Monthly Archives: May 2015

MORSDAGSBAKELSE

Mats Danielsson t.v och Rune Bryngel i Långseruds Församlingsråd hade bakat morsdagsbakelser till kyrkkaffet

Carlo Nilesen höll i Morsdagsgudstjänsten på söndagen och förutom de vanliga sakerna betonade han att man skall hedra sin moder under hela året inte bara under en dag. Vid det efterföljande kyrkkaffet hade Långseruds församlingsråds manliga inslag, Mats Danielsson och Rune Bryngal bakat goda Morsdagsbakelser.

 

IMGP3091 IMGP3092
 
Kjell Olsson

 

RÄDDNING OCH SOTNING PÅ TURNÈ

 Räddningstjänsten i Säffle inklusive deltidsstationen i Svanskog och brandvärnet i Nysäter gjorde 450 insatser. Detta var  inom ett dussintal olika områden. Det var ett av flera intressanta fakta som redovisades när Räddningstjänsten i Säffle genom Magnus Hernerud och Säffle-Åmåls Sotningsdistrikt, Lars-Åke Karlsson, besökte Långseruds bygdegård. Tidigare har man även varit i Nysäter och det är ett led i information man vill sprida även utanför Säffle tätort. Förebyggande brandskydd, allmänna brandrisker,brandorsaker i samband med vedeldning, agerande vid ev. brand och tillfälle till frågor var det innehåll som de intressanta två timmarna innehöll.

 Magnus Hernerud presenterade först sig själv. Därefter presenterade han de områden man jobbar inom där IVPA, I Väntan På Ambulans) sedan fyra år tillbaka fått allt större omfattning. Bränder, trafikolyckor, drunkningstillbud/sjönöd, översvämningar, skogsbränder, automatlarm,djurliv, tillsynsärenden och utbildnings samt informationsinsatser är det man sysslar med mest.

 -Katter i träd då ? undrade en åhörare.

 -I den mån vi har tid och möjlighet kan vi hjälpa till även med det, sade Magnus

 Han sade även att man idag lägger stor vikt vid att utvärdera de egna insatserna ex. vid olyckor då orsaker och olycksförloppen kartläggs

 – Både vad som fungerat bra och vad man kunnat göra bättre, funderar vi kring, menade Magnus.

Han visade även en filmsekvens över ett brandförlopp och alla förvånades och skrämdes nog lite av hur snabbt det gick, efter tre-fem minuter var allt övertänt och rökbildningen enorm.

 -Vid dagens bränder utvecklas 2-3 ggr mera rök, denna rök är fem gånger så tät, sker 2-3 gånger så snabbt och den stora mängden innehåller mycket giftiga gaser, sade Magnus till filmen. På 50-60 talen var det mest trämöbler och inte så mycket plats och konstmaterial i hemmen.

 Fem punkter villa Magnus skulle uppmärksammas vid en ev. brand 1. Rädda dig själv och andra utan att ta onödiga risker 2.Varna andra 3.Larma 112 4. Släck om möjligt 5. Möt upp när Räddningstjänsten kommer.

 Han redogjorde för vad anspänningstid, körtid och angreppstid innebär och ju längre bort man bor desto längre blir ju naturligtvis totala tiden.

 Tre sorters brandsläckare presenterades liksom.

 -Brandsläckare, brandvarnare (enligt lag) samt brandfilt är mycket bra redskap att ha hemma, sade Magnus.

 Han varnade för försäljare som idag åker runt och lovar både guld och gröna skogar, oftast är det inget fel på utrustning och abonnemang som erbjuds) men priserna är hutlösa.

-Ring 0533-611720 för råd i dessa fall men även annat man funderar kring, sade Magnus . Man kan inköpa nödvändig utrustning för helt andra priser själv.

 I Sverige sker 25-30000 brandskador som anmäls till försäkringsbolag till en kostnad av 4,6 miljarder. C:a ett hundra personer omkommer och av dessa saknar 50% brandvarnare. En oroshärd som verkade obekant är att s.k sladdvindor har mycket begränsad kapacitet gällande effekt-tal. Vattenkokare, micro och lite till kan innebära att vindan smälter och i värsta fall orsakar en brand. Även lysrören är ett hot att tänka på.

