Author Archives: Adam Payne

LÅNGSERUDS FRISKOLA HAR HAFT STÄMMA

Ett lite tunt snölager samt strålande solsken och välkomnande marschaller inramade Långseruds Hantverksgrupp trettiofemte julmarknad.Denna hölls i Långseruds Bygdegård. Strax innanför ingången väntade glögg och pepparkakor och det gjorde besökarna på bra humör. På välfyllda bord fanns massor av textilier där mycket var stickat. Vantar och mössor liksom sockor väntade på hugade köpare. En krans för ytterdörren och grankvistar med juldekorationer fanns också. Många passade på att köpa havrekärvar till fåglarna. Vid en lotteritombola stod bl.a Bengt Johansson och sålde både vinst och nitlotter. Ät och drickbart presenterades på ett annat bord. Sylter och safter liksom mjukt bröd och knäckebröd hade stor åtgång. När benen ville vila var det bara att slå sig ned och dricka kaffe eller saft samt äta gott hembakt bröd där skinksmörgåsen lockade lite extra.

Bildtexter: 670 Margareta Bäckström överlämnar blommor till Anders Axelsson och Morgan Nilsson väntar på sin tur. Båda avtackades som revisorer i Långseruds friskola 680 Fåglar behöver kärvar tyckte  fr.v Elin,Amanda,Clara,Molly och Linnea 685 Bengt Johanson skötte tombolan 689  Kanske ett nytt förkläde, funderade Ulla Bäckström 690 Mycket värmande saker fanns på ett bord   696 Amanda funderar över den lilla julgruppen  698  Lilla Clara, liter mer än året gammal, fängslas av en röd kula tryggt sittande i morfar Göte Jakobssons knä 701 Lilla Clara fängslas en en vacker kula tryggt sittande i morfar Götes knä

80 total views, no views today

MYCKET FOLK KOM TILL LÖNNSKOGS JULMARKNAD

Sedan många år tillbaka anordnas en julmarknad över två dagar i Lönnskogs Folkets Hus. Så skedde även i år och speciellt på lördagen var det rena invasionen med massor av folk.-Vår julmarknad  har blivit något av hemvändardagar och det är ju väldigt roligt, sade Birgitta Johansson, kassör i folkets husföreningen. Det var välfyllda bord som mötte besökare och kunder. Praktiskt nog så var det olika bord för olika varor. Först var det ett bord fyllt med saker som kan ätas ex. tunnbröd, limpor, annat matbröd och goda kakor. Vid nästa bord fanns det saker som behövs vid kommande kyla såsom ex sockor och vantar samt mössor. Tredje bordet tillhörde juletiden med massor av tomtar m.m  Längs långsidan fanns olika trähantverk liksom smycken och dukar samt lampor. Lotter med fina vinster kunde köpas vid ett bord och där knep Jonny Lund högsta vinsten med nummer 100 på ena lotteriet. Helena Johansson , hembygdsforskare av rang, hade satt upp en fotoutställning med motiv från “gamla Lönnskogsbygden” samt en annan med förstoringar över olika vykort bl.a från Sillingsforsområdet.  Det fanns även skol och konfirmationskort att bese och i sin dator hade Helena ett otal fotografier. En som blev mycket glad var Sonja Karlsson (Larsson) som fick se sig själv, sin klass och lärarinnan Greta Johansson. Skolkortet på de sjutton eleverna, troligen hela elevgruppen vid Övra Lofteruds skola, togs troligen i början av femtiotalet.-Fröken Greta gjorde sitt sista läsår och jag minns henne med stor värme, sade Sonja. -Det är många som återsett skolbilder och kommentarerna har oftast varit roliga, sade Helena.-Sålunda benändes Elfosbyn som det Högre Allmänna Läroverket och ner i Långserud fanns Sillingebyns Tekniska.-Eller som när jag och Roland Takman slutade i Lillebacka, då lades den ned, och vi ansåg ju att vi tog med all kunskap därifrån, skrattade Jonny Lund.Vid ett bord fanns böcker med historiskt innehåll samt Lönnskogsbygdens egen almanacka. Mats Johansson har nyligen avslutat sin fjärde och sista bok militärhistorien allt från indelningsverkets införande 1682. Mats har följt arton indelta soldater från Lönnskogsbygden.-Deras öden och äventyr har kunnat följas bl.a genom Carl Otto Nordensvans bok Värmlands Regementes historia från 1904, säger Mats. Förutom de enskilda ödena är böckerna ger böckerna en insikt i hur livet var både i det militära samt “hos de därhemma”.Första boken hette Hannibals eld, den andra Lön från Skogane, tredje fick titeln Lönn han går hem han samt sista delen Nu kommer Lönn. I den sista får man vara med till Indelningsverkets upphörande 1901.Det har tagit runt tjugo år för Mats att forska kring livsöden och samtidshistoria samt skriva de fyra omfattande böckerna. Kanske en julklapp för de historiskt intresserade inte bara i Lönnskogsbygderna ?
När besökarna ville vila benen så passade det bra med kaffe eller saft och Lönnskogsvåfflor, även det en tradition.

Bildtexter: 635 Spännande inskription på ett skåp för någon slags dryck 636 Juliga textilier 637 Värmande saker för vinterbruk 638 Mats Johansson är nu klar med de fyra böckerna om militär historia ända från 1600-talet  645649 Sonja Karlsson blev jätteglad att få se sig själv på ett klasskort från femtiotalet i Övra Lofteruds skola. Helena Johansson hade koll på kortet 650 Helena Johansson hade satt upp gamla förstorade vykort från Långserudsbygden  653 Sonja Karlsson blev riktigt glad när hon fick se ett skolfot från Övra Lofteruds skola från slutet av femtiotalet. Helena Johansson hade fotot i sin dator 654 Vackert handarbete 657 -Skall vi köpå med lite gott hembakt bröd ?  660 Något varmt för “glöggflaskan”, tyckte Margareta Klasson och Jonny Lund instämde 661 Jonny Lund vann högsta vinsten på ett lotteri 666 Lilla Nelly gillade Lönnskogsvåfflan

54 total views, no views today

LRF ORDNADE EN INTRESSANT STUDIE OCH INFORMATIONSRESA TILL NORRA DELARNA AV SÄFFLE

Bildtexter: 602 Håkan Lundqvist berättade både om katastrofen i januari och glädjen över att inom kort fylla den nybyggda ladugården med ungdjur igen  603 LRF i Säffle hade inbjudit till en resa i Säffles norra delar 610 Håkan Lundquist berättade om framtidsplanerna  610 Den nya ladugården har etthundrafemtio platser för ungdjur 611 Håkan Lundquist gav en positiv syn angående framtiden vid Aspsäters gård  616  fr.c Clas-Göran Kihlström (m) Jan Kareiusson (Kd) samt J-O Larsson LRF,mjölkproducent samt Mikael Johansson,Näset S.a LRF, svinprdoucent, lyssnade intresserat vid besöket på Aspsäter gård 631 Nils Axelsson, ung köttproducent på Tops gård i Långserud, berättade om verksam,heten där 633 Jonas Byh berättade om sin verksamhet och syn på lokala råvaror som mycket viktigt för framtiden inom matbranschen 612  Ola Axelsson t.h ansvarade för studieresan i norra delarna av Säffles jordbruksdistrikt 630 Hans Peterson t.v mjölkprodocent samt Ina Andersson (M) lyssnade intresserat

