Monthly Archives: March 2014

SÄFFLEPOLISEN INBJUDEN TILL LÖNNSKOG

-Hjärtligt välkomna till Lönnskogsbygden, vi vill gärna träffa er för att få information och visa var Lönnskog finns, sade Agneta Grundel, ordf i Lönnskolgs Byalag.
Ett femtontal personer, både fast och fritidsboende hade kommit till Lönnskogs Folkets Hus för att träffa polismännen Peter Molinder och Ivan Sokolowski.
Peter gick först igenom de nya organisationerna som delvis påbörjats.


-Vi skall tillhöra polisområde Syd där Karlstad med kranskommuner,Grums och Säffle ingår,sade Peter. 

-Vår bemanning i Säffle blir åtta poliser i yttre tjänst samt tre utredare och det är ju positivt men när jag började för trettio år sedan var det tjugofyra i yttre tjänst i Säffle/Årjäng, med lite nostalgi i talet.

-En större bemanning i vårt område brukar det vara vid ex. löningshelger då mer folk är ute på staden, marknader och Torgfesten,sade Peter vidare.
-Viktigaste telefonnumren är 11414 samt 112 och dagtid för stationen 010-5670625, sade Ivan som fastslog att man alltid skall ringa och det gör inget om det blie en gång för mycket.

– Nummer 112 är ju ett akutnummer och om det inte är så bråttom finns 11414 där det kan ta längre tid, sade Ivan.
Peter Molinder hade även med sig statistik över begångna brott och där fanns nitton anmälda brott under 2013 för hela Långserud varav sex var av arten förlorat gods ex. bortsprungen hund.  Under 2014 finns ett brott rapporterat.
-Men all kanske inte rapporterats för man tror inte det är någon idé eller det är för hög självrisk eller känns riktigt otrevligt att anmäla, sade en i åhörarskaran.
-Vi vet det är så med bl.a "ett högt mörkertal" men vi kan bara säga att ni alltid skall anmäla och även rapportera "konstiga saker" ta bilnummer m.m för om vi ej får anmälningar så prioriteras insatserna på annat håll, sade Ivan Sokolowski.

-Kan ju även säga att grannsocknen Nysäter drabbades av sextiotre brott varav åtta förlorat gods och där har i år fjorton brott rapporterats hittills, sade Peter.

Hela Säffle  kommun hade 365 brott ifjol och under helgen 27-29 mars i år anmäldes sexton brott.
Peter Molinder berättade även om den stora omorganisationen där det skall bli sju regioner.
-Vi är glada över om ni gör en tur häråt då och då och det är faktiskt mycket biltrafik, sade Birgit Hellborg.


-Ja, det är bra att vi lär känna vägarna och både gps och koordinater på olika platser och gårdar är till god hjälp när vi skall hitta fram, menade Ivan.
-Alla offentliga platser har koordinater uppsatta och jag tror att de flesta har så även hemma, sade Agneta Grundel.

Någon klarhet i vad de stenpyramider som finns på en el ställen samt plastpåsar och annat som hänger i träden betyder.


-Kanske tecken åt besökare eller skräp, menade en i publiken som även skojade och sade att man skulle rycka ned dem.


Som helhet blev det en informativ timme där publiken fick ställa frågor och polismännen träffa några Lönnskogsbor och berätta om hur man arbetar och hur deras arbete kan underlättas.

Agneta Grundel tackade med almanacka över den vackra Lönnskogsbygden.

030 Lönnskogs Byalags ordf Ulla Grundel hälsade Säfflepolisen välkomna till bygden. 032 Polismännen Peter Molinder .v samt Ivan Sokolowski tackades med en vacker kalender för sitt besök

030 032

Kjell Olsson

ELOFSBYNS LÄGERGÅRD HAR JUBILERAT

Elofsbyns Lägergård har firat sitt fyrtoiårsjubileum under 2014. I samband med årsmötet redogjordes för de aktiviteter som genomförts och de bokningar som varit. Lägergården har varit bokad under sjuttoen dygn och det har varit gäster av en massa olika slag. Skolklasser, musik och kulturskolor,planeringsmöten och trívselkvällar,vandrarhemsverksamhet ,pubafton och arbetsdagar är något av det som ägt rum. 