 -Men övriga skador i hemmen är c:a 140.000 varav hälften fallolyckor med 1400 dödsfall så man skall vara väldigt försiktig och gärna installera ICE i sina telefoner, tipsade Magnus. ICE står för In Case of Emercency. Efter en frågestund blev det kaffe varpå Lars-Åke Karlsson, sotarmästare, från Säffle-Åmåls sotningsdistrikt tog över.

 Med hjälp av intressant statistik redovisade Lars-Åke hur det ser ut med antal eldstäder, förändringarna i uppvärmning m.m

 -Det görs c:a 10.000 sotningar per i år distriktet och det antalet har sjunkit konstant, sade Lars-Åke. Idag är det tio som arbetar inom sotningsdistriktet men inom kort är det åtta. Varje månad anmäls ett fyrtiotal bergvärmeanläggningar, antalet oljepannor har sjunkit från 2000 för tio år sedan till 121 st idag. För tio år sedan fanns det 450 stora oljepannor mot dagens 28 st. Det finns 460 pelletspannor och fyrtiotalet för spannmål/flis och totalt finns det mellan 5-6000 eldstäder. Femtio restauranger och skolkök sotas. Bilder visades från rökgångar där det verkligen fanns mycket att rengöra.

 -Det finns 3360 braskaminer och kakelugnar, menade Lars-Åke som ägnade lite tid kring detta faktum.

 -Braskaminer var egentligen tänkta som "myskaminer" men för många har det blivit en alternativ värmekälla där man "brassar på" dygnet runt och då kan det finnas risker, sade Lars-Åke. Risker finns då det bildas tjära i skorstenen speciellt om man blandar lövveden med fura som gnistrar, sade Lars-Åke. Idealet är tre kg ved och sedan tre timmars vila för braskaminen.

 Lars-Åke menade att braskaminer och vedspisar blivit ett mode som helst skall finnas och synas men inte få ta plats och gav exempel på där brandfaran var överhängande p.g.a platsbrist bredvid eldkällorna. Skorstenar är ett annat orosmoment där det ifjol "smälte" tiotalet plåtskorstenar så att bara isoleringsullen hängde kvar.

Någon soteld blev det dock inte ifjol och det kan delvis förklaras av mild väderlek som ger mindre eldning.

 -Det murades visst bara ett par skorstenar i tegel, sade Lars-Åke. Olika förändringar har skett i paragraferna och idag kan man få sota själv. det är 285 som gör detta.

 -De sköter det väldigt bra men antalet minskar och har halverats på fem år, säger Lars-Åke som även ger gott betyg till Säffle och Åmålsborna.

 -Man förstår sitt bästa och det är ytterst sällan vi har några oegentligheter, berömde han.

 Frågor kom om intervallen där vedspisar hade 1-2 år annars 2-3 ggr per år och "myskaminer" vart tredje till sjätte år.

 -Spisfläktar ?

 -Kan vi utföra men i kommunens ytterområden är det faktiskt bättre att köpa nytt om man inte är 10-15 i området som kan begära sotning på en gång.

 Sotaryrket är mycket populärt trots vikande tillgång på arbete.

 -Sociala biten att träffa folk, omväxlande arbetsuppgifter och god yrkesgemenskap, menade Lars-Åke är orsakerna

 En del frågor ställdes och sedan var en synnerligen informativ och lärorik kväll över där ett tack framfördes för att man även åker ut till kommunens ytterområden.

Nämnas kan att ytterligare ett tiotal informationsträffar skall hållas i höst.

IMGP2941

fr.v Magnus Hernerud från Säffle Räddningstjänst samt Lars-Åke Karlsson, sotarmästare från Säffle/Åmål Sotningsdistrikt hade mycket viktig information att ge vid en kväll i Långseruds Bygdegård


 Kjell Olsson

SÄFFLE STREETGLIDERS HOS ESTER´S

Tisdagar är utflyktsdagar för Säffle Streetgliders. Den 19 maj bestämde sig några för att åka till Långserud där Lotta på Esters Café tog emot. Bilarna parkerades i rad och inne i cafeét väntade det godsaker alltifrån bakelser till räksmörgåsar

 

IMGP2985 IMGP2994 IMGP2993 IMGP2992 IMGP2990 IMGP2987 IMGP2995

Kjell Olsson

FOTBOLLSSKOLA

Måndagen den 15/6 börjar Långseruds IF:s fotbollsskola vid skolan. Även i år är det landslagets Fotbollsskolas koncept som används. Åldersgrupper 6-13 år. Ledarna heter i år Sofie Johansson, Amanda Skoog, Arvid Peterson,  Viktor Johansson, Evelina Persson och Jessie Peterson. 

