LRF ORDNADE EN INTRESSANT STUDIE OCH INFORMATIONSRESA TILL NORRA DELARNA AV SÄFFLE

Bildtexter: 602 Håkan Lundqvist berättade både om katastrofen i januari och glädjen över att inom kort fylla den nybyggda ladugården med ungdjur igen  603 LRF i Säffle hade inbjudit till en resa i Säffles norra delar 610 Håkan Lundquist berättade om framtidsplanerna  610 Den nya ladugården har etthundrafemtio platser för ungdjur 611 Håkan Lundquist gav en positiv syn angående framtiden vid Aspsäters gård  616  fr.c Clas-Göran Kihlström (m) Jan Kareiusson (Kd) samt J-O Larsson LRF,mjölkproducent samt Mikael Johansson,Näset S.a LRF, svinprdoucent, lyssnade intresserat vid besöket på Aspsäter gård 631 Nils Axelsson, ung köttproducent på Tops gård i Långserud, berättade om verksam,heten där 633 Jonas Byh berättade om sin verksamhet och syn på lokala råvaror som mycket viktigt för framtiden inom matbranschen 612  Ola Axelsson t.h ansvarade för studieresan i norra delarna av Säffles jordbruksdistrikt 630 Hans Peterson t.v mjölkprodocent samt Ina Andersson (M) lyssnade intresserat