FRILUFTSGUDSTJÄNST I ETT GRÖNSKANDE VALLEBERG

För tredje året i rad hölls en ekumenisk friluftsgudstjänst vid Valleberg i Långserud. Naturen är fantastisk och massor av ståtliga ekar,askar,lönnar och t.o.m kastanjeträd ger ett nästan magiskt kyrkorum i det fria.Närmare trettiotalet personer med sittunderlag och fikakorg hade mött upp när Anna Danielsson Doverhög och Inger Peterson hälsade välkommen. Anna ringde i en klocka och läste ur dagens texter.Psalmen Den blomstertid sjöngs unisont innan Olle Danielsson talade över en av dagens texter, Att växa i tro.-Man kan även tala om oro och det finns det ju mycken just nu,, sade Olle. Han gav exempel på klimatoro, böndernas oro för regn och/eller torka..Han talade även om ords betydelse och vad man kan packa i en ryggsäck.-Viktiga ord som kram och krama, förlåta och förlåtelse liksom kunskap,kläder och regnkläder är saker man kan packa ned, sade Olle och utvecklade även tankarna kring det hela.Andakten avslutades och alla plockade fram sina kaffekorgar och man njöt i fulla drag över den fantastiska naturen.