KYRKOPOLITIKER RESER RUNT SÄFFLE PASTORAT

Ett tjugotal kyrkopolitiker från Säffle församlingsråd, en del nyvalda, reser under två dagar runt och besöker alla kyrkor i pastoratet

-Vi vill att alla kyrkopolitiker, både nyvalda och "gamla", får se och besöka alla kyrkor i vårt pastorat, sade kyrkogårds och fastighetschef Katarina Bjerker. Simon Blom rattade runt och gjorde stopp vid Kila, Gillberga,Tveta,Långserud,Svanskog,Bro och S:a Ny där man besökte både kyrkorum och närbeliggande områden.

-Det är ett snabbt besök denna gång men det är viktigt att "känna av" hur stort vårt pastorat är och hur många enheter det finns, sade Katarina.

I Långserud, som kommer att stängas för en omfattande renovering, blev det naturligtvis en hel del frågor som ställdes av de intresserade kyrkpolitikerna. Kurt Bengtsson och Niklas Andersson tog emot i Långserud och både visade runt och svarade på frågor under det korta stoppet.

-Det är kul att åka runt och "insupa den positiva atmosfären" och inte bara prata ekonomi utan ge en känsla av hur stort ,vackert och omfattande vårt pastorat är, sade Katarina innan man drog vidare mot Svanskog. Det blir ytterligare en dag då de övriga kyrkorna får besök.