JULKRUBBAN FÄRDIG I LÅNGSERUDS KYRKA

Ett femtiotal personer hade kommit för att vara med i söndagens familjegudstjänst i Långserud.

-Idag handlar det om barnen, sade Margareta Bäckström. Hon samtalade med barnen från kyrkans barntimmeverksamhet . En symbolisk vandring med vuxna och barn som föreställde Jesus vidtog.  psalmen Nu tändas tusen juleljus följde lite samtal kring meningen "Bereden väg för Herran" innan alla sjöng Var inte rädd för mörkret. Den !"nakna" Julkrubban fylldes med alla de personer och djur m.m som skall vara där och Henning Malmqvist lade Jesusbarnet i krubban. Två barn samlade in kollekt och man sjöng Fröjdas vart sinne. Ledarna för barnverksamheten, Stina Danielsson och Karin Bäckström tackades och fick även rejäla applåder. därefter till kyrksaft och kyrkkaffe i sockenstugan

Bildtexter:
1861 Bereden väg för herran i symboliskt spel julspel med barn och föräldrar  1868 Henning Malmqvist placerar ut Jesusbarnet i julkrubban  1874 Versläsning  på gång vid familjegudstjänsten i Långseruds kyrka 1875 Tack för allt ni gör för oss !   Julkrubban fylldes på

1868
1875
1865

1875
1871
1865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson