KLART FÖR FLYKTINGBOENDE PÅ HOTELL VILDMARKEN

I mitten av förra vecka  godkände Migrationsverket att det f.d Hotell Vildmarken får användas som flyktingförläggning. Kriget i Syrien rasar för fullt och i TV kan alla se hur flyktingströmmarna ökar. Redan kommande vecka kan ett femtiotal personer, troligen familjer från Syrien komma till Vildmarken.

-Vi har inte fått exakt information ännu men allt tyder på att det är familjer som kommer först, säger Erik Jarnryd från Åmål som är platsansvarig. Eriki har ett tiotal år arbetat med barn och ungdomar i utsatta lägen och även inom asylmottagning i Norge.  Han och ytterligare personer hade inbjudits av Långseruds Utvecklingsgrupp till ett första informationsmöte i Långseruds Skafferiet.  Från Glava hade Ingela Jonsson, Glava Bygdekontor inbjudits. Hon hade en stor och viktig kunskap om hur man sedan 2011 tagit hand om de flyktingar som kommit. Från Säffle fanns t.f kommun och personalchef Anette Sörensen och det fanns även folk från Landstinget,Värmland. Lisa Sprengel, Långseruds Utvecklingsgrupp, ledde mötet som  utmynnade i att det så snart som möjligt skall anordnas ett stort informationsmöte där representanter för ägarna i Carewll skall finnas på plats. Dessa heter Daniel Tocca och David Malki och driver redan två boenden i Kungsör resp. Hofors. Förläggningen i Långserud är tänkt som en sluss eller ett transitboende, d.v.s ett boende man har i väntan på mer permanent boende i olika kommuner.

-Dessutom förväntar vi oss att någon representant från Migrationsverket finns på plats, sade Lisa Sprengel.
På plats i Skafferiet fanns Talal Anadani från Syrien. Han berättade om den verklighet som folk lever under i Syrien idag där över 200.000 personer varav många,många barn dödats i det krig som utökas alltmer. Bara under ett par dagar har 100.000 flyktingar flytt över till Turkiet.
-Vi arbetar nu för fullt för att få lokalerna i så bra ordning som möjligt och det kan bli 5-6 arbetstillfällen då det skall  vara dygnet runt bemanning i olika skift. Dessutom räknar vi med att kunna upphandla mat lokalt och även anlita lokala hantverkare, sade Erik Jarnryd. En buss kommer att finnas placerad på Vildmarken och beroende på hur sammansättningen kommer att bli tas kontakt med olika myndigheter för ex. skolgång.

-Jag har full förståelse över  att det kan finns oro och undringar kring en etablering och vi vill så snabbt det går träffa ortsborna i Långserud, menar Erik.
Ingela Jonsson från Glava berättade om hur ,man byggt upp en föreningspool där man på olika sätt hjälper till och det har gett bygdens folk fina möjligheter att skaffa vänner och dela med sig på olika sätt.

-Det är inte materiella saker som räknas utan den sociala, medmänskliga delen som betyder mest, sade Ingela.
Som sagt kommer ett stort informationsmöte att hållas så snart man kan få ihop alla ansvariga.

Kjell Olsson

Migrationsverket godkände i förra veckan f.d Hotell Vildmarken i Långserud som flyktingförläggning, en s.k sluss

Långseruds Utvecklingsgrupp kallade snabbt samman till ett styrelsemöte. Där fanns fr.v Anders Nilsson, Långseruds Bygdegårdsförening, Talal Anadani från Syrien,Erik Jarnryd, platsansvarig vid Vildmarken,Lisa Sprengel, Långseruds Utvecklingsgrupp samt t.f. kommun och personalchef i Säffle Kommun Anette Sörensen. Man beslöt att snarast möjligt ordna ett stort informationsmöte i Långserud dit alla inblandade samt alla ortsbor är välkomna.

ATT00001 ATT00002 ATT00003