38 total views, no views today

MÅRTEN 30 ÅR FIRADES STORT I LÖNNSKOG

Hjärtligt välkomna till Lönnskogs Folkets Hus, sade Lena Johansson, ordföranden i Lönnskogs Folkets Husförening. Ett drygt fyrtiotal personer hade kommit till ett vintrigt Lönnskog för att fira att Mårten eller Mårtenkvällarna fyller trettio år. Lönnskogsfolket hade lagt ned stor möda och arbete på att iordningställa en festlig lokal. Där fanns  ljusslingor på borden, hembakt bröd på faten och mera festlig dukning samt trettio ballonger i taket.Lars Richter, ordförande i Långseruds Utvecklingsgrupp, tackade för det varma välkomnandet och berättade om Mårtenkvällarnas uppkomst.-Det kommer väldigt få personer till ett årsmöte och vi ville både presentera vad som skett genom Utvecklingsgruppen samt efterfråga vilka saker vi skulle arbeta vidare med, sade Lars. Då blev Mårtendagen, elfte november, en lämplig dag att fira en  “kompletterande nationaldag” för Långserudsbygden. Mårten är ju namnet på Långseruds anfader efter förvanskningen av  Mårtens män, enligt sägen.Lars Richter och Kjell Olsson gav under tjugo minuter tillbakablickar från tidigare Mårtenkvällar och det  är verkligen mycket som skett.Lars kunde även meddela att det flyttat in sexton nya sockenbor under senaste året.Lönnskogs Folkets Hus är verkligen ett av naven i bygden och lokalerna är verkligen i toppskick tack vare stort ideellt arbete.Birgitta Johansson, kassör både i Folkets Husföreningen och Elofsbyns lägergård, berättade lite om det hela.Folkets Husföreningen bildades 1948 och har sedan både byggts ut och renoverats för att kunna fungera på bästa sätt. Lokalerna hyrs ut för olika aktiviteter och all utrustning finnes på plats. Det senaste är nya sköna stolar som bl.a LUT-fonden varit med och bekostat. Lönnskogs Byalag bildades 2001 och anordnar olika slag av aktiviteter, ger ut en populär almanacka med motiv från bygden, sköter informationsverksamheten samt hjälper bl.a till med vandringslederna. Ytterligare en förening är Elofsbyns lägerskola. Där får skolklasser t.o.m åk 9 från Säffle gratis bediva lägerskoleverksamhet tack vare samarbete med  Säffle Kommun och SÄBO. På somrarna är det vandrarhemsverksamhet och lokalerna hyrs även ut i olika sammanhang.. Lönnskogslöjdarna bildades 1984 och denna aktiva förening förenar odlandet av hantverkskunnande och anordnande av en sommar respektive vintermarknad. Detta är de stora hemvändardagarna och även andra söker sig till Lönnskog då man vet att det finns varor av hög kvalité samt inte minst de berömda våfflorna.Solveig Jansson berättade om ytterligare en förening, Lönnskogs Vävkollektiv. Denna bildades 1988 och idag är det åtta aktiva vävare som träffas minst en gång i veckan största delen av året. Man väver både för egen del samt viss försäljning främst vid de egna marknaderna. Ett axplock av  vackra vävda alster fanns presenterade på en vägg. Gästerna passade på att gå ned i vävstugan samt bese de vackra vävar som fanns uppsatta. Dukar, trasmattor och löpare och handdukar ser dagens ljus.Kosmalas Kalasorkester bjöd därefter på skön musik av bl.a Eagles, Mikael Wiehe,Bob Dylan, Del Shannon samt några countrylåtar. Applåderna var både långa och varma. Kaffe samt digra fat med hembakt bröd smakade förträffligt och som avslutning blev det ett riktigt tårtkalas.Lars Richter tackade för det storartade jubileumsfirande som Mårten firarna fick ta del av och passade på att slå ett slag för de nya Långserudströjor i extra miljövänligt material som tagits framNär festligheterna var avslutade passade många på att titta på Helena Johanssons senaste utställning bl.a gällande gamla vykort från Långserudsbygden. Helena har även satt upp ett antal fotografier från Lönnskogsbygdens historia.Det blev en synnerligen trevlig kväll när Mårten firades och redan  den 23 och 24 då Lönnskogslöjdarna anordnar sin vintermarknad.

