KYRKBÄNKAR BLEV BRÖSTPANEL I LÅNGSERUDS KYRKA HUR TÄNKTE MAN MED CHOCKROSA PELARE ? STOR INRE RENOVERING I LÅNGSERUDS KYRKA

Alla femtio bänkarna är bortforslade på lastbil, starka lampor lyser och byggplast täcker delar av Långseruds kyrka. Vad sker?
-Massor av olika slag av renoveringsarbete pågår och till det kommer ytterligare saker som åtgärdas, säger Katarina Bjerker,kyrkogårds och fastighetschef i Säffle pastorat.
Efter några år av noggranna undersökningar, planeringar och till slut upphandling och beslut stod det klart att närmare sex miljoner kronor skall satsas, kyrkan stängas under lång tid och förhoppningsvis öppnas lagom till julottan.
Den som har huvudansvaret för det praktiska arbetet heter Jean-Louis Barréra och till sin hjälp har han fem-sex personer som kommer att jobba med olika delar av renoveringen.
Jean-Louis är glad och nöjd över förtroendet och tror att både upphandlingen och tidigare arbeten låg till grund att han och hans firma fick arbetet.
-Jag måste berömma Christer Eriksson, en av kyrkans folk, som sammanställt en pärm med mycket exakta instruktioner, säger Jean-Louis.
-Vi kommer att handskrapa fram den ursprungliga målningen av väggarna och marmoreringen kommer att ta lång tid, fortsätter Jean-Louis.
-Men det finns ju fina elektriska slipapparater ?
-Nej, det skall inte riskeras något., skrattar Jean-Louis.
Femtiotalet kyrkbänkar har lyfts ut och med lastbil körts till Hagfors där de kommer att behandlas och målas.
-Fantastiskt att få vara med om ett sådant här stort projekt, säger antikvarie Maud Forsberg och konservator Cecilia Forslund nickar instämmande.
Maud har en fullmatad pärm där alla kända fakta om Långseruds kyrkas historia, renoveringar och förbättringar finns.
-Senaste målningen inomhus skedde 1963 men det blev inte så bra, säger Maud.  Det har blivit ett färgsläpp som syns tydligt och troligen har för tät färg, felaktig spackelmetod kanske även skillnader i värme och kyla spelat stor roll.
Man har inga exakta år för den äldsta kyrkan på platsen men delar kommer troligen från medeltiden med mera byggnation under 1600-talet och man vet att korsarmarna ko till 1722-1724.
-En kul sak som vi hittat är att den bröstpanel som finns idag består till stor del av de yttersidor på de kyrkbänkar som installerades 1768, säger Maud. 1886 sattes bröstpanelen upp. Man ser ännu idag de nummer som varje kyrkbänk hade.
En annan sak som man inte riktigt har någon förklaring till är de "chockrosa" pelarna. Två av pelarna som håller upp läktaren visade sig vara målade i chockrosa färg.
-Det vore väl något att locka kyrkbesökare med ?
-Nja, det ror jag inte sade Lena Skoting  när hon på skämt fick frågan.
-Vi vet inte om det var "riktig" målning, någon provfärg eller någon "färgfällning", säger Jean-Louis.
Hela sju lager med färg måste skrapas bort och det är ett  rejält slit.
-Jag försöker att variera skrapningen så mycket det går, säger Heidi Hegvold och Hassan Jabouri.
-Just nu  försöker jag att få fram den "himmelsblå" färg som jag anar i taket, säger Heidi.
De många och stora sprickorna är ett annat problem som måste lösas.
-Spackling är av ondo och efter bara något år får man göra om, sade snickaren Gunnar Hermansson från Hagfors.
-Istället får man fräsa ur sprickan och tillverka en träbit som passar exakt, säger Gunnar.
-Ledaren för byggnadsgruppen, Sune Fransson, går omkring och myser.
-Tack vare mycket noga panering och ständig kontroll så fungerar allt mycket bra, sade Sune. Byggmöten hålls med jä,mna mellanrum och då går man igenom alla moment som klarats av och vad som skall komma.Naturligtvis dyker det upp saker som måste lösas men det sker i stort samförstånd.
Den 28 augusti kommer det att bli ett Öppet hus.
-Vi vill visa prov på de färgsättningar som kommer att användas, säger Maud Forsberg.
Förutom den inre renoveringen så ser man över energiförbrukningen, tillgänglighetsanpassar och föryngrar växtligheten vid Minneslunden. Vid den sistnämnda kommer ytterligare arbeten att göras.  Avloppsfrågan och ev. solcellslösningar är annat som kanske står på tur.
Hur som helst väntar Långseruds församlingsbor och andra intresserade av kyrkokultur med stort intresse på att Långseruds kyrka skall öppna igen efter en stor renovering.

 

Bildtexter:

3095 Relativt täta möten följer processen med kyrkrenoveringen i Långserud 30973098  Utvändigt sker inget större med Långseruds kyrka 3105 Maud Forsberg, antikvarie och starkt involverad i renoveringen av Långseruds kyrka, pekar på det äldsta målade skiktet 3107 År 1886 byttes kyrkbänkarna ut men delar av desamma blev sedan bröstpanel i kyrkan. 3110 Varje bänk hade ett nummer och dessa sitter kvar 3114  Avgående kyrkvaktmästaren Kurt Bengtsson t.v och den kommande Tobis Karlsson kollar  arbetet som sker 31173120 Heidi Hegvold skrapar fram en himmelsblå färg uppe vid taket på orgelläktaren 3124 Heide Hegvold skrapar fram himmelsblå färg vid taket på orgelläktaren 3126 Hela sju färglager måste avlägsnas 3127 Långseruds kyrka är tömd på bl.a kyrkbänkar och nu en arbetsplats med många slag av experter på kyrkrenovering på plats 31293131 Antikvarie Maud Forsberg t.v , huvudansvarige Jean-Louis Barréra samt kyrkogårds och fastighetschef i Säffle pastorat Katarina Bjerker funderar tillsammans 3139  Inget spackel här inte. påpekar snickaren Gunnar Hermansson som först fräst ur en spricka och sedan lagt i en riktig trästicka

3117
3120
3124
3126
3127
3129
3131
3139
3095
3097
3098
3105
3107
3110
3114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson