SLOGANTÄVLING

Strax före jul fick klass f-3 vid Långseruds Friskola ett besked om att man vunnit den slogantävling som lockat sjuttiofemtalet klasser runt om i Sverige. 

-Tävlingen gick ut på att komma på en slogan som skulle kunna tryckas på en kasse.T-shirt eller affisch, säger förskollärare Anette Gustafsson.

-Vi jobbar med temat "Bönder och svensk mat", så det passade ju in,fortsätter Anette. Barnen delades in i sexton par och alla fick klura ut något bra.

-Först tänkte vi sända in "Svenskt kött ä gött", säger Elin Kvaldén men sedan blev det "Bönder är bra att ha" och det nappade de fyra bönderna i juryn på.

Som pris fick man fyrtio tygkassar med slogan och designernas namn på och kanske kan det vara något för den lokale handlaren att nappa på?

-Vi kommer att fortsätta på vårt lantbrukstema och efter jul skall vi göra studiebesök, troligen på Guteruds gård, säger Anette.

Barnen kommer att få sina priskassar efter julen men de som var på plats på Fritids var mycket nöjda och stolta över segern.

Kjell Olsson

 

2135 Stolta barn vid Långseruds friskolas fritidsavdelning fr.v Lucas Gustafsson, Elin kvaldén, Emil Kvaldén, Oskar Johansson, Elias Kvaldén, Linus Johansson samt Liam Gustafsson alla med priset, den Långserudsdesignade tygkassen 2138- Segrande slogan på tygkassen, "Bänder är bra att ha "  2125 Lucas Gustafsson och Elin Kvaldén från Långseruds friskola tog hem slogantävlingen

IMGP2138 IMGP2125 IMGP2135