FÖRRÅDSBOD VID LÅNGSERUDS BYGDEGÅRD

I somras invigdes ett antal nyproducerade bänkar för utebruk vid olika aktiviteter vid Långseruds hembygdsgård. Dessa hade under trivsamma former tillverkats vid ”tomteverkstaden” hos Björn Svanqvist. I.o.m detta så uppstod ett behov av förvaringsplats både för bänkarna och annat som idag tar onödig plats i logen. Ett beslut togs vid årsmötet och skisser gjordes och ansökningar sändes in. När detta var klart på börjades arbetet och ett tiotal allroundkunniga hembygdsvänner skred till verket. Byggnaden, som skall smälta väl in i miljön, mäter 3×7 meter. Byggnadsvirke har både tagits i skogen samt inköpts. På taket kommer det att läggs skifferplattor och när ett år har gått kommer väggarna att behandlas.-Det har gått väldigt bra och fort och vi har även sökt och fått en del stöd för projektet bl.a genom LUT-fonden och ett byggnadsbidrag, säger Birgitta Kyrk, ordf i hembygdsföreningen.-Det här är verkligen kul att göra något tillsammans, säger nyblivne pensionären Gunnar Bäcklin och övriga instämmer. Det blir en hel del prat och skämt och stämningen höjdes rejält när det till kaffet vankades nygräddat bröd från bagarstugan genom Birgitta och Siv Forsén.

Bildtexter: 87  Gavelarbete på den nya förrådsboden som byggas vid Långseruds hembygdsgård  89 Rolf Carlsson har stor erfarenhet av sågarbete  84 Per-Anders Henningsson har nyss löst ett litet byggproblem 91 Tjugoen kvm kommer den nya förrådsboden vid Långseruds hembygdsgård att mäta 95 Många glada skratt och skämt hanns med vid fika där nygräddat bröd smakade toppen 99 Förrådet smälter väl in i miljön vid Långseruds hembygdsgård

Kjell Olsson