Ett gott samarbete har det varit med Lönnskogs Byalag och Lönnskogs Folkets Husförening. Två bröllop har hållits och en mysig kväll med bastu och glögg anordnades i november. Nya skohyllor har köpts in till hallen. Delar av  styrelsen omvaldes och den består av ordf Reidun Westman, Ann-Britt Löwhall och Birgityta Johansson som omvalödes för två år samt sekr Solveig Jansson och Birgit Hellborg som står kvar samt styrelsesuppleant Monica Byh som omvaldes för två år. Hyrorna liksom medlemsavgifterna blir oförändrade Kurt Härdig och Jarl Westman utsågs att undersöka möjligheten av en broschyr med samlad information kring de aktiviteter som  bygden kan erbjuda ex. vigsel och kalas av olika slag med flera platser och föreningar i samarbete.

Den tredje eller sjunde juli kommer det att bli en Byavandring i Elfosbyn/stenbyn med Långsruds Hembygdsförening som huvudansvarig men med lokal guidehjälp. En spännande bokning är den som gjorts av Värmlands Nations kör från Uppsala den tjugonionde maj y.o.m förste juni. det kan bli bårtåt fyrtiotalet sångare. Helt klart fyller  Elofsbyns Lägergårde en stor uppgift både för skolklasser, grupper och enskilda från när och fjärran samt som ett nav för den egna befolkningen, inte minst under sommaren när det är fullt i alla stugor och hus.

-Vi tror att den stressade människan behöver vila ut ibland och då har vi ett perfkt alternativ i lugn och vacker bygd med många möjligheter till vistelse i skog och vid sjö, säger Reidun Westman avslutningsvis.

Kjell Olsson

NY ORDFÖRANDE I LÅNGSERUDS UTVECKLINGSGRUPP

Efter fem år överlämnade Susanne Wall ordförandeklubban till Helena Segerström när Långseruds Utvecklingsgrupp höll sitt trettionde årsmöte.

Lilla salen i Långseruds Bygdegård var fullsatt och kanske drog även gåvan från Värmlands Hushållsgille, två läckra smörgåstårtor från Esters, en 30-årspresent till Utvecklingsgruppen !

Många verksamheter har genomförts under jubileumsåret och Mårtenfirandet blev en höjdpunkt. En hjärtstartare kunde anskaffas efter stor ekonomisk generositet bl.a av LUT,Swedbank och Säffle Kommun. Ett nytt dass har uppförts vid Hillerströms med Lars Richter som duktig Dassgeneral med huvudansvar.

Nationaldagsfirande hölls vid Hembygdsgården i gott samarbete med Hembygdsförenignen.  Lisa Sprengel,med tyskt förflutet,Henk Köller,Holland, och Tor Terkilsen,Norge, invaldes alla i styrelsen. Tala om internationalisering. Kanske kommer en mört framtagen ur ett trästycke med motorsåg att uppföras och bland planerna finns även en hemvändardag. 

 

5463  Susanne Wall överlämnade lantägg,lokala, samt chokladägg som ett tack för gott samarbete under åren till Daniel Bäckström. 5466 Bengt Larsson,Lantbygdsrådgivare, håller koll på Lennart Strandlunds smörgåstårtbit. 5464  Birgitta Edwardsson-Kyrk, Henk Köller och Lisa Sprengel var tre av de nyvalda styrelsemedlemmarna. 4505 Ordförandeskifte ! Helena Segerström t.v tar emot ordförandeklubban av Susanne Wall, avgående ordförande efter fem år med klubban. 4509-4510 Daniel Bäckström tackades för ett långvarigt och gott samarbete. En korg med både "lokala lantägg" och chokladdito överlämnades. 4511-4512 Kanske en trämört 1,5 meter lång kan passa någonstans centralt?

5464 4505 4509 4511 4512 4510 5463 5466 

Kjell olsson