BANKBESÖK I LÅNGSERUD

LUT d.v.s Långseruds Trivsel och Utvecklingsfond inbjöd nyligen Westra Wermlands Sparbank till ett informationsmöte på Smedgården.  Kontorschefen Marcus Myrebring, företagsrådgivare Marie Öberg samt privatrådgivare Marine Hammarström hade mött upp och ett tjugotal personer både privata och från föreningslivet hade kommit.

Det gavs information kring Westra Wermlands Sparbanks verksamhet och specialområden.

-Vi försöker att hålla en hög personaltäthet, vara aktiva i de bygder vi finns och främja den lokala utvecklingen både på företags och föreningssidan, sade Marcus. På en fråga svarade han att man kommer att ha kontant hantering i så länge det är möjligt. Han berättade även på frågor kring sponsring av föreningar och det kan beslutas lokalt.

Leif Peterson tackade både de som kommit från Årjäng och de från bygden som visat intresse för att få information och kunna ställa frågor. han meddelade även att det kommer att hållas en Nobelfest för Långserudsbygdens pensionärer på Skafferiet den 10 december. Arrangörer är Smedgårdens Trivselgrupp och föranmälan önskas. Det blev även en liten rundvandring på Smedgården och just nu finns faktiskt en lägenhet ledig. Bildtext fr.v Marie Öberg, Marcus Myrebring samt Marine Hammarström från Westra Wermlands Sparbank var inbjudna av LUT i Långserud, Leif Peterson.för att ge information och svara på frågor

IMGP1802