Starttid varje dag  är kl 10.00 och man avslutar kl 12.00  Torsdagen 18/6 pågår dock fotbollsskolan till kl 14.00  
Egen matsäck medtages. Avgiften är även i år 300 kr och då ingår T-shirt, fotboll, vattenflaska,div förmånsbiljetter, diplom m.m (samma utrustning som 2014-det är två års intervall) Leverantör är Intersport

Anmälan kan ske via dator   A. www.landslagetsfotbollsskola.se

                                               B. Anmäl ditt barn 

                                               C. Sök fotbollsförening/distrikt  (Långseruds IF) 

                                               D. Anmäl enligt schema


Även barn från andra orter än Långserud är hjärtligt välkomna med !
Väl mött till årets fotbollsskola !

Det kommer även att anordnas en simskola och en idrottsskola i Långseruds IF:s namn

Kjell Olsson

 

LÅNGSERUDS TRIATHLON 18/7

Lördagen den artonde juli är det dags för den fjärde upplagan av Långseruds populära Triathlontävling. Då skall det först plaskas 200 m i Eldans vatten vid Gravbron och därefter cyklas 10,5 km runt sjön Eldan innan det blir löpning 4 km via Lunden tillbaka mot Gravbron där målet väntar.  Den 1 juni kl 09.00 är det öppet för anmälan och som vanligt är det Hans Peterson 0702690039 samt Urban Bäckström 070 2045729 som  svarar. Antalet deltagare är begränsat och brukar ligga runt etthundra.

-Vi vill ha arrangemanget så behändigt, trivsamt och riskfritt som möjligt och efter hundra anmälda upprättas en väntelista, säger Urban och Hans. Förutom äran finns det två vandringspriser, ett i vardera herr och damklassen, gjorda av Roland "i Torp" Johansson, att kämpa om . I anmälningsavgiften ingår även lunch och det brukar vara en stor och vänligt sinad publik som väntar på kämparna. Långseruds IF och Långseruds bygdegårdsförening. På kvällen anordnas bryggdans.

Kjell Olsson

 

ARBETSDAG VID SKOLAN

Det mullrade av traktorer, spikmaskiner, släggor och saxar och målarpenslar som ströks. Långseruds Friskola hade inbjudit till arbetsdag där skolgården fanns i centrum men även mycket arbete kom att utföras inomhus. Ett tjugofemtal personer var igång. Inomhus var det hyllor och skåp som skulle uppsättas samt massor av rullgardiner som först måste justeras innan de kom upp i alla klassrumsfönster mot solsidan. Ute var det målning av lekstuga, kiosken, samt ifyllande av färg vid hopphagar m.m Balansplankor fästes och sand lades både under gungor och i längdhoppsgrop. En ny basketkorg monterades liksom målnät. Platsmöbler tvättades rena efter vinterns omilda behandling och massor av skräp och emballage kördes till Östby . Ris m.m blev till en brasa. Skolträdgården fick sin beskärda del och vid förskolan Mörten byggdes en fin "lådbilstvätt" som säkert blir populär. Ett rejält handtag gjordes och arbetarna kunde gotta sig åt kaffe med dopp och en god soppa under tiden.


-Vi är väldigt tacksamma för allt utfört arbete, sade rektor Susanne Wall efter avslutad arbetsdag. 

Bildtexter  2945 Maria Elvingsson rengör plastmöblemanget. 2942 Jacob Brummer och Margareta Bäckström målar kiosken. 2944 Elevarbete om rymden på väg mot Östby. 2946 Östby ,here we come! 2947  Leif Peterson och Ingemar Olsson fixar en balansbom vid förskolan Mörten 2948 Johan "Finnerud" Karlsson fixar nya målnät.

