERUDS KYRKA

Mycket kom att handla om den kommande älgjakten när det var gudstjänst i Långseruds kyrka. Maria Carlsson ledde gudstjänsten och då hon själv är jägare berättade hon med stor inlevelse om sin egen första älgjakt som ägde rum ifjol. Temat för dagen var lovsång och Maria berättade både om glädje, segertjut,segerfest och lättnad. I en bön sammanfattade hon mycket kring årets skördar, respekten för djur och natur samt att årets älgjakt skall gå bra både för jägare och älg. I det sista fallet ex. att inga skadskjutningar sker och att allt förlöper enligt de regler som finns. Hon var även klädd i typisk jägarklädsel och det fanns både lägereld och sittryggsäck med gevär i kyrkogången tillsammans med granris. Psalmerna handlade mycket om skörd och natur genom 168 Kom inför Herren med tacksägelse, 21 Måne och sol, 766 Jag tror på en Gud samt 787 Nära marken. Långseruds kyrkokör medverkade och bl.a bjöds på Halve Koa med Urban Bäckström som försångare, Det finns någon  samt Håll om mig  med Susanne Wall som solist och Kvällsböna. Anders Segerström var körledare och han var i inspirerad och utmärkt form. Kyrkans barngrupper hade mycket vackert smyckat kyrkan där det fanns allehanda saker från årets skördar samt små älgar på altarringen. Nämnas kan att delar av gudstjänsten översattes till engelska då det var ett femtiotal gäster från Hotell vildmarkens flyktingboende i publiken. Denna var f.ö mycket stor med etthundrasjuttio personer på plats. Årets konfirmander, femton till antalet, fick sina biblar och fick en varm applåd som ett lycka till från kyrkans besökare. Efteråt var det Jägarkaffe med riktigt ”sovel” såsom stekta ägg och falukorv till smörgåsarna och det var helt fullsatt i församlingshemmet.

1583 Maria Carlsson, själv älgjägare,  hade riktig jaktutstyrsel under en del av gudstjänsten
1581 Altarringen var vackert pyntad med äpplen, kottar och små träälgar
1588 Femton konfirmander fick sina biblar

Kjell Olsson

IMGP1590 IMGP1592 IMGP1594 IMGP1596 IMGP1597 IMGP1598 IMGP1599 IMGP1581 IMGP1583 IMGP1588