ADVENT SJÖNGS IN I SILLINGSFORS

Det är sedan flera år tillbaka en tradition i Långserudsbygden att adventstiden sjungs in med en konsert i Sillingsfors missionshus. Så skedde även i år och både körledaren Anders Segerström och kyrkokören var på strålande humör. Olle Danielsson kunde hälsa ett fullsatt missionshus välkommet och han anknöt till advent och allt ljus som tänds.

Kyrkokören inledde med En Hosiannasång i mazurkatakt varpå följde Fröjda dig. 

-Det går lätt att sjunga och man sitter nära publiken, menade både Anders och körsångarna.

Dotter Sion och Bereden väg för Herran, i folkviseton,följde från kören.

-Vi har en mörkerspårning i Kila med tonårsscouterna och med lite ljus kan man lotsa sig fram mellan de reflexer som hängts upp,sade Olle. Han talade även om att alla människor är en reflex för ljuset som kan tas emot.

-Jesu kärlek är också som en reflex, sade Olle även.

Birgit Bergendal sjöng solo, det skulle ha varit kvartettsång men sjukdom lade hinder i vägen. Birgit klarade dock på ett utmäärkt sätt av Gören portarna höga. En "riktig" kvartett följde då Birgit tillsammans med Karin Olsson, Emma Danielsson och Sofia Bennetoft sjöng Vinterlandskap, en nyskriven sång.

Köravdelningen avslutades med en lite jazzig sång, Stjärnor i mörka fönster. Sjung hans lov var den sista sången och en tacksam publik applåderade rejält. Unisont sjöngs Gå Sion din konung att möta samt Det susar genom livets strid. Olle Danielsson tackade kör och körledare och inbjöd till ett härligt kaffe och smörgåskalas. Ett åttiotal personer lät sig väl smaka. Det pålystes även att den 17 december kommer Emma Danielsson att berätta om sina spännande resor i österled.

7398 Långseruds kurkokör under ledning av kantor Anders Segerström sjöng in adventstiden på ett välsjunget sätt 7402 Birgit Bergendal sjöng solo fast det skulle varit kvartettsång. Sjukdom satte p för sångkamraterna men Birgit klarade elegant det hela

7407 fr.v Birgit Bergendal,Emma Danielsson,Karin Olsson och Sofia Bennetoft bjöd på nyskrivna sången  Vinterlandskap

imgp7407 imgp7398 imgp7402

Kjell Olsson