IMGP2946 IMGP2947 IMGP2948 IMGP2942 IMGP2944 IMGP2945 

Kjell Olsson

GUDSTJÄNST VID KOPPERUDSTJÄRNET

2908 Ett bord med kors och vackra vårblommor var ett perfekt altare. 2909 Kyrkvärden Inger Peterson ringde in gudstjänsten. 2910..och läste dagens text. 2911 Rune Bryngel läser ur bibeln. 2913-2914  Ett tjugofemtal personer hade mött upp vid Kopperudstjärnets gudstjänst. 2915 Kantor Britt Gagnero spelade gitarr till psalmerna. 2917 Göran Kjellerg och Siv Forsén-Kjellberg grillade och bjöd på korv. 2918 Inbjudande och goda korvar. 2919-20 Bengt Sandström både predikade och åt korv. 2121 Fr.v Gerd Persson, Britta Jakobsson och Britt Gagnero har alla glada barndomsminnen från Kopperud.

IMGP2921 IMGP2908 IMGP2910 IMGP2911 IMGP2913 IMGP2914 IMGP2915 IMGP2917 IMGP2918 IMGP2920

Kjell Olsson

TIPS, TAL,SÅNG OCH RAKETER VID VALBORG I RUDSBYN

Vädret bjöd som vanligt på lite olika ansikten när Valborg firades vid Myrsjöns strand i Rudsbyn. Först stod ett par kluriga tipspromenader längs gång och cykelvägen på programmet. Långseruds manskör under ledning av Anders Segerström sjöng tre traditionella vårsånger. Ola Axelsson, ordf i LRF Norra, talade till våren och betonade de öppna samtal som då förs och att man tillsammans kan nå framgång i en bygd.


-Det visar inte minst Långserud på., sade Ola dom även betonade bygdernas brinnande intressen som leder framåt och till framgång. ett fyrfaligt leve för våren följde innan manskören sjöng ytterligare två sånger. Före Rudsbyn så hade manskören besökt Smedgården. Prisutdelning för promenaderna följde och vuxenklassen var svårast med två vinnare som hade nio rätt på tolv frågor. Frågorna var av det slag som fordrar viss lokal kunskap och svaren finns vare sig på Google eller Wikipedia. Agneta Bäckström vann före Karin Olsson och utslagsfrågan, antalet tändstickor, avgjorde. Agneta gissade 459 st och karin 947. Rätt svar var  368st. Rätt rad var  Bruce Dern, år 1980, Rotvik i Gillberga, 1975 gällande brandstationen , Franciskus, Sigtuna, 130 njörnar på 1930-talet, Lasse Berghagen, 36 korvar, 28 mars för tranorna, 212 km/h samt2537573 äppelträd. Rätt rad var 122 1×1 xx2 x11. I barnklassen fanns det två med tolv rätt. Lina Gullberg vann före Leah Blixt efter 288 resp 100 tändstickor. Rätt svar var: färskpotatis, tjuvarnas jul, gullviva, skidor, kalv, cowboy, Villa Villerkulla, Norge,Danmark, Island och Finland, corn, oktober, Georg W Bush och 13 december. Rätt rad: 2xx 12x x1x 122.  En luftpistoltävling ägde rum under kvällen. I barn och ungdomsklassenhade Albin Bryntesson 20p medan John Wahlund och Simon Brummer nådde 18p. I vuxenklassen fock Martin Larsson 25p och Lisa Sprengel 15p. Korv och godis liksom lotter försåldes. Som avslutning avlossades en rejält fyrverkeri och när sista raketen blommat ut kom regnet i allt snabbare takt. Bakom det trevliga arrangemanget stod Långseruds Bygdegårdsförening samt Rudsbyns befolkning. Ett extra tack framfördes till Rune Ryberg och Bröderna Johansson i  Backa.

2891 De rejäla brasan värmde skönt. 2894 Ola Axelsson höll vårtalet. 2897 Långseruds manskör under ledning av Anders Segerström. 2903-2904  Spännande med brasa på kvällen. 
IMGP2904 IMGP2891 IMGP2894 IMGP2897 IMGP2903

Kjell Olsson