Bildtexter: 455 Birgitta Edvardsson-Kyrk väver en vacker duk  475 Det var verkligen vackert pyntat på borden 477 Ingemar Olsson ryckte in som serveringspersonal vid påtåren 478-479 Sju månader gamle Evert Johansson var yngste Mårtenfiraren  483 Lars Richter, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp, berättade om Mårtenfirandets början samt gav exempel på programpunkter ur den trettioåriga historien

106 total views, 4 views today

REKORD VID LÅNGSERUDS KYRKOAUKTION

Slutsumman blev  19.239 kr (inklusive försålt lotteri om 5000kr) när Långseruds kyrkliga arbetskrets anordnade sin traditionella höstauktion. Ett femtiotal personer från både Långserud och närbelägna socknar hade kommit och det blev hög stämning och god budgivning. Störst sug var det efter det ätbara d.v.s knäckebröd, surdegslimpor, brödkakor, småkakor m.m Även fem årgångar med finfina vinster gick snabbt åt liksom ett nummerlotteri på bröd. Ett antal spännande paket försåldes liksom mjuka varor såsom vantar, sockar,dukar m.m. Monica Sandström både hälsade välkommen och tackade för den stora generositeten. Hon berättade även om vad pengarna går till och det är olika behjärtansvärda insamlingsmål både inom Sverige och internationellt. Vinsterna  från det försålda lotteriet delades ut och togs om hand av goda vänner och grannar.,

Borden fylldes snabbt hos köpsugna besökare vid Långseruds kyrkliga höstauktion

Kjell Olsson

122 total views, 4 views today

TRAVFEBER I LÅNGSERUD

Travsporten har stor betydelse runt om i bygderna. I Långserud kunde man i helgen glädja sig åt stora framgångar i samband med Årjängstravets Grand Slam 75, säsongsavslutningen.-Ja, det var en glädjens dag, säger Bror Bornetjärn som liksom många andra kunde känna stor glädje över Långserudsbygdens framgångar på olika sätt.Dels blev bygdens son, Magnus Jakobsson, dubbel championatvinnare med nitton segrar samt tränarchampionskap. Det var fjärde championatet på Årjäng och elfte totalt. Dels kunde Egge Piril åter vinna till sina femton andelsägares glädje.Svintatösen är namnet på det handelsbolag ,som äger Egge Piril och som till stor del består av Långserudsbördiga, personer. Egge Piril kunde vinna Jägarförbundet i Årjängs lopp med 35.000 till vinnaren. Som fin tvåa kom ännu en Långserudshäst genom Barkborren med C-J Jepson i sulkyn.Det var inte slut på framgångarna med det utan andelshästen Bilbo BS vann igen och närmar sig därmed 1,2 miljoner kr i  inkörda medel. Här var förstapriset värt 50.000 krNär ST hälsade på hos Bilbo BS och Barkborren var det lite “dagen efter” med akupunktur och massage som Therese Sinding utförde.-Bilbo BS var den förste hästen som bara hade tjugo andelsägare och de är verkligen trogna sin häst runt om på travbanorna, säger Eva Andersson. Bilbo BS är nio år och kan tävla fram till femton då han kan bli avelshingst. En som njuter pensionärslivet i hagen är Höstbofredrik som avslutat sin karriär. Det verkar även som tronföljden på tränarsidan är säkrad då  Sara Agnas just nu är på Wången och ser fram emot en möjlig proffslicens nästa år.-En travtränare är alltid full av optimism även om det mullrar i omvärlden, säger Bengt Malmqvist som tillsammans med dottern Anna och Rolf  Pettersson kvalat in fyraåriga Janica efter Järvsöviking och Vonna. Blodsband finns bakåt till Plentina, en av Bengts bästa hästar.-Det blir alltid bättre i framtiden, sade Bengt som är en färgstark travprofil i Långserusdbygden. Travbanden är verkligen sammanflätade och Magnus Jakobssons mor,Birgitta, kunde glädja sig åt seger för Global Wonderful, en fransk häst som sonen Magnus köpt och kör. Birgitta är också i en riktig hästfamilj där Magnus är fjärde generationen efter Albin Jakobsson. Birgitta är en av 68 delägare i Global Wonderful som f.ö har två damer som hela tiden håller alla uppdaterade kring allt som gäller hästen. Maken Sixten har också ett brinnande travintresse och hade framgångar med bl.a Mia Sand och Redgarsvärn.Även lanthandlaren Jan Hillerström har en häst med dottern Angelica där den sistnämnde står för det “praktiska”, säger Bror Bornetjärn. Det blev en hedrande femteplats i Årjäng med Sättransakira Rich med Magnus Jakobsson i sulkyn.Vad gäller Magnus så började han tidigt och tillsammans med pappa Sixten så var Edsol det första löftet. Sedan började Magnus snabbt i Årjäng som lärling hos Ove R Andersson och Björn Norsell för att senare som nittonåring komma till Olle Goop. Magnus var en av de första som anställdes på Lökene. År 1995 startade han eget och har idag femtiofyra hästar i träning och sex anställda.-Ja, redan under skolåren fanns det stort hästintresse hos bröderna Magnus och Mikael Jakobsson. När eleverna skulle presentera sina hobbies visade Mikael hur man spelar V 5.

