LÅNGSERUDS KYRKA KLARADE BESIKTNINGEN

-Det blir med stort beröm godkänt och nu börjar  garantitiden att ticka , både pustade och skojade Katarina Bjerker efter slutbesiktningnen av Långseruds kyrkas omfattande renovering. I stort sett allt innanför kyrkan väggar har målats om eller  förbättrats och arbetena har pågått i närmare åtta månader. 

Även huvudansvarige för det praktiska arbetet, Jean-Louis Barrera, kunde vara lugn efter det höga betyget.

-Redan 2010 började förstudien om den stora renoveringen att ta form och Långseruds kyrka kom att bli en s.k pilotkyrka, minns konservator Cecilia Skoglund. 

-Det sköna är att alla har dragit åt samma håll för det är många instanser som skall ha ett eller flera  ord med i laget, säger Katarina Bjerker. Det är massor av underlag skall tas fram och ansökningar göras. Katarina Bjerker som stått i spetsen för renoveringen tillsammans med en arbetsgrupp som regelbundet följt arbetet och då kunnat påverka och komplettera i processen.

I tisdags var det något av en första "examen" när slutbesiktningen skulle göras. Hantverkare med olika specialområden fanns på plats och under ett antal timmar gick man runt och kollade över vad som gjorts och vad som ev. behöver kompletteras. 850 kg färg har handskrapats bort, golv har slipats, bänkarna har målats om,  olika föremål har fått ny glans,kompletterande och ny belysning bl.a med LED-teknik har installerats, tillgängligheten har utökats, i stort sett alla ytor har målats och ny ljudutrustning i form av högtalare och trådlös hörhjälp mot hörapparat och stetoskop installerats. Uppvärmning kommer att ske med ny teknik och man har satt upp lister runt hela kyrkan som tätar mot både mössbesök och kalldrag. Nämnas kan även att det pågår arbete vid minneslunden och i framtidsplanerna finns  byte av avloppssystem och ytterligare tillgänglighetsanpassningar.

Festmässa och invigning kommer att ske tredje advent eller 16 december. 

 

Bildtexter:

6420 Altartavlan glänser både av förgyllning och bättre belysning 

6423   -Jo, vi kommer att bli klara, säger Gunnar Hermansson från Hagfors Snickeri

6425 Cecilia Skoglund och Tobias Karlsson lyfter upp en glänsande kerub som skall visa rätt psalmnummer

6425 Konservator  Cecilia Skoglund och kyrkvaktmästare Tobias Karlsson monterar en guldglänsande kerub  som skall visa rätt psalmnummer

6428 Alla detaljer granskades vid besiktningen

6429 Liggande glänsande kerub väntar på att sättas upp

6431 Konservator Cecilia Skoglund pekar på en detalj för Katarina Bjerker, kyrkogårds och fastighetschef

6435 Sune Fransson diskuterar en LED-ljusfråga med Anki Gustafsson, ansvarig för belysningen i Långseruds kyrka

6448 -Här de små hålen vi skall använda

6459 Nya förbättrade högtalare och en trådlös hörslingelösning både för hörapparat och stetoskåp har installerats genom Magnus Guatsfson, Ljudmakaren Säffle

6460 Timglasen kanske inte används så mycket idag men de har snyggats till och skall på plats 

6463 Tillgängligheten har förbättras bl.a med plats för rullstolsbundna

6420
6423
6425
6425
6428
6429
6431
6435
6448
6459
6460
6463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besiktningskommissionen gav med stort beröm godkänt för Långseruds kyrkas åtta månader långa och 6 miljoner dyra renovering

 

 

 

 

främre raden fr.v  Maud Forsberg, länsstyrelsen, Cecilia Skoglund, Jean Louis Barrera, renoveringsansvarig

Sara Bodin, tillståndshandläggare på Länsstyrelsen

Bakre raden fr.v Tobias Karlsson, kyrkvaktmästare, Katarina Bjerker, kyrkogårds och fastighetsansvarig, Anki Gustafsson, belysningsansvarig, Magnus Gustafsson, ljudansvarig, Sune Fransson,projektgruppen, Per-Olof Ståhlberg, el och värmeansvarig samt Gunnar Hermansson, snickeriansvarig

 

Kjell Olsson