AMBO OCH BARNBIBLAR I KYRKAN

Det fanns många inslag i adventsgudstjänsten i Långseruds  kyrka. dels invigdes den nya ambon d.v.s "En liten talarstol"  där man kan lägga papper, böcker m.m som skall användas under gudstjänsten. Björn Svanqvist har tillverkat den vackra ambon mestadels av björk. han berättade dock att den har både nyhet och historia då det är LED-ljus i toppen men en hundraårig sprint som är en viktig del. Björn fick blommor och en varm applåd. Nämnas kan att den duktige snickaren även tillverkat hyllor och skåp till kyrkan. 

Gunnar Imberg inledde med att berätta om kyrkklockornas betydelse, främst förr då det inte fanns så mycket ljud i luften.

-Då meddelades både kungliga bröllop och begravningar och man kallade folket till kyrkan,sade Gunnar. denna gång var det även en fotgrafringning,skojade han.

Kyrkokören under ledning av Anders Segerström sjöng flera sånger som passade adventstiden. Fyra sexåringar fick sina barnbiblar. De var Henry Graad, Lea Blixt, Linnea Rosenhult samt Aston Andersson. Utdelare var Karin Bäckström.Gunnar Imberg läste dagens evangelietext  ur Barnens Bibel och på passande ställe sjöngs Hosianna. Efteråt bjöd Lönnskogs Vävkollektiv på kyrkkaffe med gott hembakt bröd

 

Bildtext 7419 Björn Svanqvist tackades för det fina arbetet han gjort med att tillverka en ambo, en liten talarstol där det går att lägg papper eller kanske en bok i samband med en gudstjänst 7422 Fr.v Henry Graad, Lea Blixt, Linnea Rosenhult samt Aston Andersson fick ta emot Barnens Bibel då de alla är sex år gamla. Utdelare var Karin Bäckström

imgp7419 imgp7422

Kjell Olsson