MÅRTEN 30 ÅR FIRADES STORT I LÖNNSKOG

Hjärtligt välkomna till Lönnskogs Folkets Hus, sade Lena Johansson, ordföranden i Lönnskogs Folkets Husförening. Ett drygt fyrtiotal personer hade kommit till ett vintrigt Lönnskog för att fira att Mårten eller Mårtenkvällarna fyller trettio år. Lönnskogsfolket hade lagt ned stor möda och arbete på att iordningställa en festlig lokal. Där fanns  ljusslingor på borden, hembakt bröd på faten och mera festlig dukning samt trettio ballonger i taket.Lars Richter, ordförande i Långseruds Utvecklingsgrupp, tackade för det varma välkomnandet och berättade om Mårtenkvällarnas uppkomst.-Det kommer väldigt få personer till ett årsmöte och vi ville både presentera vad som skett genom Utvecklingsgruppen samt efterfråga vilka saker vi skulle arbeta vidare med, sade Lars. Då blev Mårtendagen, elfte november, en lämplig dag att fira en  ”kompletterande nationaldag” för Långserudsbygden. Mårten är ju namnet på Långseruds anfader efter förvanskningen av  Mårtens män, enligt sägen.Lars Richter och Kjell Olsson gav under tjugo minuter tillbakablickar från tidigare Mårtenkvällar och det  är verkligen mycket som skett.Lars kunde även meddela att det flyttat in sexton nya sockenbor under senaste året.Lönnskogs Folkets Hus är verkligen ett av naven i bygden och lokalerna är verkligen i toppskick tack vare stort ideellt arbete.Birgitta Johansson, kassör både i Folkets Husföreningen och Elofsbyns lägergård, berättade lite om det hela.Folkets Husföreningen bildades 1948 och har sedan både byggts ut och renoverats för att kunna fungera på bästa sätt. Lokalerna hyrs ut för olika aktiviteter och all utrustning finnes på plats. Det senaste är nya sköna stolar som bl.a LUT-fonden varit med och bekostat. Lönnskogs Byalag bildades 2001 och anordnar olika slag av aktiviteter, ger ut en populär almanacka med motiv från bygden, sköter informationsverksamheten samt hjälper bl.a till med vandringslederna. Ytterligare en förening är Elofsbyns lägerskola. Där får skolklasser t.o.m åk 9 från Säffle gratis bediva lägerskoleverksamhet tack vare samarbete med  Säffle Kommun och SÄBO. På somrarna är det vandrarhemsverksamhet och lokalerna hyrs även ut i olika sammanhang.. Lönnskogslöjdarna bildades 1984 och denna aktiva förening förenar odlandet av hantverkskunnande och anordnande av en sommar respektive vintermarknad. Detta är de stora hemvändardagarna och även andra söker sig till Lönnskog då man vet att det finns varor av hög kvalité samt inte minst de berömda våfflorna.Solveig Jansson berättade om ytterligare en förening, Lönnskogs Vävkollektiv. Denna bildades 1988 och idag är det åtta aktiva vävare som träffas minst en gång i veckan största delen av året. Man väver både för egen del samt viss försäljning främst vid de egna marknaderna. Ett axplock av  vackra vävda alster fanns presenterade på en vägg. Gästerna passade på att gå ned i vävstugan samt bese de vackra vävar som fanns uppsatta. Dukar, trasmattor och löpare och handdukar ser dagens ljus.Kosmalas Kalasorkester bjöd därefter på skön musik av bl.a Eagles, Mikael Wiehe,Bob Dylan, Del Shannon samt några countrylåtar. Applåderna var både långa och varma. Kaffe samt digra fat med hembakt bröd smakade förträffligt och som avslutning blev det ett riktigt tårtkalas.Lars Richter tackade för det storartade jubileumsfirande som Mårten firarna fick ta del av och passade på att slå ett slag för de nya Långserudströjor i extra miljövänligt material som tagits framNär festligheterna var avslutade passade många på att titta på Helena Johanssons senaste utställning bl.a gällande gamla vykort från Långserudsbygden. Helena har även satt upp ett antal fotografier från Lönnskogsbygdens historia.Det blev en synnerligen trevlig kväll när Mårten firades och redan  den 23 och 24 då Lönnskogslöjdarna anordnar sin vintermarknad.

Bildtexter: 455 Birgitta Edvardsson-Kyrk väver en vacker duk  475 Det var verkligen vackert pyntat på borden 477 Ingemar Olsson ryckte in som serveringspersonal vid påtåren 478-479 Sju månader gamle Evert Johansson var yngste Mårtenfiraren  483 Lars Richter, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp, berättade om Mårtenfirandets början samt gav exempel på programpunkter ur den trettioåriga historien