LÖNNSKOGS FOLKETS HUS FICK PENGAR FRÅN LUT-FONDEN

Långseruds Utvecklings och Trivselfond kallad LUT-fonden har haft sitt årsmöte på Smedgården i Långserud. Där hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar som resulterade i att Leif Peterson omvaldes för ett år och styrelsen kommer att bestå av Daniel Ulff, Hans Hillerström,. Cecilia Nyström, Jonas Byh, Ingemar Olsson, Kerstin Olsson och Tore Andersson. Anette Bäckström tar hand om inkommande kondoleanser.

-Vi är något av en lokal arvsfond, förklarade Leif Peterson. Donationer, gåvor av olika slag och kondoleanser bygger upp fonden och sedan får ansökningar skickas in för att behandlas enligt statuterna.

Trivselfrämjande åtgärder och utveckling av lokalt företagande inom Långserud socken och både privatpersoner, föreningar och organisationer kan ansöka om medel.

En sådan hade inkommit från Lönnskogs Folkets Husförening som behöver köpa möbler m.m .De beviljades en summa av 40.000 kr som överlämnades vid årsmötet.  Lönnskogs F H-förenings ordf.Lena Johansson tog emot checken. 

Bland övriga objekt som stöttats kan nämnas handikappanpassning vid Långseruds friskolas entré och installation av en hiss. Vidare har medel gått till Långseruds hembygdsförening för värmesystem och en lekplats vid skolan samt audioutrustning vid Bygdegårdsföreningen.

-Vi ser dock gärna flera ansökningar, sade Leif Peterson. LUT-fonden har funnits i sex år.  Årsmötet avslutades med kaffe och smörgåstårta.