Bildtexter: 162 En hästägare är alltid optimist inför framtiden, säger Bengt Malmqvist med nykvalade Janica    167 Bilb BS får lite akupuntur och blir ompysslad i Eva och Mats Anderssons stall i Långserud efter segern vid Årjängs travbanas säsongsavslutning Therese Sindin har satt nålarna och Eva Andersson “gosar” 170  Barkborren blev tvåa efter “gårdskamraten ! Bilbo BS 179 Höstbofredrik är en glad pensionär som gillar brännässlor 182  fr.v Sixten Jakobsson, Bror Bornetjärn och Birgitta Jakobsson talar gärna  om trav både från förr och idag

Kjell Olsson

288 total views, no views today

HÄRLIG TUR TILL GILLERTJÄRN FÖR SKOLELEVER

I ett strålande höstväder med solsken och blå himmel samt härlig höstluft gjorde klass 5-6 vid Långseruds friskola en utflykt i biologins tecken. Inom socknen ligger ett naturreservat vars syfte är att skydda ett bestånd av idegranar. Klassen och lärarna började vandringen nere vid Finnsjön, Vildmarken, och det är en ganska brant stigning upp mot idegranarna och Gillertjärnet. Johan !i böten” Graad hade sett till att det under en lång sträcka fram mot reservatsgränsen fanns en naturlig parkourbana då det nyss skett både gallring och röjning. Spännande klättring ! Man passade även på att beundra den fina utsikten över Finnsjön och längs vägn tittade man på vad hösten har att erbjuda. Målet, Gillertjärn, nåddes och där blev det fikapaus ur medhavd ryggsäck. Chokladkakor gav matematikmöjligheter i bråkräkning. Det tiogradiga vattnet inbjöd inte till något dopp och det var sparsamt med liv. Skräddare och spindlar infångades dock och synades. de som ville gav sig upp på Svartsjöhöjden och utsikten därifrån är bedårande. ´Det lektes även skogslekar i den kuperade terrängen. Man kollade även på de lite speciella idegranarna. Vägen tillbaka gick snabbt och nere vid Finnsjöns strand hade Kenneth Jansson ordnat med en rejäl grillbrasa. Där fick eleverna steka kolbullar d.v.s stekt fläsk och hälla på pannkakssmet. Dessutom grillades korv. Alla lät sig väl smaka av maten och som helhet blev det en mycket lyckad dag ute i naturen.

Biltexter: 111 Långseruds friskolas klass 4-5 besökte naturreservatet Gillertjärn under en härlig höstdag   112 Finfin utsikt över Finnsjön  118 Läraren Jessica Adolfsson berättar om vad det betyder att ett naturreservat skapats 122 123 Målet nått, Gillertjärn- Fikapausen passade perfekt  129 Det fanns inte så många aktiva insekter i det kalla tjärnet men några skräddare fick finna sig i att bli synade 130131 Det gällde att vara lite akrobatisk för att nå ned med insektshåven till vattnet  133 Idegranen har speciella kvistar 134 Spännande idegranskvist som hittats på marken 136 Dyngvåta strumpor bäddade för ny variant på fötterna, vantar  137 En riktig parkourbana med gallrad och röjd skog på vägen fram emot naturreservatet 144145 Vid Finnsjön gräddades kolbullar och grillades korv  147 En perfekt kolbulle med stekta fläsktäringar och pannkakssmet

Kjell Olsson

238 total views, no views today