SKRÄPPLOCKARVECKAN INLEDD

-Syftet med aktiviteten är att väcka en medvetenhet tidigt hos barnen kring avfall, återvinning och hållbarhet, säger Håll Sverige Rents vd Johanna Ragnartz.  Skräpplockardagar har anordnats sedan år 2004 och ifjol deltog 767000 svenska barn i aktiviteten. Man beräknar att nedskräpningen kosytar kommunerna c:a två miljarder kronor årligen. 

-Vi tror att man genom att plocka skräp i närområdet ökar medvetenheten hos både barn och vuxna, säger Johanna vidare. Skolorna får beställa sopsäckar och även ett miljöspel där hela familjen kan delta. Fina priser finns att vinna om man vill delta i en tävlingsdel. I Långserud deltog femtiotalet skolbarn samt tjugofemtalet förskolebarn. Vädret var inte det bästa men man jobbade med gott humör. Skolgården delades in i zoner och man städade även runt återvinningscentralen samt i skolans närhet.

-Tänk vad mycket som hamnar i naturen, funderade några elever. Efter avslutad plockpperiod var alla nöjda med att det blivit en trevligare närmiljö vid Långseruds friskola.

 

Kjell Olsson