HUR KOMMER MAN ÅT ”MILJÖSVINEN”

 

 

 

 

Hur tänker folk som bara låter andra  ta hand om deras skit?" Återigen har någon/några bara av slapphet (?) ställt ned ett stort antal sopsäckar utanför containrarna vid en återvinningsstation i Långserud längs E 45. Ena dagen är det rent och snyggt, andra dagen står där 13 sopsäckar i olika färger och former och tredje dagen har fåglarna haft sin buffé och det ser ut som en svinstia (ursäkta svinen!) 

Detta sker på många ställen att någon enda sabbar för övriga. Skall det behöva vara så ? Hur stoppar man det hela ? Hur får man bort latheten och totala slappheten mot det gemensamma ? Det är allt från elektronik, byggnadsmaterial,rena sopor och burkar/glas.

Man är så lat att man inte orkar sortera burkarna, många med pant, utan bara ställer ned säcken lutad mot containern. 

På något ställe försökte man med pensionerade poliser som vakter och andra har försökt få övervakningskameror. PUL-lagen satte stopp för båda slagen. Det diskuteras i valrörelsen om det globala miljöhotet men ingenstans ser man om det lokala. Nedgrisningen är ju ett miljöbrott och när alla möjligheter, vädjanden m.m inte har någon verkan måste något annat ske. Rejäla straff och övervakningar, attitydförändringar ?

Naturligtvis måste containers tömmas ofta på sommaren. Kommunerna gör upp avtalen. Den enskilde sorteraren bör snabbt kunna ringa och anmäla när det är fullt. Kanske kan några stänger lämpliga för ändamålet finnas vid container för att skjuta på när det blir fullt i öppningarna. Det är säkert ofta tomt i mitten och ibland hjälper det att bara gå runt till en annan öppning på containern.

En fråga alltså till Säffles lokala politiker är vilka förslag man har till att få ordning på återvinningsstationerna ? Risken finns ju att flera dras in p.g.a misskötsel från några "miljösvins,ursäkta) sida.

Det finns ett utmärkt fungerande ställe som heter Östby men dit är det ju tydligen alltför långt ?

Raka frågor alltså: Hur ser kommunens avtal ut angående tömning av sopcontainrar ? Vem avgör frekvensen ? vem får betala för den ideligen återkommande städningen ?  (Stor heder åt de som snabbt utför den !) Hur gör man med "syndarna ? Kan frågan lyftas högre i hierarkin ? Får kameror sättas upp och bevakning ske ?

 

Ps. Medan detta skrevs landades ytterligare fem stora sopsäckar utanför containrarna

 

Sign  "Trötta på svineriet"

 

 

Hardy Börås, Långserud

Kjell Olsson Långserud